Opisywanie miejsc i przedmiotów

Kurs do matury ustnej z angielskiego - Opisywanie miejsc i przedmiotów

Opisywanie miejsc i przedmiotów - cechy fizyczne, budowa, zastosowanie


Ćwiczenie 1 - Słuchaj i powtarzaj zwroty.
- Było dość małe. - It was quite small.
- Był bardzo duży. - It was very big.
- nowy - new
- stary - old
- nowoczesny - modern
- ogromny - large / huge
- drobny - little
- okrągły - round
- wysoki - high
- niski - low
- podłużny, długi - long

- krótki - short
- kwadratowy - square
- szeroki - wide
- wąski - narrow
- pełny - full
- pusty - empty
- głęboki - deep
- płytki - shallow
- czysty - clean
- brudny - dirty

- Zrobione było z plastiku. - It was made of plastic.
- Zrobione było z metalu. - It was made of metal.
- Zrobione było z szkła. - It was made of glass.
- Zrobione było z kamienia. - It was made of stone.
- Było w kształcie gwiazdy. - It was star–shaped.
- Miało kształt owalny. - It was oval in shape.
- ...okrągłe - ...round
- ...kwadratowe - ...square
- ...prostokątne - ...rectangular
- Miało wzór w paski. - It had a striped pattern.
- ...w kwiaty - ...floral
- ...w kratę - ...checked
- ... gładkie - ...plain

- Miało dużą rączkę. - It had a big handle.
- Służyło, używane było do cięcia. - It was used for cutting.
- Wyglądało jak wielka skrzynia. - It looked like a huge box.
- Było podobne do... - It was similar to...
- Było wysokie na 319 metrów. - It was 319 metres high.
- Miało 3 metry długości. - It was 3 metres long.
- Ważyło 20 kg. - It weighed 20 kilos.