Wyrażanie opinii

Darmowy kurs do matury ustnej z angielskiego - Wyrażanie opinii

Składanie propozycji i oferowanie pomocy, zwroty wyrażające opinie w języku angielski

Ćwiczenie 1 - Słuchaj i powtarzaj zwroty.

- Myślę, że... - I think...
- Nie sądzę, że... - I don’t think...
- Wydaje mi się, że... - It seems to me that...
- Wierzę, że... - I believe that...
- Moim zdaniem... - In my opinion...
- Z jednej strony... - On the one hand...
- ...ale z drugiej strony... - ...but on the other hand...
- Tak, zgadzam się. - Yes, I agree.
- Całkowicie się zgadzam - I agree entirely.
- Zgadzam się do pewnego stopnia...- I agree to some extent.
- Zgadza się, masz rację. - Right. / That’s right. / You’re right.
- Zdecydowanie. - Definitely.
- Absolutnie. - Absolutely.
- Dokładnie. - Exactly.
- Tak myślę. - I think so.
- Tak przypuszczam. - I suppose so.
- To zależy. - It depends.
- Nie sądzę. - I don’t think so.
- Nie jestem tego pewny. - I’m not sure about that.
- Obawiam się, że nie mogę się z tobą zgodzić. - I’m afraid I can’t agree with you.
- Rozumiem, o co ci chodzi, ale... - I see your point, but...
- Rozumiem, co masz na myśli, ale... - I see what you mean, but...
- Nie mogę się z tobą / z tym zgodzić.- I can’t agree with you. / I can’t agree with that.
- Zdecydowanie nie. - Definitely not.

Ćwiczenie 2

Wykonaj polecenia w prezentowanych przykładach:

- “They should lock up all young criminals in prisons.” Powiedz, że nie jesteś tego
pewny.
- ...
- I’m not sure about that.

- “Uniforms should be obligatory in schools.” Powiedz, że tobie wydaje się, że nie
powinny.
- ...
- It seems to me that they shouldn’t.

- “Sport has a good influence on teenagers.” Powiedz, że całkowicie się z tym zgadzasz.
- ...
- I agree entirely.

- “There is a lot of violence on TV.” Powiedz, że rozumiesz, co ma na myśli, ale nie
trzeba tego oglądać.
- ...
- I see what you mean, but you don’t need to watch it.

- “The concert was fantastic!” Powiedz, że twoim zdaniem nie był tak dobry.
- ....
- In my opinion it wasn’t so good.

- “People were much happier 50 years ago.” Powiedz, że nie możesz się z tym zgodzić.
- ...
- I can’t agree with that.

- “You should never believe politicians.” Powiedz, że z jednej strony ma rację, ale z
drugiej strony...
- ...
- On the one hand you are right, but on the other hand…

- “Children should get everything they want.” Powiedz, że obawiasz się, że nie możesz
się z nim zgodzić.
- ...
- I’m afraid I can’t agree with you.

- “Money gives freedom.” Powiedz, że zgadzasz się do pewnego stopnia.
- ...
- I agree to some extent.

- “People should always tell the truth.” Powiedz, że myślisz, że to zależy.
- ...
- It depends.


Comments

dobry art. Godny uwagi.

dobry art. Godny uwagi.