Popularne słowa na literę D

Wykaz najczęściej używanych słów w języku angielskim, które zaczynają się na literę D.

W tabelce, przed każdym słówkiem znajduje się znaczek , po kliknięciu którego można usłyszeć wymowę danego słowa.

Fiszki online ułatwiają naukę. Zachęcamy też do kliknięcia w link quiz i sprawdzenie swojej wiedzy.

Fiszki - Nauka słówek na literę D

Jak się uczyć z fiszek?

Kliknij w niebieskie pole by ukazało się tłumaczenie słówka

Jeśli znasz to słowo, kliknij ✔, jeśli nie, to X. Słówka, których nie znasz będą częściej losowane z bazy.

 • danger ['deɪndʒə]
  niebezpieczeństwo
 • dark [dɑːk]
  ciemny, ciemność
 • date [deɪt]
  data
 • daughter [ˈdɔːtə]
  córka
 • day [deɪ]
  dzień, doba
 • dead [dɛd]
  martwy, nieżywy
 • deal [diːl]
  umowa, układ, porozumienie; współpracować, prowadzić interesy
 • dear [dɪə]
  drogi, szanowny
 • death [dɛθ]
  śmierć
 • December [dɪˈsɛmbə]
  grudzień
 • decide [dɪˈsʌɪd]
  postanowić, zdecydować
 • decision [dɪˈsɪʒ(ə)n]
  postanowienie, decyzja
 • deep [diːp]
  głęboki, głęboko
 • degree [dɪˈgriː]
  stopień, poziom
 • demand [dɪˈmɑːnd]
  popyt, zapotrzebowanie, żądać, wymagać
 • department [dɪˈpɑːtm(ə)nt]
  departament, wydział
 • describe [dɪˈskrʌɪb]
  opisywać
 • desk [dɛsk]
  biurko
 • destination [ˌdɛstɪˈneɪʃ(ə)n]
  miejsce przeznaczenia
 • detail [ˈdiːteɪl]
  szczegół; wyczyścić wnętrze samochodu
 • develop [dɪˈvɛləp]
  rozwijać, rosnąć
 • die [dʌɪ]
  umrzeć
 • difference [ˈdɪf(ə)r(ə)ns]
  różnica
 • different [ˈdɪf(ə)r(ə)nt]
  inny, różny, rozmaity
 • difficult [ˈdɪfɪk(ə)lt]
  trudny
 • dinner [ˈdɪnə]
  obiad
 • direct [dɪˈrɛkt]
  bezpośredni, kierować, zarządzać
 • direction [dɪˈrɛkʃ(ə)n]
  kierunek; kierowanie, kierownictwo
 • discover [dɪˈskʌvə]
  odkryć, dokonać odkrycia, odnaleźć
 • discuss [dɪˈskʌs]
  dyskutować, omówić
 • distance [ˈdɪst(ə)ns]
  odległość
 • divide [dɪˈvʌɪd]
  podzielić, dzielić, podział
 • do [duː]
  wykonywać, robić, czynić
 • doctor [ˈdɒktə]
  doktor, lekarz
 • dog [dɒg]
  pies
 • door [dɔː]
  drzwi
 • doubt [daʊt]
  wątpliwość, wątpić
 • down [daʊn]
  w dół, niżej
 • draw [drɔː]
  rysować; remis
 • dress [drɛs]
  sukienka, ubierać
 • drink [drɪŋk]
  pić
 • drive [drʌɪv]
  prowadzić (samochód)
 • driver [ˈdrʌɪvə]
  kierowca
 • drop [drɒp]
  upadać, upaść
 • dry [drʌɪ]
  suchy, suszyć
 • during [ˈdjʊərɪŋ]
  w czasie, podczas
 • duty [ˈdjuːti]
  obowiązek; opłata celna, cło

English Polish
danger ['deɪndʒə] niebezpieczeństwo
dark [dɑːk] ciemny, ciemność
date [deɪt] data
daughter [ˈdɔːtə] córka
day [deɪ] dzień, doba
dead [dɛd] martwy, nieżywy
deal [diːl] umowa, układ, porozumienie; współpracować, prowadzić interesy
dear [dɪə] drogi, szanowny
death [dɛθ] śmierć
December [dɪˈsɛmbə] grudzień
decide [dɪˈsʌɪd] postanowić, zdecydować
decision [dɪˈsɪʒ(ə)n] postanowienie, decyzja
deep [diːp] głęboki, głęboko
degree [dɪˈgriː] stopień, poziom
demand [dɪˈmɑːnd] popyt, zapotrzebowanie, żądać, wymagać
department [dɪˈpɑːtm(ə)nt] departament, wydział
describe [dɪˈskrʌɪb] opisywać
desk [dɛsk] biurko
destination [ˌdɛstɪˈneɪʃ(ə)n] miejsce przeznaczenia
detail [ˈdiːteɪl] szczegół; wyczyścić wnętrze samochodu
develop [dɪˈvɛləp] rozwijać, rosnąć
die [dʌɪ] umrzeć
difference [ˈdɪf(ə)r(ə)ns] różnica
different [ˈdɪf(ə)r(ə)nt] inny, różny, rozmaity
difficult [ˈdɪfɪk(ə)lt] trudny
dinner [ˈdɪnə] obiad
direct [dɪˈrɛkt] bezpośredni, kierować, zarządzać
direction [dɪˈrɛkʃ(ə)n] kierunek; kierowanie, kierownictwo
discover [dɪˈskʌvə] odkryć, dokonać odkrycia, odnaleźć
discuss [dɪˈskʌs] dyskutować, omówić
distance [ˈdɪst(ə)ns] odległość
divide [dɪˈvʌɪd] podzielić, dzielić, podział
do [duː] wykonywać, robić, czynić
doctor [ˈdɒktə] doktor, lekarz
dog [dɒg] pies
door [dɔː] drzwi
doubt [daʊt] wątpliwość, wątpić
down [daʊn] w dół, niżej
draw [drɔː] rysować; remis
dress [drɛs] sukienka, ubierać
drink [drɪŋk] pić
drive [drʌɪv] prowadzić (samochód)
driver [ˈdrʌɪvə] kierowca
drop [drɒp] upadać, upaść
dry [drʌɪ] suchy, suszyć
during [ˈdjʊərɪŋ] w czasie, podczas
duty [ˈdjuːti] obowiązek; opłata celna, cło


Comments

Widzę, że temat powraca jak

Widzę, że temat powraca jak bumerang. Zapamiętajcie sobie, że nazwy miesięcy piszemy zawsze z wielkiej litery. Dlatego wszystkie słowa z listy są z małej, a December z dużej. Gdyby było z małej, może by i lepiej wyglądało, ale byłby to błąd, a przecież mamy się uczyć na błędach a nie z błędami ;)

Więcej o wielkich literach tu: http://www.e-angielski.com/gramatyka/capital-letters

Wszystkie słowa na liście są

Wszystkie słowa na liście są napisane z małej litery, a december czyli grudzień jest napisany z dużej, więc warto byłoby poprawić ten błąd, gdyż strasznie rzuca się to w oczy ;) Albo dajcie wszystkie słowa z małej albo dużej, wtedy wygląda to lepiej.