Popularne słowa na literę L

Słowa na literkę L, które każdy chcący mówić płynnie po angielsku musi znać. Pod tabelką ćwiczenie sprawdzające znajomość słówek. Proszę pamiętać o fiszkach - bardzo ułatwiają naukę słownictwa.

Fiszki - Nauka popularnych słówek na literę L

Jak się uczyć z fiszek?

Kliknij w niebieskie pole by ukazało się tłumaczenie słówka

Jeśli znasz to słowo, kliknij ✔, jeśli nie, to X. Słówka, których nie znasz będą częściej losowane z bazy.

 • lady [ˈleɪdi]
  dama, pani
 • land [land]
  ziemia, pole, ląd
 • language [ˈlaŋgwɪdʒ]
  język, mowa
 • lack [lak]
  brak, niedostatek
 • large [lɑːdʒ]
  duży, wielki
 • last [lɑːst]
  trwać, ostatni
 • late [leɪt]
  późno, później, spóźniony
 • laugh [lɑːf]
  śmiać się, śmiech
 • law [lɔː]
  przepis, ustawa
 • lay [leɪ]
  kłaść, położyć
 • lead [liːd]
  prowadzić, przewodniczyć
 • leader [ˈliːdə]
  przywódca, lider
 • learn [ləːn]
  uczyć się
 • least [liːst]
  najmniej, najmniejszy
 • leave [liːv]
  wychodzić (skądś), opuszczać (jakieś miejsce), odjeżdżać (o autobusie, pociągu), odlatywać (o samolocie)
 • left [lɛft]
  lewy, w lewo; pozostawiony, zostawiony
 • leg [lɛg]
  noga
 • less [lɛs]
  mniej (np. pieniędzy, czasu)
 • lesson [ˈlɛs(ə)n]
  lekcja (w szkole)
 • let [lɛt]
  niech; pozwalać, zezwalać
 • let’s [lɛts]
  niech
 • letter [ˈlɛtə]
  list; litera
 • level [ˈlɛv(ə)l]
  poziom, stopień
 • library [ˈlʌɪbrəri]
  biblioteka
 • lie [lʌɪ]
  kłamać; leżeć
 • life [lʌɪf]
  życie
 • lift [lɪft]
  dźwigać, podnosić
 • light [lʌɪt]
  światło; lekki
 • like [lʌɪk]
  tak jak, podobnie; lubić
 • limit [ˈlɪmɪt]
  limit, limitować
 • line [lʌɪn]
  linia
 • lip [lɪp]
  warga; krawędź
 • list [lɪst]
  lista, spis
 • listen [ˈlɪs(ə)n]
  słuchać
 • little [ˈlɪt(ə)l]
  mały, mało
 • live [lɪv]
  mieszkać, zamieszkiwać, żyć
 • local [ˈləʊk(ə)l]
  miejscowy, lokalny
 • long [lɒŋ]
  długi, długo
 • look [lʊk]
  patrzeć, spoglądać, spojrzenie
 • lose [luːz]
  przegrać; stracić, zgubić
 • lot [lɒt]
  dużo, wiele; działka; dola, los
 • love [lʌv]
  kochać, kochanie
 • low [ləʊ]
  niski
 • lunch [lʌn(t)ʃ]
  lunch
English Polish
lady [ˈleɪdi] dama, pani
land [land] ziemia, pole, ląd
language [ˈlaŋgwɪdʒ] język, mowa
lack [lak] brak, niedostatek
large [lɑːdʒ] duży, wielki
last [lɑːst] trwać, ostatni
late [leɪt] późno, później, spóźniony
laugh [lɑːf] śmiać się, śmiech
law [lɔː] przepis, ustawa
lay [leɪ] kłaść, położyć
lead [liːd] prowadzić, przewodniczyć
leader [ˈliːdə] przywódca, lider
learn [ləːn] uczyć się
least [liːst] najmniej, najmniejszy
leave [liːv] wychodzić (skądś), opuszczać (jakieś miejsce), odjeżdżać (o autobusie, pociągu), odlatywać (o samolocie)
left [lɛft] lewy, w lewo; pozostawiony, zostawiony
leg [lɛg] noga
less [lɛs] mniej (np. pieniędzy, czasu)
lesson [ˈlɛs(ə)n] lekcja (w szkole)
let [lɛt] niech; pozwalać, zezwalać
let’s [lɛts] niech
letter [ˈlɛtə] list; litera
level [ˈlɛv(ə)l] poziom, stopień
library [ˈlʌɪbrəri] biblioteka
lie [lʌɪ] kłamać; leżeć
life [lʌɪf] życie
lift [lɪft] dźwigać, podnosić
light [lʌɪt] światło; lekki
like [lʌɪk] tak jak, podobnie; lubić
limit [ˈlɪmɪt] limit, limitować
line [lʌɪn] linia
lip [lɪp] warga; krawędź
list [lɪst] lista, spis
listen [ˈlɪs(ə)n] słuchać
little [ˈlɪt(ə)l] mały, mało
live [lɪv] mieszkać, zamieszkiwać, żyć
local [ˈləʊk(ə)l] miejscowy, lokalny
long [lɒŋ] długi, długo
look [lʊk] patrzeć, spoglądać, spojrzenie
lose [luːz] przegrać; stracić, zgubić
lot [lɒt] dużo, wiele; działka; dola, los
love [lʌv] kochać, kochanie
low [ləʊ] niski
lunch [lʌn(t)ʃ] lunch