Podstawowy (A2)

  • strict warning: Declaration of content_handler_field::element_type() should be compatible with views_handler_field::element_type($none_supported = false, $default_empty = false, $inline = false) in /home/martabf/domains/e-angielski.com/public_html/sites/all/modules/cck/includes/views/handlers/content_handler_field.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of content_handler_field_multiple::pre_render() should be compatible with views_handler_field::pre_render(&$values) in /home/martabf/domains/e-angielski.com/public_html/sites/all/modules/cck/includes/views/handlers/content_handler_field_multiple.inc on line 0.
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (są to na przykład: bardzo podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.
Interkatywne ćwiczenia sprawdzające znajomość czasu Present Simple. Informacje na temat czasu znajdziesz na stronie: Present Simple.
Znajomość alfabetu po angielsku oraz umiejętność literowania słów po angielsku jest bardzo przydatną umiejętnością.
Kurs do matury ustnej z angielskiego - poziom podstawowy Na lotnisku.
Przykładowe dialogi po angielsku. Rozmówki na dworcu kolejowym po angielsku. Pytanie jakie mogłyby się pojawić przy kasie podczas kupowania biletu i płacenia za niego.
Kurs do matury ustnej z angielskiego - poziom podstawowy Dane personalne, mówienie o sobie i rodzinie.
Darmowy kurs do matury ustnej z angielskiego - Wyrażanie opinii
Kurs do matury ustnej z angielskiego - Jak składać propozycję po angielsku
Darmowy kurs do matury ustnej z angielskiego - poziom podstawowy Prośby
Darmowy kurs do matury ustnej z angielskiego - Uzyskiwanie i udzielanie pozwolenia
Kurs do matury ustnej z angielskiego - poziom podstawowy U lekarza - udzielanie rad i instrukcji
Kurs do matury ustnej z angielskiego - poziom podstawowy   Rozmowa telefoniczna po angielsku
Kurs do matury ustnej z angielskiego - poziom podstawowy Pytanie o drogę
Kurs do matury ustnej z angielskiego - poziom podstawowy Robienie zakupów
Kurs do matury ustnej z angielskiego - poziom podstawowy   Zamawianie jedzenia po angielsku
Kurs do matury ustnej z angielskiego - poziom podstawowy Rezerwowanie pokoju hotelowego
Kurs do matury ustnej z angielskiego - Opisywanie miejsc i przedmiotów
Kurs do matury ustnej z angielskiego - Opisywanie miejsc i przedmiotów
Kurs do matury ustnej z angielskiego - poziom podstawowy   Opisywanie ludzi po angielsku  
Kurs do matury ustnej z angielskiego - poziom podstawowy Określanie czasu
Kurs do matury ustnej z angielskiego - poziom podstawowy Pytanie o drogę
Kurs do matury ustnej z angielskiego - Zapraszanie i umawianie spotkania
Alice and Michal are having trouble agreeing on what kind of film to see. Should it be something light, like a romantic-comedy (a rom-com) or something darker, like science-fiction (sci-fi)?
Bezpłatna wersja skondensowanego programu do nauki języka angielskiego dla początkujących i średnio zaawansowanych, przygotowana przez firmę Edgard - znaną z doskonałego programu Profesor Henry.
When Alice says she's too busy to go to the cinema with Michal, Helen offers a solution. Find out what it is in episode 9 - The Favour.
Lesson 16 - Technology In this lesson we look at Technology and its effect on our lives.
Przedstawiamy nowy kurs języka angielskiego składający się z lekcji opartych na kursie BBC Flatmates.
Giving directions
 Dear Juan,       Thanks a lot for your last postcard – great news you’re coming to London next week.
Przedstawiamy kolejny darmowy kurs języka angielskiego przeznaczony dla dzieci.
Nauka angielskiego dla początkujących poprzez lekcje video, przeznaczone głównie dla dzieci
Test sprawdzający znajomość czasu Past Simple.
Piosenka All I Want For Christmas autorstwa Mariah Carey ukazała się 1 listopada 1994 roku i od razu została okrzyknięta mianem najlepszego świątecznego utworu.
Grumpy friend - opowiadanie po angielsku
Krótkie opowiadanie na temat wiecznie niezadowolonego przyjaciela...
Bajka o myszce - tekst po angielsku dla dzieci
Krótka bajka do czytania dla dzieci o myszce o kotku. Pod każdym zdaniem, znajduje się polskie tłumaczenie.
Test z Be going to - be going to jest to struktura gramatyczna, dzięki której możemy mówić o naszych planach.
