Popularne słowa na literę E

Często występujące słowa w języku angielskim zaczynające się na literę E
Dla ułatwienia nauki słówka pogrupowane są w tabeli, a przed każdym słowem znajduje się wymowa dostępna po kliknięciu w znaczek

Jeśli myślicie, że znacie te słówka, warto wejść na quiz i sprawdzić swoją wiedzę.

Fiszki - Nauka słówek na literę E

Jak się uczyć z fiszek?

Kliknij w niebieskie pole by ukazało się tłumaczenie słówka

Jeśli znasz to słowo, kliknij ✔, jeśli nie, to X. Słówka, których nie znasz będą częściej losowane z bazy.

 • each [iːtʃ]
  każdy
 • ear [ɪə]
  ucho
 • early [ˈəːli]
  wcześnie
 • earth [əːθ]
  ziemia, gleba
 • East [iːst]
  wschód, wschodni
 • easy [ˈiːzi]
  łatwy
 • eat [iːt]
  jeść
 • edge [ɛdʒ]
  krawędź, brzeg, skraj, ostrze
 • education [ɛdjʊˈkeɪʃ(ə)n]
  wykształcenie, edukacja
 • effect [ɪˈfɛkt]
  efekt
 • effort [ˈɛfət]
  wysiłek, staranie
 • egg [ɛg]
  jajko
 • eight [eɪt]
  osiem
 • eighteen [eɪˈtiːn]
  osiemnaście
 • eighty [ˈeɪti]
  osiemdziesiąt
 • either [ˈʌɪðə]
  albo ... albo ... (either... or...)
 • eleven [ɪˈlɛv(ə)n]
  jedenaście
 • else [ɛls]
  w przeciwnym razie, w przeciwnym wypadku
 • empty [ˈɛm(p)ti]
  pusty
 • end [ɛnd]
  koniec, końcówka
 • enemy [ˈɛnəmi]
  wróg
 • engine [ˈɛndʒɪn]
  silnik
 • engineer [ɛndʒɪˈnɪə]
  inżynier
 • enjoy [ɪnˈdʒɔɪ]
  czerpać z czegoś przyjemność
 • enough [ɪˈnʌf]
  wystarczająco, dość
 • enter [ˈɛntə]
  wejść, wchodzić do
 • especially [ɪˈspɛʃ(ə)li]
  zwłaszcza, szczególnie
 • even [eɪˈvɛn]
  nawet; równy, równomierny, wyrównany
 • evening [ˈiːv(ə)nɪŋ]
  wieczór
 • event [ɪˈvɛnt]
  wydarzenie, zdarzenie
 • ever [ˈɛvə]
  kiedykolwiek
 • every [ˈɛvri]
  każdy
 • everybody [ˈɛvrɪbɒdi]
  wszyscy
 • everyone [ˈɛvrɪwʌn]
  każdy, wszyscy
 • everything [ˈɛvrɪθɪŋ]
  wszystko
 • exam(ination) [ɪgˌzamɪˈneɪʃ(ə)n]
  egzamin; badania
 • example [ɪgˈzɑːmp(ə)l]
  przykład
 • except [ɪkˈsɛpt]
  oprócz, poza, z wyjątkiem
 • excuse [ɪkˈskjuːz]
  wybaczyć, usprawiedliwić, wytłumaczyć; (z czegoś) usprawiedliwiać, zwalniać
 • exercise [ˈɛksəsʌɪz]
  gimnastyka; ćwiczenie, praktyka; ćwiczyć
 • expect [ɪkˈspɛkt]
  spodziewać się, oczekiwać
 • expensive [ɪkˈspɛnsɪv]
  drogi
 • experience [ɪkˈspɪərɪəns]
  doświadczenie
 • explain [ɪkˈspleɪn]
  tłumaczyć, objaśniać
 • eye [ʌɪ]
  oko

English Polish
each [iːtʃ] każdy
ear [ɪə] ucho
early [ˈəːli] wcześnie
earth [əːθ] ziemia, gleba
East [iːst] wschód, wschodni
easy [ˈiːzi] łatwy
eat [iːt] jeść
edge [ɛdʒ] krawędź, brzeg, skraj, ostrze
education [ɛdjʊˈkeɪʃ(ə)n] wykształcenie, edukacja
effect [ɪˈfɛkt] efekt
effort [ˈɛfət] wysiłek, staranie
egg [ɛg] jajko
eight [eɪt] osiem
eighteen [eɪˈtiːn] osiemnaście
eighty [ˈeɪti] osiemdziesiąt
either [ˈʌɪðə] albo ... albo ... (either... or...)
eleven [ɪˈlɛv(ə)n] jedenaście
else [ɛls] w przeciwnym razie, w przeciwnym wypadku
empty [ˈɛm(p)ti] pusty
end [ɛnd] koniec, końcówka
enemy [ˈɛnəmi] wróg
engine [ˈɛndʒɪn] silnik
engineer [ɛndʒɪˈnɪə] inżynier
enjoy [ɪnˈdʒɔɪ] czerpać z czegoś przyjemność
enough [ɪˈnʌf] wystarczająco, dość
enter [ˈɛntə] wejść, wchodzić do
especially [ɪˈspɛʃ(ə)li] zwłaszcza, szczególnie
even [eɪˈvɛn] nawet; równy, równomierny, wyrównany
evening [ˈiːv(ə)nɪŋ] wieczór
event [ɪˈvɛnt] wydarzenie, zdarzenie
ever [ˈɛvə] kiedykolwiek
every [ˈɛvri] każdy
everybody [ˈɛvrɪbɒdi] wszyscy
everyone [ˈɛvrɪwʌn] każdy, wszyscy
everything [ˈɛvrɪθɪŋ] wszystko
exam(ination) [ɪgˌzamɪˈneɪʃ(ə)n] egzamin; badania
example [ɪgˈzɑːmp(ə)l] przykład
except [ɪkˈsɛpt] oprócz, poza, z wyjątkiem
excuse [ɪkˈskjuːz] wybaczyć, usprawiedliwić, wytłumaczyć; (z czegoś) usprawiedliwiać, zwalniać
exercise [ˈɛksəsʌɪz] gimnastyka; ćwiczenie, praktyka; ćwiczyć
expect [ɪkˈspɛkt] spodziewać się, oczekiwać
expensive [ɪkˈspɛnsɪv] drogi
experience [ɪkˈspɪərɪəns] doświadczenie
explain [ɪkˈspleɪn] tłumaczyć, objaśniać
eye [ʌɪ] oko