"Learning Polish", czyli gdzie uczyć się języka polskiego?

Liczba obcokrajowców odwiedzających nasz kraj rośnie z roku na rok i nie chodzi tu tylko o turystów, ale również o osoby, które wiążą z Polską najbliższą przyszłość, chcąc tu studiować, mieszkać czy pracować. Jednak każdy gość z zagranicy wcześniej czy później napotka na barierę językową, ponieważ część spraw związanych z pobytem, pracą czy studiami da się załatwić tylko po polsku. Dlatego nie dziwi fakt, że po przyjeździe do Polski wyszukiwanie w internecie haseł „learn polish” albo „learning polish” staje się jednym z głównych zajęć obcokrajowców.

Gdzie uczyć się polskiego ?

Oczywiście, opanowanie języka polskiego przychodzi łatwiej tym, którzy mają w Polsce przyjaciół, rodzinę lub współpracowników w firmie. Wtedy nauka staje się czymś naturalnym, a zasób słownictwa i zwrotów poszerza się z każdym dniem podczas rozmów czy też wymiany e-maili. Jednak nie można liczyć na to, że wszyscy Polacy są z natury rzeczy polonistami i że będą w stanie wyjaśnić wszystkie niuanse trudnej gramatyki i zawiłej pisowni języka polskiego. Aby mówić poprawną polszczyzną, z możliwie najmniejszą liczbą błędów, należy zwrócić się do profesjonalistów, którzy czekają na obcokrajowców w dobrych szkołach językowych.

Jak uczyć się polskiego ?

Sposobów na naukę języka polskiego jest pewnie tyle, ile jest uczniów. Wiadomo, że jednym łatwiej zapamiętać słówka i zwroty, gdy wykorzystują je podczas rozmów, inni wolą je sobie utrwalać czytając dialogi w podręczniku. Z kolei gramatyka, w tym przede wszystkim sposób poprawnego budowania zdań po polsku, powinna być wytłumaczona w sposób możliwie najprostszy, by nie mnożyć przed uczącymi się problemów, których i tak mają sporo z powodu skomplikowanej i pełnej wyjątków odmiany rzeczowników, a także koniugacji czasowników z rozróżnieniem na 3 osoby. W końcu nauka wymowy także potrafi przyprawić studentów o ból głowy - jeśli nie o ból szczęki - podczas prób wymówienia wszystkich głosek szeleszczących języka polskiego. Umiejętność wymowy „sz”, „cz” i zbitki „szcz” najlepiej wyćwiczyć z lektorem podczas lekcji oferowanych w dobrych szkołach językowych. Read more here: http://empikschool.com/en/languages#!polish.

Po co uczyć się polskiego ?

O przydatności języka polskiego na co dzień nie trzeba przekonywać obcokrajowców żyjących w naszym kraju. Dobrze wiedzą, że zostaną lepiej obsłużeni, szybciej otrzymają informację, a także sprawniej poradzą sobie w wielu codziennych sytuacjach, jeśli posługiwać się będą językiem polskim. Istnieją jednak warunki, w których używanie języka polskiego nie jest jedynie opcjonalne, ale jest absolutną koniecznością. Tak dzieje się na polskich uczelniach, gdzie w większości przypadków język polski jest językiem wykładowym albo w zakładach pracy, gdzie posługiwanie się językiem polskim jest jednym z wymogów na danym stanowisku. Posiadając certyfikat o ukończeniu kursu „learn polish” w jednej z renomowanych szkół językowych, z pewnością będzie można ubiegać się o miejsce w większości instytucji w naszym kraju.