Opowiadanie po angielsku na poziomie A2 - psychiatra i pacjent
Opowiadanie Adama Wójcickiego w ośmiu odcinkach. Wszystkie lekcje zawierają wytłumaczone trudniejsze słówka.  
Opowiadanie po angielsku - moja siostra
Krótka historia o niechlujnej siostrze. Tekst napisany w dwóch czasach, składający się z prostych zdań i słownictwa przeznaczonego dla osób, które dopiero zaczynają się uczyć języka angielskiego.
Tekst po angielsku na temat zakupów w Black friday
Zakupowe szaleństwo nas też nie ominęło! Może nie do końca jest to prawda, bo my nic nie kupiliśmy, ale przygotowaliśmy krótki artykuł po angielsku na temat Black Friday dla osób początkujących....
Działania i symbole matematyczne po angielsku - wraz z przykładami użycia.
Porównanie czasów Past Simple oraz Past Continuous na przykładzie krótkich opowiadań, w których na
Ćwiczenia z mowy zależnej (Reported Speech) - z użyciem czasu Present Continuous.
Ćwiczenia z mowy zależnej, czyli Reported Speech - czasy Simple. Wybierz prawidłową odpowiedź, zaznaczając jedną z opcji. Wyniki na końcu ćwiczenia.
Past Simple Zapraszamy również do zapoznania się z:
Past Simple - część 4
Past Simple - część 3
Ćwiczenia z Past Simple sprawdzające znajomość czasu przeszłego prostego w języku angielskim. Na stronie znajduje się kilka rodzajów ćwiczeń z Past Simple, w tym znajdowanie błędów, uzupełnianie...
Past Simple - część 1
Interaktywny test online sprawdzający znajomość czasowników nieregularnych (irregular verbs) na poziomie podstawowym.
Quiz sprawdzający znajomość tworzenia pytań w czasie Past Simple.
Interaktywne ćwiczenia sprawdzające znajomość podstawowych zasad tworzenia czasu Present Simple W której z opcji znajduję się czasownik, którego NIE można użyć w czasie Continuous w...
Słownictwo - Irregular Verbs - Fiszki:  
Past Simple - część 2:
Future Simple jest jednym z najprostszych czasów w języku angielskim. Jest to czas przyszły, tworzony przez dodanie "will" po podmiocie oraz czasownika w formie bezokolicznika
Sprawdź znajomość czasu teraźniejszego prostego - Present Simple. Interaktywne ćwiczenia - odpowiedzi na końcu po rozwiązaniu testu.
Quiz - tworzenie pytań w czasie Present Simple - poziom podstawowy.
Present Simple Poniżej przedstawiamy filmik video omawiający użycie czasu Present Simple. Zapraszamy również do zapoznania się z:
Quiz sprawdzający znajomość czasu Present Simple - tworzenie pytań z użyciem czasownika posiłkowego 'do'.
Relative clauses czyli zdania podrzędne zaczynają się od słów: who which where that whose whom where Określają one rzeczownik lub zaimek i dostarczają informację na temat tych osób lub...
Who używamy w odniesieniu do ludzi:
Yes/No questions Tworzenie 'closed question' - pytań na które można odpowiedzieć "tak/nie"
Przysłówek - (ang. adverb) jest to część mowy określająca cechy czynności, stany oraz inne cechy. Występuje przeważnie z czasownikiem, przymiotnikiem lub innym przysłówkiem. Zazwyczaj...
Adjectives – Comparative and Superlative Forms - stopniowanie przymiotników w tabelce
Lista przymiotników przeciwstawnych, czyli opposite adjectives, zestawione w tabeli na zasadzie przeciwieństw, czyli np: biały - czarny, szybki - wolny.
Quiz - ćwiczenie sprawdzające znajomość przymiotników - przeciwstawne przymiotniki - opposite adjectives
Czasowniki modalne may / might Czasowniki modalne wyrażające możliwość (słabszą w przypadku might).
Czasowniki modalne (modal verbs) to tak zwane czasowniki posiłkowe (auxilary verbs).
 
div.box { display: block; float: left; width: 114px; height: 150px; margin: 5px 5px 10px 5px; padding: 0px 0px 0px 0px; } .img_box
Body parts - części ciała   Części ciała u kobiety i mężczyzny
Słownictwo dla początkujących w obrazkach (z wymową, fiszkami)
Kurs do matury ustnej z angielskiego - poziom podstawowy Uzyskiwanie i udzielanie informacji - Witanie i przedstawianie ludzi
Kurs do matury ustnej z angielskiego - poziom podstawowy Część 1 Prowadzenie rozmowy - Przepraszam. Czy mogę coś powiedzieć? - Excuse me. Can I tell you something? - Przepraszam. Czy mogę o coś...
