Jak efektywnie uczyć się języków obcych w domu?

Nauka języków obcych wymaga konsekwencji, systematyczności i zaangażowania. Konieczne jest również wygospodarowanie czasu na, najlepiej codzienną, naukę nowych słówek, zwrotów i idiomów. W nauce języków obcych ważne jest poszerzanie zasobu leksykalnego oraz praktyczna umiejętność posługiwania się językiem. Niezbędna jest również właściwa organizacja pracy oraz dobór skutecznych metod nauki.

Jak uczyć się słówek?

Podstawą w nauce języków obcych jest stałe poszerzanie swojego zasobu słownictwa. Najstarszą metodą nauki słówek jest wkuwanie ich na pamięć, jednak jest to sposób nudny i nieefektywny. Znacznie lepszą opcją jest nauka słówek z fiszek, czyli małych karteczek, na których z jednej strony jest słówko, a z drugiej jego tłumaczenie. Takie karteczki można wykonać samodzielnie lub skorzystać z gotowych opcji, np. na stronie fiszkoteka.pl. Oprócz tego można skorzystać z technik mnemotechnicznych (technik ułatwiających szybkie zapamiętywanie), np. przez umieszczanie karteczek ze słówkami w języku obcym na określonych przedmiotach.

Najważniejsze zasady przy nauce języka obcego

Przy nauce języków obcych warto mieć na uwadze to, że szybkość przyswajania nowych słówek jest uzależniona od indywidualnych predyspozycji. Najlepiej zapewnić sobie jak największy kontakt z danym językiem obcym – oglądać filmy, czytać książki oraz stawiać na praktyczne umiejętności. Warto również poszukać osoby, która biegle zna język, którego się uczymy. Pozwoli to na prowadzenie rozmów, szlifowanie słownictwa oraz poprawianie błędów. Można także udzielać się na zagranicznych forach internetowych oraz czytać informacje na zagranicznych portalach internetowych. Wśród najważniejszych zasad przy nauce języka obcego, należy wymienić:

  • systematyczność – najlepiej poświęcić przynajmniej pół godzinny dziennie na naukę języka obcego,
  • różnorodność – zaleca się urozmaicać naukę języka, korzystając z różnych technik przyswajania słówek,
  • zaangażowanie – przy nauce języków obcych bardzo ważna jest motywacja,
  • stworzenie środowiska językowego tzw. „otaczanie się językiem” – oglądanie filmów w języku obcym, czytanie książek, itp.,
  • postawienie na praktyczną umiejętność posługiwania się językiem – oznacza to, że na początku najlepiej uczyć się słówek, a dopiero w dalszej kolejności gramatyki.