Popularne słowa na literę M

Zestaw słów na literę M, który każda osoba ucząca się języka angielskiego powinna znać.
W tabelce, przed każdym słówkiem można posłuchać jego wymowy. Warto też zapoznać się z krótkim quizem sprawdzającym znajomość tychże słówek: http://www.e-angielski.com/quiz-popularne-slowa-na-litere-m
Są to najpopularniejsze słowa na literę M w języku angielskim, więc ich znajomość się Wam przyda!

Słowa na literkę L, które każdy chcący mówić płynnie po angielsku musi znać. Pod tabelką ćwiczenie sprawdzające znajomość słówek. Proszę pamiętać o fiszkach - bardzo ułatwiają naukę słownictwa.

Fiszki - Nauka popularnych słówek na literę M

Jak się uczyć z fiszek?

Kliknij w niebieskie pole by ukazało się tłumaczenie słówka

Jeśli znasz to słowo, kliknij ✔, jeśli nie, to X. Słówka, których nie znasz będą częściej losowane z bazy.

 • machine [məˈʃiːn]
  maszyna
 • main [mʌɪn]
  główny
 • make [meɪk]
  produkować, robić
 • man [man]
  mężczyzna
 • many [ˈmɛni]
  dużo, wiele
 • map [map]
  mapa
 • March [mɑːtʃ]
  marsz; marzec
 • mark [mɑːk]
  znak; oznaczyć, znakować
 • market [ˈmɑːkɪt]
  targ, rynek
 • material [məˈtɪərɪəl]
  materiał
 • matter [ˈmatə]
  sprawa, problem (z którym trzeba sobie poradzić); liczyć się, mieć znaczenie; materia
 • May [meɪ]
  móc; maj
 • maybe [ˈmeɪbiː]
  być może
 • me [miː]
  mnie, mi
 • mean [miːn]
  mieć na myśli, znaczyć
 • means [miːnz]
  sposób, środek, środki
 • measure [ˈmɛʒə]
  mierzyć, miara
 • meat [miːt]
  mięso
 • meet [miːt]
  zbierać się (w jednym miejscu); spotykać, natykać się, natrafiać
 • meeting [ˈmiːtɪŋ]
  spotkanie, mityng
 • member [ˈmɛmbə]
  członek
 • message [ˈmɛsɪdʒ]
  wiadomość, przesłanie
 • middle [ˈmɪd(ə)l]
  środek, średni
 • milk [mɪlk]
  mleko
 • million [ˈmɪljən]
  milion
 • mind [mʌɪnd]
  umysł, rozum
 • mine [mʌɪn]
  kopalnia, wydobywać; mój
 • minute [ˈmɪnɪt]
  minuta
 • Miss [mɪs]
  chybić, nie trafić; panna, panienka
 • Missus/Mrs [ˈmɪsəz]
  pani (tytuł przed nazwiskiem, o kobiecie zamężnej)
 • mistake [mɪˈsteɪk]
  pomyłka, pomylić
 • Mister/Mr [ˈmɪstə]
  pan
 • moment [ˈməʊm(ə)nt]
  moment
 • Monday [ˈmʌndeɪ]
  poniedziałek
 • money [ˈmʌni]
  pieniądze
 • month [mʌnθ]
  miesiąc
 • moon [muːn]
  księżyc
 • more [mɔː]
  bardziej, więcej
 • morning [ˈmɔːnɪŋ]
  poranek, ranek
 • most [məʊst]
  najbardziej, najwięcej
 • mother [ˈmʌðə]
  matka, mama
 • mountain [ˈmaʊntɪn]
  góra
 • mouth [maʊθ]
  usta
 • move [muːv]
  przenosić, przesuwać, poruszać
 • much [mʌtʃ]
  dużo, znacznie, wiele
 • music [ˈmjuːzɪk]
  muzyka, muzyczny
 • must [mʌst]
  musieć (coś zrobić)
 • my [mʌɪ]
  mój

Popularne angielskie słowa - zaczynające się na M

English Polish
machine [məˈʃiːn] maszyna
main [mʌɪn] główny
make [meɪk] produkować, robić
man [man] mężczyzna
many [ˈmɛni] dużo, wiele
map [map] mapa
March [mɑːtʃ] marsz; marzec
mark [mɑːk] znak; oznaczyć, znakować
market [ˈmɑːkɪt] targ, rynek
material [məˈtɪərɪəl] materiał
matter [ˈmatə] sprawa, problem (z którym trzeba sobie poradzić); liczyć się, mieć znaczenie; materia
May [meɪ] móc; maj
maybe [ˈmeɪbiː] być może
me [miː] mnie, mi
mean [miːn] mieć na myśli, znaczyć
means [miːnz] sposób, środek, środki
measure [ˈmɛʒə] mierzyć, miara
meat [miːt] mięso
meet [miːt] zbierać się (w jednym miejscu); spotykać, natykać się, natrafiać
meeting [ˈmiːtɪŋ] spotkanie, mityng
member [ˈmɛmbə] członek
message [ˈmɛsɪdʒ] wiadomość, przesłanie
middle [ˈmɪd(ə)l] środek, średni
milk [mɪlk] mleko
million [ˈmɪljən] milion
mind [mʌɪnd] umysł, rozum
mine [mʌɪn] kopalnia, wydobywać; mój
minute [ˈmɪnɪt] minuta
Miss [mɪs] chybić, nie trafić; panna, panienka
Missus/Mrs [ˈmɪsəz] pani (tytuł przed nazwiskiem, o kobiecie zamężnej)
mistake [mɪˈsteɪk] pomyłka, pomylić
Mister/Mr [ˈmɪstə] pan
moment [ˈməʊm(ə)nt] moment
Monday [ˈmʌndeɪ] poniedziałek
money [ˈmʌni] pieniądze
month [mʌnθ] miesiąc
moon [muːn] księżyc
more [mɔː] bardziej, więcej
morning [ˈmɔːnɪŋ] poranek, ranek
most [məʊst] najbardziej, najwięcej
mother [ˈmʌðə] matka, mama
mountain [ˈmaʊntɪn] góra
mouth [maʊθ] usta
move [muːv] przenosić, przesuwać, poruszać
much [mʌtʃ] dużo, znacznie, wiele
music [ˈmjuːzɪk] muzyka, muzyczny
must [mʌst] musieć (coś zrobić)
my [mʌɪ] mój

Comments

Pamiętajmy też, że nazwy

Pamiętajmy też, że nazwy mięsięcy piszemy z wielkiej litery: May, March

miesiące po angielsku

Do najpopularniejszych słów

Do najpopularniejszych słów zaczynających się na literę M załapają się tytuły grzecznościowe, takie jak Mr, Miss, itd. Wiecie jak i kiedy ich używać? Warto zapoznać się z lekcją:
Mr Mrs