Conditionals - Warunki

Okresy warunkowe

Conditionals czyli warunki/okresy warunkowe to zdania zawierające w sobie pewien warunek a także następstwa jego spełnienia. W języku angielskim istnieją trzy warunki (pierwszy, drugi i trzeci) oraz warunek zerowy (czasami mówi się iż w angielskim występują cztery okresy warunkowe). Wyróżnić można również warunki mieszane (mixed conditionals).

Przykladowa struktura warunku to:

IF + condition + result

bądź też:

result + IF + condition

Cechą charakterystyczną warunków jest to iż zdania podrzędne łączone są z głównymi spójnikami, np:

  • if - jeśli, jeżeli
  • as soon as - jak tylko
  • on condition - pod warunkiem
  • provided, providing - o ile
  • unless - chyba że
  • when - kiedy

Jeśli nie wiesz, który warunek (conditional) należy użyć, może przyda Ci się ta tabelka:

okres warunkowy prawdopodobieństwo czas
zero conditional 100% dowolny
first conditional ok 50% przyszłość/teraźniejszość
second conditional 0% - kilka % przyszłość/teraźniejszość
third conditional 0% przeszłość

Szczegółowe omówienie warunków znajduje się poniżej:


Comments

No jest tabelka, ogólny wzór,

No jest tabelka, ogólny wzór, a jakieś wyjaśnienie?