Popularne słowa na literę F

Fiszki: Popularne słowa - literka F

Fiszki - popularne słowa na literę F

Jak się uczyć z fiszek?

Kliknij w niebieskie pole by ukazało się tłumaczenie słówka

Jeśli znasz to słowo, kliknij ✔, jeśli nie, to X. Słówka, których nie znasz będą częściej losowane z bazy.

 • face [feɪs]
  twarz, osoba
 • fact [fakt]
  fakt
 • factory [ˈfakt(ə)ri]
  fabryka
 • fair [fɛː]
  sprawiedliwy, należny
 • fall [fɔːl]
  spadać
 • family [ˈfamɪli]
  rodzina
 • famous [ˈfeɪməs]
  sławny, słynny
 • far [fɑː]
  dalece, daleko, daleki
 • farm [fɑːm]
  farma, gospodarstwo rolne
 • farmer [ˈfɑːmə]
  rolnik, gazda
 • fast [fɑːst]
  szybki, szybko
 • fat [fat]
  gruby
 • father [ˈfɑːðə]
  ojciec
 • fear [fɪə]
  strach, lęk, bać się
 • February [ˈfɛbrʊəri]
  luty
 • feel [fiːl]
  czuć, wrażenie, odczucie
 • feeling [ˈfiːlɪŋ]
  uczucie, przeczucie, czucie
 • few [fjuː]
  kilka
 • field [fiːld]
  pole
 • fifteen [fɪfˈtiːn]
  piętnaście
 • fifth [fɪfθ]
  piąty
 • fifty [ˈfɪfti]
  pięćdziesiąt
 • fight [fʌɪt]
  bójka, bijatyka, bić się, walczyć
 • figure [ˈfɪgə]
  figura, figurować, zrozumieć, zauważyć
 • fill [fɪl]
  napełniać, zapełniać
 • film [fɪlm]
  film, filmować
 • final [ˈfʌɪn(ə)l]
  finałowy, końcowy
 • find [fʌɪnd]
  znaleźć, znalezisko
 • fine [fʌɪn]
  świetny, udany; mandat
 • finger [ˈfɪŋgə]
  palec
 • finish [ˈfɪnɪʃ]
  finisz, koniec, skończyć
 • fire [ˈfʌɪə]
  ogień, pożar
 • firm [fəːm]
  firma
 • first [fəːst]
  pierwszy
 • fish [fɪʃ]
  ryba
 • five [fʌɪv]
  pięć
 • flat [flat]
  płaski, równina; mieszkanie
 • flight [flʌɪt]
  lot
 • floor [flɔː]
  piętro, podłoga
 • flower [ˈflaʊə]
  kwiat
 • fly [flʌɪ]
  latać; mucha
 • follow [ˈfɒləʊ]
  podążać za (kimś),
 • food [fuːd]
  jedzenie, żywnościowy
 • foot [fʊt]
  stopa; podnóże
 • for [fɔː]
  dla
 • force [fɔːs]
  siła, działania zbrojne, oddział (np. armii), zmuszać
 • foreign [ˈfɒrɪn]
  obcy, z innego kraju, obcojęzyczny
 • forest [ˈfɒrɪst]
  las
 • forget [fəˈgɛt]
  zapominać
 • form [fɔːm]
  forma, formować
 • forty [ˈfɔːti]
  czterdzieści
 • forward [ˈfɔːwəd]
  naprzód, do przodu, przedni
 • four [fɔː]
  cztery
 • fourteen [fɔːˈtiːn]
  czternaście
 • free [friː]
  darmowy; wolny
 • fresh [frɛʃ]
  świeży
 • Friday [ˈfrʌɪdeɪ]
  piątek
 • friend [frɛnd]
  przyjaciel, przyjaciółka
 • from [frɒm]
  z, od
 • front [frʌnt]
  front, przód
 • fruit [fruːt]
  owoc
 • full [fʊl]
  pełny
 • fun [fʌn]
  zabawa, fajny
 • further, furthest [ˈfəːðə]
  dalej, dalszy, kolejny
 • future [ˈfjuːtʃə]
  przyszłość

English Polish
face [feɪs] twarz, osoba
fact [fakt] fakt
factory [ˈfakt(ə)ri] fabryka
fair [fɛː] sprawiedliwy, należny
fall [fɔːl] spadać
family [ˈfamɪli] rodzina
famous [ˈfeɪməs] sławny, słynny
far [fɑː] dalece, daleko, daleki
farm [fɑːm] farma, gospodarstwo rolne
farmer [ˈfɑːmə] rolnik, gazda
fast [fɑːst] szybki, szybko
fat [fat] gruby
father [ˈfɑːðə] ojciec
fear [fɪə] strach, lęk, bać się
February [ˈfɛbrʊəri] luty
feel [fiːl] czuć, wrażenie, odczucie
feeling [ˈfiːlɪŋ] uczucie, przeczucie, czucie
few [fjuː] kilka
field [fiːld] pole
fifteen [fɪfˈtiːn] piętnaście
fifth [fɪfθ] piąty
fifty [ˈfɪfti] pięćdziesiąt
fight [fʌɪt] bójka, bijatyka, bić się, walczyć
figure [ˈfɪgə] figura, figurować, zrozumieć, zauważyć
fill [fɪl] napełniać, zapełniać
film [fɪlm] film, filmować
final [ˈfʌɪn(ə)l] finałowy, końcowy
find [fʌɪnd] znaleźć, znalezisko
fine [fʌɪn] świetny, udany; mandat
finger [ˈfɪŋgə] palec
finish [ˈfɪnɪʃ] finisz, koniec, skończyć
fire [ˈfʌɪə] ogień, pożar
firm [fəːm] firma
first [fəːst] pierwszy
fish [fɪʃ] ryba
five [fʌɪv] pięć
flat [flat] płaski, równina; mieszkanie
flight [flʌɪt] lot
floor [flɔː] piętro, podłoga
flower [ˈflaʊə] kwiat
fly [flʌɪ] latać; mucha
follow [ˈfɒləʊ] podążać za (kimś),
food [fuːd] jedzenie, żywnościowy
foot [fʊt] stopa; podnóże
for [fɔː] dla
force [fɔːs] siła, działania zbrojne, oddział (np. armii), zmuszać
foreign [ˈfɒrɪn] obcy, z innego kraju, obcojęzyczny
forest [ˈfɒrɪst] las
forget [fəˈgɛt] zapominać
form [fɔːm] forma, formować
forty [ˈfɔːti] czterdzieści
forward [ˈfɔːwəd] naprzód, do przodu, przedni
four [fɔː] cztery
fourteen [fɔːˈtiːn] czternaście
free [friː] darmowy; wolny
fresh [frɛʃ] świeży
Friday [ˈfrʌɪdeɪ] piątek
friend [frɛnd] przyjaciel, przyjaciółka
from [frɒm] z, od
front [frʌnt] front, przód
fruit [fruːt] owoc
full [fʊl] pełny
fun [fʌn] zabawa, fajny
further, furthest [ˈfəːðə] dalej, dalszy, kolejny
future [ˈfjuːtʃə] przyszłość


Comments

Drogi Adminie, proszę o

Drogi Adminie,
proszę o dołączenie testu na znajomość słówek na literę F.
Pozdrawiam i życzę pomyślności