Matura z angielskiego

  • strict warning: Declaration of content_handler_field::element_type() should be compatible with views_handler_field::element_type($none_supported = false, $default_empty = false, $inline = false) in /home/martabf/domains/e-angielski.com/public_html/sites/all/modules/cck/includes/views/handlers/content_handler_field.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of content_handler_field_multiple::pre_render() should be compatible with views_handler_field::pre_render(&$values) in /home/martabf/domains/e-angielski.com/public_html/sites/all/modules/cck/includes/views/handlers/content_handler_field_multiple.inc on line 0.
Zestaw darmowym materiałów edukacyjnych mających na celu przygotowanie ucznia do zdania matury z języka angielskiego

Matura z języka angielskiego - darmowe materiały przygotowujące do matury

Egzamin maturalny z języka angielskiego stanowi poświadczenie osiągnięcia przez zdającego wymaganego prawem poziomu ‎wiadomości i umiejętności w zakresie języka obcego.

Egzamin maturalny zastępuje egzamin wstępny do szkół wyższych, w których wykorzystuje się wyniki egzaminu ‎maturalnego z języka angielskiego – przede wszystkim na poziomie ‎rozszerzonym – jako kryteria w procesie rekrutacji.

Do matury z angielskiego mogą przystąpić wszyscy absolwenci szkół ponadgimnazjalnych i artystycznych, którzy posiadają dokument potwierdzający wykształcenie średnie.

Maturę z angielskiego można zdawać na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. Egzamin składa się z części pisemnej oraz ustnej.

Matura z języka angielskiego - artykuły przydatne dla osób zdających maturę z języka angielskiego
Dział został podzielony na trzy części: matura pisemna, matura ustna oraz arkusze maturalne z poprzednich lat.

Jeśli przygotowujesz się do matury z języka angielskiego warto zapoznać się z naszymi lekcjami języka angielskiego

Zapraszamy do zapoznania się z naszym nowym kursem przygotowującym do matury ustnej z angielskiego na poziomie podstawowym. Kurs zawiera pliki z nagraniami lektorów. Lekcje dodawane są co najmniej dwa razy w tygodniu!

Wszystkie teksty zostały posegregowane według kategorii, które można wybrać poniżej.

Krótka forma użytkowa

1.

Relacjonowanie wydarzeń - wyrażenia i zadania

Relacjonowanie to druga z trzech rozmów sterowanych.

Opis obrazka - przykład 15


Informator o egzaminie maturalnym

Informator maturalny
W informatorze znajdują się:

Matura z angielskiego - maj 2009

Arkusze maturalne - Język angielski - 5 maja 2009 r.- poziom podstawowy - arkusz  +

Matura - Here we go again?Matura - wydarzenie sportowe

Matura z angielskiego - opis wydarzenia

Matura - przykład recenzji


Napisz recenzję Twojego ulubionego anglojęzycznego czasopisma. Uzasadnij swój wybór, podkreślając jego przydatność w nauce języka angielskiego.

Negocjowanie - wyrażenia i zadania

Will you help me with ... ?- Czy mógłbyś mi pomóc w...?
Do you think you could .....? - Czy mógłbyś....?
Do you mind.... ?- Czy masz coś przeciwko....?

matura ustna - zestaw 4

-Uzyskiwanie i udzielanie informacji
Jesteś na dworcu. Zapytaj o :
- pociąg pospieszny do Warszawy
- długość podróży
- zniżki dla rencistów.
Rozmowę rozpoczyna egzaminator

matura ustna - zestaw 3

-Uzyskiwanie i udzielanie informacji
Chcesz zorganizować przyjęcie dla Twoich rodziców. Dzwonisz do cioci i pytasz:
- co możesz przygotować do jedzenia
- gdzie najlepiej zrobić zakupy
- czy znalazłaby czas, aby Ci pomóc.
Rozmowę rozpoczyna egzaminator

Arkusze maturalne z poprzednich lat

Poniżej przedstawiamy arkusze maturalne z poprzednich lat.