Tworzenie formy - ING

Zasady pisowni czasowników z końcówka "-ing"

Generalnie czasowniki z końcówką ing [rzeczowniki odczasownikowe, gerund] tworzymy poprzez dodanie końcówki ING do bezokolicznika. Oczywiście istnieje kilka zasad, które należy stosować:

Jeśli czasownik jest jednosylabowy, zawiera krótką samogłoskę i jest zakończony na pojedyńczą spółgłoskę, przed końcówką ing należy podwoić ostatnią spółgloskę:

 • shop – shopping
 • swim – swimming
 • dig - digging
 • get – getting
 • put – putting

Pamiętaj jednak iż wyjątkiem od tej reguły są czasowniki zakończone na x, w, z, jak np:

 • tow – towing
 • fly – flying
 • box – boxing

Jeśli czasownik jest dwusylabowy, a ostatnia sylaba jest akcentowa, również podwajamy ostatnią spółgłoskę:

 • forget – forgetting
 • commit – committing
 • begin – beginning
 • prefer – preferring

Ponadto, gdy w czasowniku ostatnią literą jest L poprzedzone samogłoską, podwajamy je (British English):

 • travel – travelling

Jeśli czasownik kończy się na ie, zamieniamy ie na y:

 • tie – tying
 • vie – vying

W wypadku gdy czasownik kończy się na -e, samogłoska ta jest opuszczana:

 • take - taking
 • have – having
 • exercise – exercising
 • drive – driving


Wyjątkami są:

 • age – ageing
 • dye – dyeing
 • agree – agreeing
 • see – seeing

Lista czasowników po których występuje ING

Ćwiczenie

Tworzenie formy ing od bezokolicznika