taste of your own medicine

taste of your own medicine


Wyjaśnienie: 

If you give someone a taste of their own medicine, you do something bad to someone that they have done to you to teach them a lesson.

Tłumaczenie: 

odpłacać komuś pięknym za nadobne

Przykładowe użycie: 

He doesn't like having a dose of his own medicine.

The boy tripped his friend. His friend pushed him to the ground and said, "have a taste of your own medicine."

Let the bully have a taste of his own medicine.

Did you see those two people cutting in front of us in line just now? Let's cut in front of them and give them a taste of their own medicine!

Istnieje kilka wersji tego idiomu:

give somebody a taste of their own medicine
a dose of your own medicine

Ćwiczenie

Sprawdź czy zrozumiałeś ten idiom:
Szybki quiz -jedno pytanie sprawdzające znajomość idiomu

taste of your own medicine znaczenie