Popularne słowa na literę O

Wykaz najczęściej używanych słów w języku angielskim zaczynających się na literę N. Do wszystkich słów dołożona jest wymowa, dostępna po kliknięciu strzałki. Fiszki ułatwiają naukę - słowa oznaczone jako błędne (x), pojawią się częściej do powtórki.

Fiszki - Nauka popularnych słówek na literę O

Jak się uczyć z fiszek?

Kliknij w niebieskie pole by ukazało się tłumaczenie słówka

Jeśli znasz to słowo, kliknij ✔, jeśli nie, to X. Słówka, których nie znasz będą częściej losowane z bazy.

 • o'clock [əˈklɒk]
  o godzinie (przysłówek dodawany do liczebnika i znamionujący godzinę)
 • object [ˈɒbdʒɪkt]
  obiekt
 • October [ɒkˈtəʊbə]
  październik
 • of [əv]
  używane do wskazania, że coś lub ktoś należy lub ma powiązanie
 • off [ɒf]
  z daleka, z dala (np. od jakiegoś miejsca); nieobecny (np. w pracy, w szkole); wyłączony
 • offer [ˈɒfə]
  proponować, oferta, propozycja
 • office [ˈɒfɪs]
  biurowiec, biuro
 • officer [ˈɒfɪsə]
  oficer
 • official [əˈfɪʃ(ə)l]
  oficjalny
 • often [ˈɒf(ə)n]
  często
 • oil [ɔɪl]
  olej, olejek, ropa naftowa
 • old [əʊld]
  stary
 • on [ɒn]
  na
 • once [wʌns]
  jeden raz, jednokrotnie
 • one [wʌn]
  jeden
 • only [ˈəʊnli]
  tylko
 • open [ˈəʊp(ə)n]
  otwarty, otwierać
 • operation [ɒpəˈreɪʃ(ə)n]
  operacja
 • opinion [əˈpɪnjən]
  opinia, zdanie
 • opposite [ˈɒpəzɪt]
  naprzeciwko, przeciwieństwo
 • or [ɔː]
  lub, albo, czy
 • orange [ˈɒrɪndʒ]
  pomarańczowy, pomarańcza
 • order [ˈɔːdə]
  kolejność, porządek, ład; rozkaz, polecenie; zamówienie
 • other [ˈʌðə]
  drugi, ten drugi (np. but)
 • our [aʊə]
  nasz
 • out [aʊt]
  oznacza "poza"
 • outside [aʊtˈsʌɪd]
  na zewnątrz, poza granicami
 • over [ˈəʊvə]
  nad, ponad
 • own [əʊn]
  własny
English Polish
o'clock [əˈklɒk] o godzinie (przysłówek dodawany do liczebnika i znamionujący godzinę)
object [ˈɒbdʒɪkt] obiekt
October [ɒkˈtəʊbə] październik
of [əv] używane do wskazania, że coś lub ktoś należy lub ma powiązanie
off [ɒf] z daleka, z dala (np. od jakiegoś miejsca); nieobecny (np. w pracy, w szkole); wyłączony
offer [ˈɒfə] proponować, oferta, propozycja
office [ˈɒfɪs] biurowiec, biuro
officer [ˈɒfɪsə] oficer
official [əˈfɪʃ(ə)l] oficjalny
often [ˈɒf(ə)n] często
oil [ɔɪl] olej, olejek, ropa naftowa
old [əʊld] stary
on [ɒn] na
once [wʌns] jeden raz, jednokrotnie
one [wʌn] jeden
only [ˈəʊnli] tylko
open [ˈəʊp(ə)n] otwarty, otwierać
operation [ɒpəˈreɪʃ(ə)n] operacja
opinion [əˈpɪnjən] opinia, zdanie
opposite [ˈɒpəzɪt] naprzeciwko, przeciwieństwo
or [ɔː] lub, albo, czy
orange [ˈɒrɪndʒ] pomarańczowy, pomarańcza
order [ˈɔːdə] kolejność, porządek, ład; rozkaz, polecenie; zamówienie
other [ˈʌðə] drugi, ten drugi (np. but)
our [aʊə] nasz
out [aʊt] oznacza "poza"
outside [aʊtˈsʌɪd] na zewnątrz, poza granicami
over [ˈəʊvə] nad, ponad
own [əʊn] własny