Lekcja 5 - Future Forms - plany i decyzje


lekcje angielskiego

Darmowy kurs języka angielskiego w formacie mp3

Gramatyka języka angielskiego
Lekcja 5 - Future Forms - plany i decyzje


FUTURE FORMS – formy wyrażania przyszłości:

“to be going to” – konstrukcja używana, gdy mówimy o czynnościach zaplanowanych wcześniej.
Future Simple (“will” z bezokolicznikiem) – czas używany, gdy decyzja o wykonaniu czynności podjęta zostaje nagle, w trakcie rozmowy.

Ćwiczenie pierwsze.

Słuchaj dialogu po angielsku.

- Robert, I’m going to do the shopping. What do we need?
- We haven’t got enough cheese and milk.
- Yes, I know. I’m going to buy cheese, milk, cornflakes and tea. Have we got enough sugar?
- Wait. I’ll check… Yes, that’s OK. Are you going to buy any fruit and vegetables?
- Yes, I am. But I’m not going to buy any sweets this time.
- Pity. What about mineral water?
- I completely forgot about it. Right, I’ll get several bottles of water.
Is that all?
- I think so.
- But I’m afraid I haven’t got enough money.
- Don’t worry. I’ll give you some. How much do you need?
- About £30.
- OK. Is Rebecca going to visit us?
- Yes, she is. She is going to tell us about her new project at work.
- But, I’m quite busy today.
- OK. I’ll phone her and tell her not to come today.

Glossary

I’m going to – zamierzam
to need – potrzebować
cornflakes – płatki kukurydziane
enough – dość
pity – szkoda
forgot – the Past form of forget – zapomnieć
to get – tu: wziąć
several – kilka
to worry – martwić się

Zdania twierdzące

ZDANIA TWIERDZĄCE z konstrukcją “to be going to”

tworzymy wstawiając na początku czasownik posiłkowy “to be” w odpowiedniej formie, a po “going to” czasownik w formie podstawowej, np. “She is going to visit her mother.”
W czasie Future Simple we wszystkich osobach po “will” stosujemy czasownik w
formie podstawowej, np. “I’ll give you some money.”

Ćwiczenie drugie.

Powtarzaj zdania twierdzące.

- I’m going to do the shopping.
- He is going to buy cheese and milk.
- She is going to tell us about her new
project at work.
- I’ll check.
- I’ll phone her.
- We’ll give you the money.

Zdania przeczące

ZDANIA PRZECZĄCE w konstrukcji “to be going to”

tworzymy przy użyciu przeczącej formy czasownika “to be”, np. “He isn’t going to clean the car.”

W czasie Future Simple używamy formy przeczącej “won’t” przed czasownikiem w formie podstawowej, np. “I won’t lend you any money.”

Ćwiczenie trzecie.

Powtarzaj zdania przeczące.

- I’m not going to buy any sweets this
time.
- She isn’t going to visit us today.
- They aren’t going to spend the
weekend in the mountains.
- I won’t come.
- She won’t answer your questions.

Ćwiczenie czwarte.

Ćwiczenie czwarte. Jutro zamierzasz posprzątać mieszkanie. Używając podanych czasowników, powiedz o swoich planach. Po każdym przykładzie usłyszysz poprawną odpowiedź. Słuchaj instrukcji.

1. The windows are very dirty.
(to clean)
...
I’m going to clean the windows.

2. The clothes need ironing.
(to iron)

I’m going to iron the clothes.

3. There are plenty of old newspapers on
the floor. (to throw away)

I’m going to throw away the
newspapers.

4. There are a lot of dirty dishes in the
kitchen. (to wash up)

I’m going to wash up.

5. The books are in a mess on the
bookshelves. (to tidy)

I’m going to tidy the books on the
bookshelves.

Pytania

PYTANIA ogólne „czy…?” w konstrukcji “to be going to”

tworzymy przestawiając na początek zdania czasownik posiłkowy “to be” w odpowiedniej formie, np. “Are you going to clean the flat?”

Gdy chcemy zadać szczegółowe pytanie, zdanie zaczynamy od odpowiedniego zaimka pytającego, np. “What are you going to do in the evening?”

Ćwiczenie piąte.

Powtarzaj pytania i krótkie odpowiedzi z konstrukcją “to be going to”

- Are you going to buy any fruit or
vegetables?
- Yes, I am.
- Is Rebecca going to visit us?
- Yes, she is.
- Are they going to spend the evening
together?
- No, they aren’t.
- What are you going to do tomorrow?
- What time is she going to come?
- When are they going to do the
shopping?

Ćwiczenie szóste.

Zapytaj przyjaciela o plany na weekend. Po każdym przykładzie usłyszysz
poprawne pytanie. Słuchaj instrukcji.

1. Ask what he is going to do on
Saturday.
...
What are you going to do on
Saturday?

2. Ask who he is going to visit in the
afternoon.

Who are you going to visit in the
afternoon?

3. Ask if he is going to have a birthday
party.

Are you going to have a birthday
party?

4. Ask if his friends are going to organise
a day-trip to the seaside.

Are your friends going to organise a
day-trip to the seaside?

5. Ask where they are going to spend
Sunday.
...
Where are they going to spend Sunday?