W dzisiejszej lekcji zapoznamy się z podstawowymi informacjami na temat rzeczowników niepoliczalnych i policzalnych. W największym skrócie - rzeczowniki policzalne to takie, które da się policzyć, a...
Tabela przedstawiająca główne narodowości w języku angielskim.
Lekcja 15 kursu dla osób na poziomie początkującym - zwroty potrzebne podczas rozmowy przez telefon
W dzisiejszej lekcji poznamy czym się różni "have got" od samego "have" oraz jak i kiedy używać to wyrażenie. "Have got" znaczy posiadać, mieć.
Kurs do matury ustnej z angielskiego - poziom podstawowy W banku i na poczcie
W dzisiejszej lekcji poznamy kilka przydatnych zwrotów, gdy mówimy o sobie oraz odmianę czasownika to be.
Kurs do matury ustnej z angielskiego - Opisywanie odczuć
Lekcje ze słuchu 1. Odsłuchaj nagranie a następnie uzupełnij tekst. Nie stosuj skróconych form typu isn't czy I've.
Lekcje ze słuchu 1. Odsłuchaj nagranie klikając przycisk Audio mp3 znajdujący się pod artykułem, a następnie uzupełnij tekst. Nie stosuj skróconych form typu isn't czy I've.
Lekcja języka angielskiego ze słuchu - ćwiczenie do uzupełnienia po odsłuchaniu bajki o lisie i kruku 1. Odsłuchaj nagranie a następnie uzupełnij tekst. Nie stosuj skróconych form typu isn't...
Czas Past Continuous, czyli przeszły ciągły, zwany również czasem przeszłym progresywnym (past progressive tense), odnosi się do ciągłego działania lub stanu, który miał miejsce w pewnym momencie w...
Czas Past Simple to czas przeszły prosty opisujący wydarzenia z przeszłości. Mimo, iż jest to jeden z łatwiejszych do nauczenia się czasów, pamiętać należy o kilku regułach oraz o...
Czas Present Continuous jest czasem teraźniejszym ciągłym, używanym głównie do wyrażania czynności odbywających się w danym momencie. Jest jednym z najcześciej stosowanych w języku angielskim czasów.
Present Simple jest stosowany dla czynności powtarzających się, stałych, typowych. Używany jest w nagłówkach gazet, narracji oraz do określenia przyszłości, jeżeli czynności objęte są...
Rzeczowniki policzalne (countable nouns) są to rzeczowniki, które mogą występować pojedynczo lub w większej liczbie. Przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej należy postawić przedimek...
Czytanie dat po angielsku nie jest trudne. Trzeba tylko pamiętać o kilku regułach.
I love to go to the nearby beach with my friends. The sand is a beautiful golden colour and the sea is a deep green. I always wear a bikini to sunbathe and use some sun cream to protect my skin. I...
W języku angielskim rzadziej stosuje się formy "Pan", "Pani" niż w języku polskim, niemniej należy pamiętać, iż w wielu sytuacjach konieczne jest użycie tych form grzecznościowych.
Poniżej znajduje się 7 lekcji video na poziomie początkujący - poziom II
Gra dla dzieci uczących się literek alfabetu po angielsku. Literki ukryły się pod przebraniami, należy teraz na nie kliknąć i ułożyć z porozrzucanych patyków daną literę.
Test sprawdzający znajomość czasu ciągłego - Present Continuous.
Quiz sprawdzający znajomość tworzenia pytań w czasie Present Continuous.
Quiz - ćwiczenie sprawdzające znajomość rzeczowników niepoliczalnych na poziomie podstawowym.
Kiedy stosujemy wielkie litery? Test ze znajomości capital letters.
Test ze znajomości przedimków nieokreślonych a oraz an, a także przedimka określonego the.
Wstaw 'say' lub 'tell'
  Really Useful List of 100 Irregular Plural Nouns in English Czyli bardzo użyteczna lista 100 nieregularnych rzeczowników angielskich:
Ćwiczenie na poziomie podstawowym - wstawianie przedimków nieokreślonych a/an
Irregular verbs - Elementary Level
  Przykład listu nieformalnego Dear John
 
In this lesson we look at ways to say sorry. You apologise to someone. You offer your apology. You regret your action. You show sympathy...
Alice, Helen and Tim are having a relaxing drink with their new flatmate when Tim says something that annoys Helen.
Tim welcomes Michal to the flat. Alice suggests a way Michal can improve his English. Why not practise yours with The Flatmates, the soap opera from BBC Learning English?
