Lekcja 8 - Past Perfect

lekcje angielskiego

Darmowy kurs języka angielskiego w formacie mp3

Gramatyka języka angielskiego
Lekcja 8 - Past Perfect

PAST PERFECT

– czas przeszły używany, gdy dana czynność w przeszłości odbyła się przed konkretnym momentem w przeszłości lub zanim rozpoczęła się inna czynność. Czas Past Perfect używany jest dla wyrażenia czynności wcześniejszej a czas Past Simple dla określenia czynności późniejszej.

Ćwiczenie pierwsze.

Słuchaj tekstu.

Last weekend we visited London. We spent only three days in the town so we had planned everything carefully before the trip. My friend had booked two rooms in a hotel in Kensington, near the Underground station. I had bought the plane tickets and checked the communication service from Gatwick Airport to the centre. Before we reached the hotel we had already travelled by a Southern Line train to Victoria Station and then taken the Underground to West Brompton.There are a lot of places worth visiting in London so before we went sightseeing we had already studied the guides and travel brochures. In the evening we went to the theatre in Leicester Square to see a famous musical. They had sold nearly all the tickets before the early afternoon but luckily we managed to get some at the last moment. Our weekend in London was really fascinating.

Glossary

The Underground – metro
communication sernice – połączenia komunikacyjne
to reach – dotrzeć
worth – warte
go sightseeing – zwiedzać
a guide – przewodnik
nearly – prawie
luckily – na szczescie
to manage – zdołać
at the last moment – w ostatniej chwili

ZDANIA TWIERDZĄCE -

w czasie Past Perfect tworzymy dodając do czasownika posiłkowego “had” czasownik regularny z końcówką “-ed”, np. “We had already studied the guides.” W przypadku czasowników nieregularnych należy użyć tzw. „trzeciej formy” czasownika, czyli Past Participle, np. “I had taken the
Underground.”

Ćwiczenie drugie. Powtarzaj zdania twierdzące.

- We had planned everything before the trip.
- My friend had booked two rooms in the hotel.
- I had bought the plane tickets.
- We had travelled by train to Victoria Station.
- They had sold nearly all the tickets.

ZDANIE PRZECZĄCE -

w czasie Past Perfect tworzymy stosując przeczącą formę czasownika posiłkowego “had” przed czasownikiem regularnym z końcówką “-ed” lub „trzecią formą” czasownika nieregularnego, np. “I hadn’t checked the timetable before the trip.”

Ćwiczenie trzecie. Powtarzaj zdania przeczące.

- We hadn’t booked the apartment.
- I hadn’t rented a car.
- We hadn’t travelled by bus.
- She hadn’t read a book.
- They hadn’t bought the tickets for the cinema.

Ćwiczenie czwarte. Opowiedz o przygotowaniach przed wyjazdem na weekend do Paryża. Po każdym przykładzie usłyszysz możliwą poprawną odpowiedź. Słuchaj instrukcji.

1. You travelled by car with your friends. Say if you had booked the plane tickets.
...
We hadn’t booked the plane tickets.

2. You rented an apartment through the Internet. Say if you had checked the prices.
...
We had checked the prices on the Internet.

3. You went sightseeing in Paris. Say if you had bought a guide book.
...
I had bought a guide book.

4. You went on a boat trip along the River Seine. Say if they had sold all the tickets before.
...
They hadn’t sold all the tickets before.

5. This was your friends’ first visit in France. Say if they had ever seen Paris before.

They hadn’t seen Paris before.

PYTANIA -

ogólne w czasie Past Perfect tłumaczone w języku polskim „czy...?” tworzymy przestawiając czasownik “had” na początek zdania, np. “Had you booked the tickets?”

Jeżeli chcemy uzyskać szczegółową informację, pytanie zaczynamy od zaimka pytającego, np. “What rooms had they booked before the trip?”

Ćwiczenie piąte. Powtarzaj pytania i krótkie odpowiedzi.

- Had you planned your trip?
- Yes, I had.
- Had she booked the hotel?
- No, she hadn’t.
- Had they sold the tickets?
- Yes, they had.
- Had they seen Paris before?
- No, they hadn’t.
- Which places had they visited?
- Where had they booked the room?

Ćwiczenie szóste. Zadawaj pytania, używając podanych określeń czasu, typowych dla Past Perfect. Po każdym przykładzie usłyszysz poprawne pytanie. Słuchaj instrukcji.

1. Julie came back home very late. (by midnight)

Had she come back home by midnight?

2. Tom didn’t study much last year. (before the exams)

Had he studied before the exams?

3. Ann did her homework in the afternoon but she wanted to watch a film on TV. (by the time the film started)

Had she finished by the time the film started?

4. Tom visited Australia last month. (before)

Had he been to Australia before?

5. Mary wrote many articles for our local newspaper.(by 2005)

How many articles had she written by 2005?

Comments

Jeden z czasów, które

Jeden z czasów, które lubię. Znośny, nawet.
Fajnie jest opisane jego użycie.