Popularne słowa na literę G

Najpopularniejsze słowa na literę G. Nauka z fiszkami to jedna z najskuteczniejszych metod przyswajania słownictwa.

Jeżeli chciałbyś usłyszeć wymowę poszczególnych słów, kliknik przed słówkiem w tabelce.

Fiszki - Nauka słówek na literę G

Jak się uczyć z fiszek?

Kliknij w niebieskie pole by ukazało się tłumaczenie słówka

Jeśli znasz to słowo, kliknij ✔, jeśli nie, to X. Słówka, których nie znasz będą częściej losowane z bazy.

 • game [geɪm]
  gra
 • garden [ˈgɑːd(ə)n]
  ogród
 • general [ˈdʒɛn(ə)r(ə)l]
  ogólny, powszechny; generał
 • get [gɛt]
  dostawać, otrzymywać
 • girl [gəːl]
  dziewczynka, dziewczyna
 • give [gɪv]
  dawać, podarować
 • glad [glad]
  zadowolony (szczęśliwy z jakiegoś powodu)
 • glass [glɑːs]
  szkło
 • go [gəʊ]
  iść, jechać
 • god [gɒd]
  Bóg
 • going [ˈgəʊɪŋ]
  wyjście, odejście, odjazd; aktualny
 • gold [gəʊld]
  złoto
 • good [gʊd]
  dobrze, dobry
 • government [ˈgʌv(ə)nˌm(ə)nt]
  władze państwowe, rząd
 • grass [grɑːs]
  trawa
 • great [greɪt]
  wielki
 • green [griːn]
  zielony
 • grey [greɪ]
  szary
 • ground [graʊnd]
  ziemia, grunt
 • group [gruːp]
  grupa
 • grow [grəʊ]
  rosnąć
 • guide [gʌɪd]
  wskazówka, przewodnik, prowadzić,
 • gun [gʌn]
  pistolet

English Polish
game [geɪm] gra
garden [ˈgɑːd(ə)n] ogród
general [ˈdʒɛn(ə)r(ə)l] ogólny, powszechny; generał
get [gɛt] dostawać, otrzymywać
girl [gəːl] dziewczynka, dziewczyna
give [gɪv] dawać, podarować
glad [glad] zadowolony (szczęśliwy z jakiegoś powodu)
glass [glɑːs] szkło
go [gəʊ] iść, jechać
god [gɒd] Bóg
going [ˈgəʊɪŋ] wyjście, odejście, odjazd; aktualny
gold [gəʊld] złoto
good [gʊd] dobrze, dobry
government [ˈgʌv(ə)nˌm(ə)nt] władze państwowe, rząd
grass [grɑːs] trawa
great [greɪt] wielki
green [griːn] zielony
grey [greɪ] szary
ground [graʊnd] ziemia, grunt
group [gruːp] grupa
grow [grəʊ] rosnąć
guide [gʌɪd] wskazówka, przewodnik, prowadzić,
gun [gʌn] pistolet