Rozmowy telefoniczne

Kurs do matury ustnej z angielskiego - poziom podstawowy

 

Rozmowa telefoniczna po angielsku

 

Zobacz również:
Rozmowa telefoniczna po angielsku - dodatkowe informacje i zwroty

 

Informacje w miejscach publicznych

Ćwiczenie 1 - Słuchaj i powtarzaj zwroty.

- Mówi Peter. - This is Peter speaking.
- Czy mogę rozmawiać z...? - Can I speak to....?
- Przy telefonie. - Speaking.
- Cieszę się, że cię słyszę. - I’m happy to hear from you.
- Czy to Tom? - Is that Tom?
- Zaraz go poproszę. - I’ll just get him.
- Nie ma go. - He’s not in.
- Nie ma jej w biurze. - She isn’t in the office now.
- Obawiam się, że nie jest osiągalny w tej chwili. - I’m afraid he isn’t available at the moment.
- Proszę poczekać. - Hang on, please. / Hold on, please.
- Poczekaj chwilę, - Hold on a sec.
- Połączę cię. - I’ll put you through.
- Numer wewnętrzny 25. - Extension 25.
- Czy mam coś przekazać? - Can I take a message?
- Oddzwonię później. - I’ll ring back later.
- Czy mogę zostawić wiadomość? - Can I leave a message?
- Tak, oczywiście. - Yes, of course.

Ćwiczenie 2

Wykonaj polecenia w prezentowanych sytuacjach:

1. - Dzwonisz do kolegi. Przedstaw się.
- ...
- This is Ann speaking.

2. - Poproś do telefonu Toma.
- ...
- Can I speak to Tom?

3. - Zapytaj, czy możesz zostawić wiadomość.
- ...
- Can I leave a message?

4. - Powiedz, że oddzwonisz później.
- ...
- I’ll ring back later.

5. - Odbierasz telefon. Rozmówca prosi cię do telefonu. Co mówisz?
- ...
- Speaking.

6. - Odbierasz telefon. Rozmówca prosi do telefonu Toma. Powiedz, że go poprosisz.
- ...
- I’ll just get him.

7. - Odbierasz telefon w biurze. Rozmówca prosi do telefonu dyrektora. Powiedz, żeby
poczekał.
- ...
- Hang on, please.

8. - Powiedz, że go połączysz.
- ...
- I’ll put you through.

9. - Poinformuj, że dyrektora nie ma w biurze.
- ...
- The manager isn’t in the office now.

10. - Zapytaj, czy masz coś przekazać?
- ...
- Can I take a message?