Lekcja 10 - Rodzina po angielsku

W dzisiejszej lekcji zajmiemy się nazwamia członków rodziny w języku angielskim oraz podamy kilka przykładowych zdań pokazujących prawidłowe użycie nowo poznanych słów.

Na początek krótki dialog, w którym zapytamy po angielsku o najbliższą rodzinę

 

Dialog po angielsku - rodzina

Tom - Kate, have you got a sister?

Kate - No, I haven't. But I have a brother.

Tom - What's his name?

Kate - His name is Darren.

Tom - And how old is he?

Kate - He is 29 and he is already married.

Tom - Do you like his wife?

Kate - Not really. They are trying to get a divorce.

Tom - Sorry to hear that. Any kids?

Kate - No, but she is pregnant.

 

Członkowie rodziny - wyjaśnienie słówek

 • sister - siostra
 • brother - brat
 • what's his name - jak on ma na imię (dosł. jakie jest jego imię)
 • wife - żona
 • they are trying to get a divorce - starają się o rozwód
 • she is pregnant - ona jest w ciąży

 

Wykaz członków rodziny po angielsku

 • rodzina - family
 • krewny - relative
 • córka - daughter
 • syn - son
 • synowa - daughter-in-law
 • zięć - son-in-law
 • babcia - grandmother
 • dziadek - grandfather
 • prababcia - great-grandmother
 • pradziadek - great-grandfather
 • siostra - sister
 • starsza siostra - big sister
 • brat - brother
 • starszy brat - big brother
 • siostra przyrodnia - stepsister
 • brat przyrodni - stepbrother
 • bratowa - sister-in-law
 • szwagier - brother-in-law
 • kuzyn, kuzynka - cousin
 • ciocia - aunt
 • wujek - uncle
 • stryj - uncle
 • bratanica, siostrzenica - niece
 • bratanek - nephew
 • małżeństwo - married couple
 • żona- wife
 • mąż - husband małżonek,
 • małżonka- spouse
 • rozwodnik - divorcee
 • wdowa- widow
 • wdowiec- widower

 

Przykładowe zdania z nazwami członków rodziny:

My mother’s name is Monica. Moja matka ma na imię Monica.

My father died 4 years ago. Mój ojciec zmarł 4 lata temu.

My dad’s name is Tim. Mój tata ma na imię Tim.

I have two brothers. Mam dwoje braci.

How old is your mum? Ile lat ma twoja mama?

My mum is 34 years old. Moja mama ma 34 lata.

How old is your sister? Ile lat ma twoja siostra?

My sister is five years old. Moja siostra ma pięć lat.

What is your uncle’s name? Jak ma na imię twój wujek?

My uncle’s name is Bob. Mój wujek ma na imię Bob.

I live with my parents. Mieszkam z moimi rodzicami.

Are you a widow? Jesteś wdową?

Rodzina po angielsku - ćwiczenia ze słownictwa

 

Ćwiczenia sprzawdzające słownictwo związane z rodziną

Your father's sister is your .

Your mother's mother is your

Your sister's brother is your

Your mother's brother is your

 

Powiązania i relacje rodzinne

be married to somebody być żonatym; zamężną z kimś
break up with somebody rozstać się z kimś
be expecting a child spodziewać się dziecka
be pregnant być w ciąży
fall out with somebody pokłócić się z kimś
generation gap konflikt pokoleń
get divorced rozwieść się
get engaged zaręczyć się
get married to somebody wziąć z kimś ślub
get on well with somebody być z kimś w dobrych stosunkach
get out with somebody wychodzić; umawiać się z kimś
have an argument with somebody pokłócić się z kimś
have a child mieć dziecko
have a row with sprzeczać się z
make up with somebody pogodzić się z kimś
married couple małżeństwo (dwoje ludzi)
close relation bliskie pokrewieństwo
distant relation dalekie pokrewieństwo
marry somebody ożenić się z kimś/wyjść za mąż za kogoś
run away from home uciec z domu
end a relationship zerwać stosunki
start a relationship nazwiązać stosunki
have a relationship mieć stosunki


Comments

Członkowie rodziny po

Członkowie rodziny po angielsku

Przedstawione w formie tabeli:

angielski polski
family rodzina
relative krewny
parents rodzine
mother matka
mum, mummy, mom mama
father ojciec
dad, daddy tata
godmother matka chrzestna
godfather ojciec chrzestny
stepmother macocha
stepfather ojczym
mother-in-law teściowa
father-in-law teść
children dzieci
daughter córka
son syn
stepdaughter, stepchild pasierbica
stepson, stepchild pasierb
daughter-in-law synowa
son-in-law zięć
grandmother babcia
grandfather dziadek
great-grandmother prababcia
great-grandfather pradziadek
grandchildren wnuki
granddaughter wnuczka
grandson wnuk
great-granddaughter prawnuczka
great-grandson prawnuk
siblings rodzeństwo
sister siostra
brother brat
stepsister siostra przyrodnia
stepbrother brat przyrodni
sister-in-law bratowa
brother-in-law szwagier
cousin kuzyn, kuzynka
aunt ciocia
uncle wujek
uncle stryj
niece bratanica, siostrzenica
nephew bratanek, siostrzeniec
married couple małżeństwo
wife żona
husband mąż
spouse małżonek,ałżonka
divorcee rozwodnik, rozwódka
widow wdowa
widower wdowiec