Lekcja 4 - Present Perfect


lekcje angielskiego

Darmowy kurs mp3 - Gramatyka języka angielskiego - lekcja 4 - Present Perfect.

Wstęp:

PRESENT PERFECT – czas używany, gdy mówimy o czynnościach wykonanych, których efekt widoczny jest obecnie, bądź mają związek z przedmiotem rozmowy. Nie mówimy, kiedy czynność miała miejsce, możemy jedynie podać, jak długo trwa.

Ćwiczenie pierwsze.

Słuchaj dialogu.

- Susan. What about our preparations for the conference?
- We have already sent the invitations to the clients.
- Have you printed the brochures?
- No, I haven’t. Chris hasn’t finished the article yet.
- OK. Has the secretary booked the hotel for the guests?
- Yes, she has. We have received 158 replies so far, so I have decided to book 180 rooms.
- Where have you booked the rooms?
- In the Ibis Hotel. It’s not far from the conference centre.
- OK. What about food and drink?
- The Marketing Department has taken on the catering firm, so they will look after everything.
- How long have they been on the market?
- For two years. They have already been checked. I think it was during a Christmas party.
- OK. See you later.

Glossary

an invitation – zaproszenie
a brochure – broszura
to receive – otrzymać
a reply – odpowiedź
to take on – zatrudnić
the catering firm – firma cateringowa
to look after – zając się
everything – wszystko
on the market – na rynku

Zdania twierdzące w Present Perfect

ZDANIA TWIERDZĄCE w czasie Present Perfect tworzymy dodając do czasownika
posiłkowego “have” w odpowiedniej formie czasownik regularny z końcówką “-ed”, np. “We have received 158 replies so far.” W przypadku czasowników
nieregularnych, należy użyć tzw. „trzeciej formy” czasownika, czyli Past Participle, np. “We have already sent the invitations.”

Ćwiczenie drugie.

Powtarzaj zdania twierdzące.

- I have already sent the invitations.
- We have received a lot of replies so far.
- She has booked the hotel.
- The Marketing Department has taken on the catering firm.
- They have already been checked.

Zdania przeczące w Present Perfect

ZDANIA PRZECZĄCE w czasie Present Perfect tworzymy używając przeczącej formy czasownika posiłkowego “have” przed czasownikiem regularnym z końcówką “-ed” lub „trzecią formą” czasownika nieregularnego, np. “We haven’t chosen the hotel yet.”

Ćwiczenie trzecie.

Powtarzaj zdania przeczące.

- I haven’t printed the brochures yet.
- We haven’t received all the replies.
- He hasn’t finished the article yet.
- They haven’t chosen the menu yet.
- He hasn’t decided yet.

Ćwiczenie czwarte.

Ćwiczenie czwarte. Używając podanych czasowników, opowiedz o przygotowaniach Państwa Brown do rocznicy ślubu. Po każdym przykładzie usłyszysz poprawną odpowiedź.

Słuchaj instrukcji.

1. Talk about the guests.

(to invite)They have invited the guests.

2. Talk about the restaurant.

(to book)They have booked the restaurant.

3. Talk about the menu.

(to choose)They have chosen the menu.

4. Talk about the flowers for Mrs. Brown.

(to order)Mr Brown has ordered the flowers for Mrs Brown.

5. Talk about a dress for Mrs Brown.

(to buy)

...

Mrs Brown has bought a long dress.

Zdania przeczące w Present Perfect

PYTANIA ogólne „czy…?” w czasie Present Perfect tworzymy przestawiając na początek zdania czasownik posiłkowy “have” w odpowiedniej formie, np. “Have
you printed the brochures?” Gdy chcemy zadać szczegółowe pytanie, zdanie zaczynamy od odpowiedniego zaimka pytającego, np. “Where have you booked the rooms?”

Ćwiczenie piąte.

Powtarzaj pytania i krótkie odpowiedzi.

- Have you decided yet?
- Yes, we have.
- Have you printed the brochures?
- No, we haven’t.
- Has the secretary booked the hotel for the guests?
- Yes, she has.
- Has Chris finished the article?
- No, he hasn’t.
- How many replies have you received so far?
- Where has the secretary booked the rooms?
- How long have they been on the market?

Ćwiczenie szóste.

Zapytaj przyjaciela o przygotowania do urodzin. Po każdym przykładzie usłyszysz poprawne pytanie. Słuchaj instrukcji.

1. Ask how many people he has invited.

How many people have you invited?
2. Ask if he has sent the invitations.

Have you sent the invitations?
3. Ask if he has already chosen the club.

Have you chosen the club yet?
4. Ask where he has ordered the food and
drink.

Where have you ordered the food and
drink?
5. Ask if he has taken on a band to play
live music.

Have you taken on a band to play live
music?

Jeśli czas ten jest wciąż niejasny, zapraszamy do dodatkowych wyjaśnień (mnóstwo przykładowych zdań) pod adresem Present Perfect

Comments

ćwiczenie 4 niepotrzebnie ma

ćwiczenie 4 niepotrzebnie ma takie przerwy pomiędzy linijkami tekstu. Tracę czas na przesuwanie strony...
Anna

Kupiłam dużó płyt i ćwiczeń,

Kupiłam dużó płyt i ćwiczeń, okazało się, że wcale nie musiałam, bo ta strona jest o niebo lepsza :). Nareszcie zaczymam rozumieć użycie tych wszystkich czasów... Lektorka ma taki milutki głos... Dzięki wielkie.

Zgadzam się z Tobą. Mimo że

Zgadzam się z Tobą. Mimo że jestem dobry z angielskiego i potrafię się porozumieć z innymi to nigdy tak naprawdę nie nauczyłem się teorii zastosowania czasów, bo nigdy tego nie lubiłem. Dzięki tej stronie łatwo mogę sobie przypomnieć te wszystkie zasady i być w 100% pewny że to co mówię i piszę jest poprawne.

super strona...dziękuuuuuuję

super strona...dziękuuuuuuję :)

Przenosimy część materiałów

Przenosimy część materiałów na dodatkowy serwer więc możliwe iż kilka plików nie będzie działać. Jutro wieczorem powinno być już ok.

Nie moge odtworzyć nagrań.

Nie moge odtworzyć nagrań. Wie ktoś może dlaczego?

Ciekawa lekcja, podoba mi

Ciekawa lekcja, podoba mi sie to,że wszystkie zdania pytania i przeczenia nawiązuje do pierwszego tekstu lub są zbudowane na podobnym motywie.