Possessive Adjectives – przymiotniki dzierżawcze

1. Read the text:
Hi! My name’s Lucy and I’m a crazy teenager. I love gossipping and meeting my friends. My mother, Kate, is a filmgoer. Her favourite film is Titanic. My father, Bob, is a handyman. My father’s best friend is his tool kit. My sister, Mary, is a salve to fashion. Her wardrobe is bursting at the seams with the most fashionable clothes. My brother, John, is a rock fan. He always wears a leather jacket and a pair of bovver boots. What’s your family like?

 • to gossip – plotkować
 • filmgoer – widz kinowy
 • handyman – złota rączka
 • tool kit – komplet narzędzi
 • to be a slave to fashion – być niewolnikiem mody
 • to be bursting at the seams – pękać w szwach
 • bovver boots – glany

Gramatyka angielska

 • Przymiotniki dzierżawcze (Possessive Adjectives) wyrażają przynależność, opisują co do kogo lub czego należy, np. MOJA książka, JEJ sukienka, ICH dom,
 • Należy pamiętać, że przymiotniki dzierżawcze w języku angielskim występują zawsze przed rzeczownikami,
 • Uwaga! Przymiotniki dzierżawcze w języku angielskim nie odmieniają się, np.:

possesive adjective - przymiotniki dzierżawcze

My book – moja książka
My dog – j pies
My pens – moje długopisy

 • Zwróć uwagę na poniższy przykład:

This is my hamster and this is its toy – to jest mój chomik, a to jest jego zabawka

Pomimo tego, że chomik w języku polskim jest rodzaju męskiego i mówimy : to jest JEGO zabawka, w języku angielskim mówimy: this is ITS toy a nie: this is HIS toy. Dlaczego? Każdy rzeczownik w liczbie pojedynczej, który nie opisuje osoby w języku angielskim jest zastępowany przez zaimek osobowy: IT. Przymiotnik dzierżawczy dla zaimka osobowego IT to ITS.

ZAIMKI OSOBOWE                           PRZYMIOTNIKI DZIERŻAWCZE
I – ja                                                      my – mój, moja, moje
you – ty                                                 your – twój, twoja, twoje
he – on                                                 his – jego
she – ona                                            her – jej
it – ono                                                 its – tego
we – my                                               our – nasz, nasza, nasze
you – wy                                              your – wasz, wasza, wasze
they – oni, one                                   their – ich

Ćwiczenie

 

1. I like reading books.

2. She loves (cats.

3. He can’t live without bike.

4. My dog is eating bone

5. My parents are seeing friends tonight.

6. My mother is a photographer and this is camera.

7. John has bought a present for girlfriend.