Learn English - Office Talk

Lekcja języka angielskiego:

Office Talk

Podstawowe zagadnienia: - użycie języka angielskiego w biurze - użycie czasu Present Continuous

Słownictwo:

  • clients - klienci
  • presentation - prezentacja
  • projector - projektor [slide projector - rzutnik]
  • appreciate - doceniać urgent - pilny
  • set up a meeting - zorganizować spotkanie
  • policy - polityka [np firmy]
  • include - zawierać vacation - wakacje
  • team mates - kumple z pracy
  • cheers - dzięki [również "na zdrowie" w odpowiednim kontekście]