Lekcja 10 - Past Perfect Continuous

PAST PERFECT CONTINUOUS

– czas przeszły używany, gdy dana czynność trwała nieprzerwanie przed inną czynnością w przeszłości, również gdy jej skutki dało się odczuć w późniejszym momencie w przeszłości.

 

 

Ćwiczenie pierwsze.

Słuchaj tekstu.

Yesterday had been a terrible day for Peter. He was very tired as he had been working hard all day. In the evening he had had another meeting with his clients so he had had to drive to the centre again. He had only been driving for 10 minutes when he remembered that he had left his briefcase at home. He turned his car around and went home again to collect it. When he finally appeared at the meeting he was five minutes late but the clients hadn’t come yet. He had been waiting for half an hour when they phoned to say they couldn’t come after all. That made him really furious as it was far too much for one day.

Glossary

 • teriible – okropny
 • to remember– przypomnieć
 • a briefcase – teczka
 • to turn around – zawrócić
 • to collect – zbierać, zabrać
 • to appear – pojawić się
 • yet – jeszcze
 • for half an hour – od ½ godz.
 • after all – jednak
 • to make somebody furious – rozwścieczyć kogoś

 

ZDANIA TWIERDZĄCE

w czasie Past Perfect Continuous tworzymy dodając do czasownika posiłkowego “had” czasownik “been’ oraz czasownik główny z końcówką “-ing”, np. „I had been working all morning.”

 

 

Ćwiczenie drugie.

Powtarzaj zdania twierdzące. 

 • I had been waiting for half an hour.
 • He had been driving for 10 minutes.
 • She had been working hard all day.
 • We had been living in England for 10 years.
 • They had been watching TV all evening.

 

ZDANIA PRZECZĄCE

w czasie Past Perfect Continuous tworzymy stosując przeczącą formę czasownika posiłkowego “had”, np. “I hadn’t been studying before the exam last year.”

 

 

Ćwiczenie trzecie.

Powtarzaj zdania przeczące. 

 • I hadn’t been driving long when the car broke down.
 • He hadn’t been working all day.
 • They hadn’t been waiting long before the departure.

 

 

Ćwiczenie czwarte.

Używając podanych czasowników, powiedz, co robili państwo Smith przed wizytą gości. Po każdym przykładzie usłyszysz poprawną odpowiedź. Słuchaj instrukcji. 

 1. Mrs Smith was in the kitchen preparing dinner. (to cook) ... She had been cooking dinner.
 2. Mr Smith was busy doing the housework. (to clean) ... He had been cleaning the house.
 3. The children were in their bedroom in front of the TV. (to watch) ... They had been watching TV.
 4. Grandma was in the garden looking after the flowers. (to water) … She had been watering the flowers.
 5. Grandfather was in the garage. (to repair a motorbike) ... He had been repairing a motorbike.

 

PYTANIA

ogólne w czasie Past Perfect Continuous tłumaczone w języku polskim „czy...?” tworzymy przestawiając czasownik posiłkowy “had” na początek zdania, np. “Had he been repairing his car? Jeżeli chcemy uzyskać szczegółową informację, pytanie zaczynamy od zaimka pytającego, np. “How long had you been working there?”

 

 

Ćwiczenie piąte.

Powtarzaj pytania i krótkie odpowiedzi. 

 • Had you been watching films on TV? - Yes, I had.
 • Had he been cooking? - No, he hadn’t.
 • How long had you been waiting before the flight?
 • What had you been reading?
 • Where had you been looking around?
 • How long had you been talking on the phone?

 

 

Ćwiczenie szóste.

Po wielu latach mieszkania w Anglii rodzina państwa Brown przeprowadziła się do Francji. Zapytaj o ich życie w Brighton przed przeprowadzką. Po każdym przykładzie usłyszysz poprawne pytanie. Słuchaj instrukcji. 

 1. Ask about the period of time they spent in Brighton. … How long had they been living in Brighton?
 2. Ask about Mr Brown’s work. … Where had he been working?
 3. Ask about Mrs Brown’s studies. … What had she been studying?
 4. Ask about the children’s school. … Which school had they been going to?
 5. Ask about learning French. … Had they been learning French before.