Tim and Helen are at the airport to meet Michal. But something's not quite right. Practise your English language listening skills with the soap opera from BBC Learning English.
Darmowy kurs języka angielskiego w formacie mp3 Gramatyka języka angielskiego Lekcja 6 - Future Forms - przewidywanie, prośby, obietnice
WordWorld Build-A-Word - PIES
WordWorld Build-A-Word - TENT
WordWorld Build-A-Word - rocket
WordWorld Build-A-Word - Nightlight
WordWorld Build-A-Word - LOG
WordWorld Build-A-Word - SHOE
WordWorld Build-A-Word - BOX
WordWorld Build-A-Word - CAKE
WordWorld Build-A-Word - TRUCK
Welcome to WordWorld
Cambridge Young Learners English Tests (YLE) certyfikat językowy dla dzieci, przygotowany przez Cambridge. Stanowi doskonały sposób by pokazać dzieciom jak dużo już umieją a tym samym zachęcić je do...
Darmowy kurs języka angielskiego w formacie mp3 Gramatyka języka angielskiego Lekcja 5 - Future Forms - plany i decyzje FUTURE FORMS – formy wyrażania przyszłości: “to be going to” –...
What word begins with "e", ends with "e", and has one letter? Envelope!
How many letters are there in the English alphabet? 18 letters! 3 in "the", 7 in "English", and 8 in "alphabet".
Learning English - Lesson Thirteen ( Grammar! )
A Month in Brighton - Angielski dla zapracowanych - kurs języka angielskiego w formacie mp3, opracowany przez firmę audiokursy.pl   Lekcja 16 - Using a car park:
A Month in Brighton - Angielski dla zapracowanych - kurs języka angielskiego w formacie mp3, opracowany przez firmę audiokursy.pl   Lekcja 15 - At the doctor's:
Wstęp - The First Conditional Warunek pierwszy oznacza możliwość wydarzenia się czegoś w teraźniejszości lub najbliższej przyszłości. Przykładowo, Jeśli nie będzie padało, pójdziemy na spacer...
Język angielski dla dzieci Lekcja 10 - What does she like?
Język angielski dla dzieci Lekcja 9 - Hypnotized Pippy
Język angielski dla dzieci Lekcja 8 - An Eraser
Język angielski dla dzieci Lekcja 7 - I have blue hair
Język angielski dla dzieci Lekcja 6 - Patricia
Język angielski dla dzieci Lekcja 4 - Austin Pronoun
Język angielski dla dzieci Lekcja 3 - Billy the Robot
Język angielski dla dzieci Lekcja 2 - Części ciała
Język angielski dla dzieci Lekcja 1 - In the classroom
Learning English - Lesson Four (Response to 'Please'/'Thank You')
Learning English - Lesson 3 ( Saying "Thank you" )
Darmowy kurs mp3 - Gramatyka języka angielskiego - lekcja 4 - Present Perfect. Wstęp:
"You know, someone actually complimented me on my driving today. They left a little note on my windscreen. It said "Parking Fine."
Father: Don't you think our son got his intelligence from me? Mother: I've still got mine.
Singer: Did you notice how my voice filled the hall? Critic: And did you notice how the audience left to make room for it?
A Month in Brighton - Angielski dla zapracowanych - kurs języka angielskiego w formacie mp3, opracowany przez firmę audiokursy.pl   Lekcja 14 - In a post office:
A Month in Brighton - Angielski dla zapracowanych - kurs języka angielskiego w formacie mp3, opracowany przez firmę audiokursy.pl   Lekcja 13 - At the bank:
A Month in Brighton - Angielski dla zapracowanych - kurs języka angielskiego w formacie mp3, opracowany przez firmę audiokursy.pl   Lekcja 12 - Renting a car:
Zadanie:
Dear Sir/Madam I want to express my strong dissatisfaction with a cassette-player I bought in your shop two weeks ago.
A Month in Brighton - Angielski dla zapracowanych - kurs języka angielskiego w formacie mp3, opracowany przez firmę audiokursy.pl   Lekcja 11 - Sightseeing in Oxford:
A Month in Brighton - Angielski dla zapracowanych - kurs języka angielskiego w formacie mp3, opracowany przez firmę audiokursy.pl   Lekcja 10 - Booking a room in a hotel:
A Month in Brighton - Angielski dla zapracowanych - kurs języka angielskiego w formacie mp3, opracowany przez firmę audiokursy.pl   Lekcja 9 - At the information office:
A Month in Brighton - Angielski dla zapracowanych - kurs języka angielskiego w formacie mp3, opracowany przez firmę audiokursy.pl   Lekcja 7 - At the clothes shop:
Artykuł po angielsku na temat Tłustego Czwartku
Czy jest z nami ktoś kto nie lubi Tłustego Czwartku? W dzisiejszym artykule, kilka słów na temat tego święta i oczywiście, pączków - czyli głównego bohatera dnia! Słówka i wymowa pod artykułem.
