The Fox And The Crow

Lekcja języka angielskiego ze słuchu - ćwiczenie do uzupełnienia po odsłuchaniu bajki o lisie i kruku

lekcja angielskiego ze słuchu

1. Odsłuchaj nagranie a następnie uzupełnij tekst. Nie stosuj skróconych form typu isn't czy I've.

A Crow was sitting on a branch of a with a piece of cheese in her beak when a Fox observed her and set his wits to work to discover some way of getting the .

Coming and standing under the tree he looked up and said, "What a noble bird I see me! Her beauty is without equal, the hue of her plumage exquisite. If only her voice is as sweet as her are fair, she ought without doubt to be Queen of the Birds."

The Crow was hugely flattered by this, and just to the Fox that she could sing she gave a loud caw. Down came the cheese, of course, and the Fox, snatching it up, said, "You have a voice, madam, I see: what you is wits."

 

Tłumaczenie

Kruk siedział na gałęzi drzewa z kawałkiem sera w dziobie, kiedy to Lis zauważył go, zaprząg swój rozum do pracy, aby odkryć jakiś sposób na uzyskanie sera.

Podszedł do drzewa i stojąc pod nim spojrzał w górę i rzekł: Cóż za szlachetny ptak widzę nade mną! Twe piękno nie zna równych, twa barwa upierzenia jest wykwintna. Jeśli tylko twój głos jest tak słodki jak wygląd jest cudowny, powinnaś była być bez wątpienia królową ptaków".

Kruk był ogromnie przez to schlebiony, i tylko po to by pokazać Lisowi, że może zaśpiewać rozpoczęła głośne krakanie. Ser spadł, oczywiście, Lis zaś, łapiąc go, powiedział: "Masz głos, proszę pani, bez wątpienia, co musisz mieć jest, to rozsądek."

Oczywiście tłumaczenie nie jest dosłowne.

 

Gerund

  • a Crow was sitting on a branch - ptak siedział na gałęzi - czas Past Continuous - czasownik sit występuje w formie gerund - sitting
  • standing under the tree - stojąc pod drzewem - czasownik stand w formie gerund - imiesłów - standing - stojąc

 

Przykłady użycia Gerund:

  • Working till late, you will earn more money - Pracując do późna zarobisz więcej pieniędzy
  • Sleeping for 10 hours a day is not very healthy for you - Spanie po 10 godzin dziennie nie jest bardzo zdrowe
  • I am working now - Teraz pracuję - Present Continuous
  • I was working from 5 to 7 - Pracowałem od 5 do 7 - Past Continuous
  • I stopped smoking - Przestałem palić (użycie gerund po pewnych czasownikach, jak stop, like, love, hate)

 

Materiały uzupełniające i ćwiczenia:

 


Comments

bardzo fajne zadanie

bardzo fajne zadanie