Quiz - Present Perfect - konstrukcja

Question 1 of 10

Wybierz czasownik w odpowiedniej formie:

Tina has _____ her umbrella.

forgotten

forget

forgetting

forgot