The Fox And The Grapes

Lekcje ze słuchu

fox and the grapes

1. Odsłuchaj nagranie klikając przycisk Audio mp3 znajdujący się pod artykułem, a następnie uzupełnij tekst. Nie stosuj skróconych form typu isn't czy I've.

A Fox saw some fine bunches of Grapes hanging from a vine that was trained along a trellis, and did his best to reach them by jumping as high as he could into the air. But it was all , for they were just out of reach: so he gave up trying, and walked away with an air of and unconcern, remarking, "I thought those Grapes were ripe, but I see now they are quite sour."

2. Proszę wpisać drugą i trzecią formę czasowników. Jeżeli kliknie się w dowolnym miejscu na stronie, niepoprawne litery zostaną zastąpione znakiem " = " Kliknięcie na znak zapytania wyświetli odpowiedź.

see
hang
train
reach
jump
can
give
try
think


3. Przetłumacz słówka:

bunch -
vine -
trellis -
give up -
dignity -
unconcern -
ripe -
sour -

4. Uzupełnij tekst.

A hungry Fox saw some fine bunches Grapes hanging a vine that was trained along a high trellis, and did his best reach them by jumping as high he could into the air. But it was all vain, for they were just out of reach: so he gave trying, and walked away with an air of dignity and unconcern, remarking, "I thought those Grapes were ripe, but I see now they quite sour."


Comments

Znalazłam błąd w pierwszym

Znalazłam błąd w pierwszym tekście. Ostatnie słowo które należy wpisac jest napisane juz.

ADMIN: Dzięki, już poprawione.