Lesson 19 - Directions

Giving directions

Vocabulary: Asking for and Giving Directions

 • Can you tell me how to get to the (nearest) post office - Czy mógłbyś mi powiedzieć jak się dostać do najbliższej poczty
 • Do you know the way to bus stop - Czy znasz drogę na przystanek autobusowy
 • How do I get to …? - Jak się dostać na/do
 • What's the best way to …? - Jaka jest najepsza droga do
 • Where is …? - Gdzie jest
 • Go straight on (until you come to …) - Idź prosto (ąz dojdziesz do)
 • Turn back./Go back. - Zawróć
 • Turn left/right (into …-street). - Skręć w lewo/prawo (w ulicę... )
 • Go along … - idź wzdłuż
 • Cross …przejdź
 • Take the first/second road on the left/right - Skręć w pierwszą/drugą drogę z lewej/prawej strony
 • It's on the left/right. - to jest po lewej/prawej
 • straight on - prosto
 • opposite - naprzeciw
 • near - niedaleko
 • next to - obok
 • between - pomiędzy
 • at the end (of) - na końcu
 • on/at the corner - na rogu
 • behind - za
 • in front of - przed
 • (just) around the corner - zaraz za rogiem
 • traffic lights - światła drogowe
 • crossroads - skrzyżowanie, rozdroże
 • junction - skrzyżowanie
 • signpost - znak drogowy

Zobacz również: