Quiz - ćwiczenia z HAVE GOT

Question 1 of 10

Wybierz prawidłową odpowiedź:

I __________ a cat and two dogs.

has got

have got

got