U lekarza - udzielanie rad i instrukcji

Kurs do matury ustnej z angielskiego - poziom podstawowy

U lekarza - udzielanie rad i instrukcji

U lekarza - udzielanie rad i instrukcji

Ćwiczenie 1 - Słuchaj i powtarzaj zwroty.

- Co się dzieje? - What’s the matter?
- Boli mnie głowa. - I’ve got a headache.
- Mam katar. - I’ve got a runny nose.
- Boli mnie gardło. - I’ve got a sore throat.
- Mam temperaturę. - I’ve got a temperature.
- Kaszlę. - I’ve got a cough.
- Jestem przeziębiona. - I’ve got a cold.
- Nie czuję się dobrze. - I don’t feel very well.
- Niedobrze - mi. I feel sick.
- Boli mnie brzuch. - I’ve got a stomach-ache.
- Bolą mnie plecy. - I have got a backache.
- Gdzie boli? - Where does it hurt?
- Boli mnie tutaj. - It hurts here.
- Jak długo to trwa? - How long has this been going on?
- Skręciłam kostkę. - I’ve sprained my ankle.
- Złamałam nogę. - I’ve broken my leg.
- Usiądź. - Sit down.
- Połóż się. - Lie down.
- Zegnij kolana. - Bend your knees.
- Otwórz usta. - Open your mouth.
- Zdejmij koszulę. - Take off your shirt.
- Ubierz się. - Get dressed.
- Tu jest recepta. - Here’s the prescription.
- Jak często mam brać lekarstwa? - How often should I take the medicine?
- Bierz lekarstwo dwa razy dziennie po posiłku. - Take the medicine twice a day after meals.
- Zostań w domu przez kilka dni. - Stay at home for a few days.
- Pij dużo wody. - Drink a lot of water.
- Powinieneś prześwietlić nogę. - You should x-ray the leg.
- Nie powinieneś iść dzisiaj do szkoły. - You shouldn’t go to school today.

Ćwiczenie 2

Wykonaj polecenia w prezentowanych sytuacjach:

1. - Przychodzisz do lekarza. Mówi, żebyś usiadł i pyta, co się dzieje. Przytocz jego słowa.
- ...
- Sit down, please. What’s the matter?

2. - Powiedz, że nie czujesz się dobrze. Boli cię brzuch i jest ci niedobrze.
- ...
- I don’t feel very well. I’ve got a stomach-ache and I feel sick.

3. - Lekarz prosi, żebyś zdjął sweter i położył się.
- ...
- Take off your sweater and lie down.

4. - W czasie badania pyta, gdzie cię boli i jak długo to trwa.
- ...
- Where does it hurt? And how long has this been going on?

5. - Lekarz daje ci receptę. Co mówi?
- ...
- Here’s the prescription.

6. - Zapytaj, jak często masz brać lekarstwa.
- ...
- How often should I take the medicine?

7. - Lekarz informuje cię, żebyś brał lekarstwo dwa razy dziennie.
- ...
- Take the medicine twice a day.

8. - Lekarz instruuje, abyś został w domu przez kilka dni i pił duŜo wody.
- ...
- Stay at home for a few days and drink a lot of water.

9. - Lekarz radzi, abyś nie jadł zbyt duŜo.
- ...
- You shouldn’t eat too much.