Pączki po angielsku
Coraz częściej zagranicą można usłyszeć polskie słowa jak bigos czy pączek. No właśnie, pączek ;) W dzisiejszym artykule - kilka słów na temat polskich pączków i ich kariery na świecie.
A Month in Brighton - Angielski dla zapracowanych - kurs języka angielskiego w formacie mp3, opracowany przez firmę audiokursy.pl   Lekcja 6 - Suggestions for a day out:
A Month in Brighton - Angielski dla zapracowanych - kurs języka angielskiego w formacie mp3, opracowany przez firmę audiokursy.pl   Lekcja 5 - Likes and dislikes:
A Month in Brighton - Angielski dla zapracowanych - kurs języka angielskiego w formacie mp3, opracowany przez firmę audiokursy.pl   Lekcja 4 - First classes:
How do you ? What do you do? What are you doing?
Must vs have to  Steve explains to his Chinese student some of the general differences with regard to ‘must’ and ‘have to&
Silver Bells City sidewalks, busy sidewalks Dressed in holiday style In the air There's a feeling of Christmas Children laughing
Wstęp do czasu Present Simple - Lekcja mp3:   PRESENT SIMPLE – czas używany, gdy opisujemy czynności zwyczajowe, powtarzające się regularnie lub trwające stale w naszym życiu.  
English Grammar - prepositions
Common Mistakes in English - Lesson 2 In this lesson we focus on differences in meaning when the verb "think" is used in the simple present and present progressive. Level: intermediate.
Common Mistakes in English - Lesson 1
Lesson 12 - Used to
Lesson 18 - What are the Germans like?
Lesson 01 - Introduction to the Present Simple Tense with do/does.
Lesson 17 - What are the Italians like?
Lesson 16 - What are the French like?
Lesson 5 - What nationality are you?
Lesson 4 - What's your favourite colour?
Lesson 14 - Five Nationalities - 2/5 What are the British like?
Lesson 13 - Five Nationalities - 1/5 What are the Americans like?
Lesson 12 - What's the weather like?
The verb be in the present, with adjectives. Americana at its best. The family members describe each other.
Lesson 9 - Telling the time - A relatively short video with 12 interviewees.
Lesson 8 - Numbers
What's your astrological sign?
Introducing yourself. Introducing your friends.
The 7 basic sounds. Spelling at normal speed.
Lesson 2 - Where are you from? Includes uses and contrast of this and that.
Lesson 1 - Hi. Howyadoin'? (How are you doing?), How do you do? and What's your name?
Przedimek jest to nie występująca w języku polskim część mowy, która pojawia sie w języku angielskim przed rzeczownikami, przed konstrukcją rzeczownikową, a niekiedy również przed przymiotnikiem lub...
A Month in Brighton -
Learn English - lekcja języka angielskiego w formie filmu video - temat - Time
Gra edukacyjna przeznaczona dla dzieci, zaczynających swoją przygodę z językiem angielskim. W pierwszym etapie należy przebić baloniki na których są angielski samogłoski, w drugim należy wybrać...
Zasady tworzenia liczby mnogiej w języku angielskim
Szczegółowo opisane liczebniki po angielsku. Zasady tworzenia liczebników głównych, porządkowych, wielokrotnych. Podstawowe wiadomości dotyczące wymowy i czytania licz, dat, numerów.
Przedimek określony "the" używamy w sytuacji, gdy dokładnie wiadomo o jaki przedmiot czy osobę chodzi. W przeciwieństwie do "a/an", używamy go zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej
Przedimki nieokreślone A i AN Dla wielu Polaków stosowanie przedimków to coś wręcz nienaturalnego. Nie ma co się dziwić, jako że przedimki w języku polskim nie występują. Niestety dla...
Lekcja języka angielskiego: Office Talk
Lekcja języka angielskiego: Office Party
Chickens Q: What day of the week do chickens hate? A: Fry-day!
Egzamin ustny to zazwyczaj bardzo stresujące wydarzenie. Nie ważne, czy jest to egzamin z podstaw czy np. część ustna do CAE, dla wielu osób sam fakt bycia egzaminowanym jest powodem do stresu.