Lekcja 15 - Telefon

Lekcja 15 kursu dla osób na poziomie początkującym - zwroty potrzebne podczas rozmowy przez telefon

Rozmowa telefoniczna po angielsku

J: Jim Parker speaking.

H.H.: This is Henry Hill here. Can I speak to Mr Merlin?

J: I'm afraid Mr Merlin isn't in at the moment. Would you like to leave a message, Mr Hill?

H.H.: Yes, of course. Would you ask him to phone Henry Hill when he gets in?

J: Henry Hill. Ok, I have got it down.

H.H.: Thank you very much.

J: And what's your number?

H.H.: My number is 887019849.

J: Can you repeat that, please?

H.H.: Oh, ok. My number is 887019849.

J: Good. I'll ask Mr Merlin to phone you.

H.H.: Thanks, and goodbye.

J: Goodbye.

p

 

Vocabulary

 • Jim Parker speaking - przedstawienie się na początku rozmowy przez telefon (mówi Jim Parker)
 • Would you like to leave a message? - Czy chciałbyś zostawić wiadomość?
 • I have got it down - Zapisałem to, mam to zapisane, zanotowane

 

Wyrażenia przydatne przy każdej rozmowie telefonicznej

1. Answering the phone - Odbieranie telefonu

 • Hello? Halo?
 • Good morning/afternoon/evening, Ann Smith speaking. Dzień dobry/Dobry wieczór, mówi Ann Smith.
 • Ann speaking. How can I help you? Mówi Ann. W czym mogę pomóc?
 • Ann Smith's office ! Biuro Anny Smith! Who would you like to speak to? Z kim chcesz rozmawiać?

2. Introducing yourself - Przedstawianie się

 • Hello, this is Peter Bell calling. Dzień dobry, mówi Peter Bell.
 • Peter Bell speaking. Mówi Peter Bell.
 • Hello, Peter Bell from the ReadBook Company here. Dzień dobry, z tej strony Peter Bell z firmy ReadBook.
 • Could you tell me ...? Czy możesz mi powiedzieć ... ?
 • I'm ringing to enquire about... Dzwonię aby zapytać...

3. Asking for someone - Pytanie się o kogoś

 • Can I speak to Adam White? Czy mogę rozmawiać z Adamem White?
 • I'd like to speak to Adam White, please. Chciałbym rozmawiać z Adamem White?
 • Could you put me through to Adam White, please? Czy możesz mnie połączyć z Adamem White?
 • Is Ms Howard available? Czy zastałem panią Howard?

4. Connecting - Łączenie

 • One moment, please. Momencik, proszę.
 • Please hold for a minute and I'll put you through to his office. Proszę poczekać minutkę, zaraz połączę z jego biurem.
 • Could you hold the line, please? Czy możesz poczekać na linii?
 • I'll connect you. (I'll put you through.) Połączę pana/panią.
 • I'm afraid the line is engaged? Niestety, ten numer jest zajęty.

5. Problems - Problemy

 • I'm sorry, I don't understand. Could you repeat that, please? Przepraszam, nie rozumiem. Czy możesz to powtórzyć?
 • Could you speak up a little, please? I can't hear you very well. Czy możesz mówić trochę głośniej? Nie słyszę cię dobrze.
 • I'm afraid you have got the wrong number. Obawiam się, że masz zły numer. Can you spell that, please? Czy mógłbyś to przeliterować?
 • Can you speak a little slower, please. My English isn't very good. Czy możesz mówić trochę wolniej. Mój angielski nie jest za dobry.
 • I can hardly hear you. Prawie cię nie słyszę.

 

Ćwiczenia ze słówek związanych z dzwonieniem przez telefon
Audiobook poświęcony Business English, gdzie między innymi znajdziecie dodatkowe materiały na temat prowadzenia rozmów przez telefon, pisania CV, zachowania na interview, itd. Polecamy
Business English