Phrasal verbs

Phrasal verbs

Czasowniki frazalne składają się z czasownika i przysłówka (about, along, round itp) lub przyimka (in, on at, itp).

Część czasowników frazalnych jest łatwa do zrozumienia, np. come in, turn round. Jednak większość z nich to wyrażenia idiomatyczne, które mają specjalne znaczenia, zależne od tego z jakich czasowników i przysłówków (lub przyimków) są zestawione.

Czasowniki frazalne występują łącznie lub rozdzielnie. Jeśli mają dopełnienie, może ono występować za lub przed przysłówkiem (przyimkiem):

She took her jacket off = She took off her jacket. !!!

Zaimek zawsze występuje przed przysłówkiem: She took it off.

angielskie phrasal verbs

Zachęcam do sprawdzenia swojej wiedzy z zakresu phrasal verbs: