Kolejność przymiotników w zdaniu

Kolejność przymiotników języku angielskim sprawia ucznim nie lada kłopot, niemniej jeśli chcecie poprawnie mówić w języku angielskim, nauczenie się kolejności przymiotników w zdaniu jest niezbędne. Porządek przymiotników podlega ściśle określonym regułom. Nie ma tutaj wyjątków, kolejność jest zawsze taka sama. Poniżej znajduje się krótka lista, którą warto zapamiętać.

 

kolejność przymiotników w zdaniu język angielski

PORZĄDEK PRZYMIOTNIKÓW W ZDANIU

W przypadku przymiotników występujących przed rzeczownikami stosuje się następujący porządek zapisu w zależności od cechy opisywanej przez dany przymiotnik:

 1. Opinia i ogólny opis: marvellous, fantastic, dreadful
 2. Rozmiar i waga: big, high, tiny, heavy
 3. Cechy fizyczne thick, thin, smooth, blunt
 4. Wiek: new, old, ancient, mature
 5. Kształt: square, triangular
 6. Kolor: pink, blue
 7. Pochodzenie: Spanish, American
 8. Materiał: metal, plastic, rubber
 9. Zastosowanie: walking stick, dance shoes

 

Istnieje technika, która ma za zadanie pomóc w zapamiętaniu kolejności przymiotników. Z pierwszych liter tworzymy słowo OpSAShCOMP i dzięki temu (podobno) niektórzy lepiej zapamiętują kolejność.

 • Op - Opinion
 • S - Size
 • A - Age
 • Sh - Shape
 • C - Colour
 • O - Origin
 • M - Material
 • P - Purpose

 

W innej wersji spotkaliśmy się z utworzeniem jeszcze dziwniejszego słowa OSWASHCOMP, powstałego z kolejności:

 • Opinion - opinia, ocena
 • Size - rozmiar
 • Weight - waga
 • Age - wiek
 • SHape - kształt
 • Colour - kolor
 • Origin - pochodzenie
 • Material - materiał
 • Puropse - cel

Różnica jest taka, że rozbito tu size and weight jako osobne pozycje. Nie wiem, czy uda się Wam zapamiętać kolejność dzięki tym słowom, nam się nie udało ;) Żeby używać poprawnego szyku przymiotników w zdaniu trzeba po prostu wykonać kilka ćwiczeń - w końcu praktyka czyni mistrza.

 

Przykład użycia - kolejność przymiotników w zdaniu

Opinia
Rozmiar
Wiek
Kształt
Kolor
Pochodzenie
Materiał
Cel
+
silly
old

Polish

bloke

big
round

metal
bowl

tiny

blue

sleeping bag

 

Zanim przejdziemy do ćwiczeń, wierszyk z przymiotnikami, którego nauczenie się również pomaga w stosowaniu poprawnej kolejności przymiotników w zdaniu.

In my nice big flat
There's an old round box
For my green swiss hat
And my woolly walking socks.

Ćwiczenie
Ułóż podane przymiotniki w odpowiedniej kolejności:

1. I really like my .......................................................shoes.

red, old, running, American

2. He bought a/an....................................................dictionary.

new, expensive, bilingual

3. She is wearing a a).........................beret and a b).............................coat.

a) French, small, funny, yellow

b) leather, fashionable, rain

4. The weather was getting worse. James turned up the collar of his a).................jacket and quickened his steps. The b)................ street was winding up the hill and the c).................. houses along its sides were completely dark. He looked at his d)................... wristwatch. It was nine.

a) thick, winter, worn out

b) narrow, gloomy

c) medieval, tall, stone

d) Swiss, golden, large

Key:

1. I really like my old red American running shoes.

2. He bought an expensive new bilingual dictionary.

3. She’s wearing a funny small yellow French beret and a fashionable leather rain coat.

4. The weather was getting worse. James turned up the collar of his worn out thick winter jacket and quickened his steps. The gloomy narrow street was winding up the hill and the tall medieval stone houses along its sides were completely dark. He looked at his large Swiss golden wristwatch. It was nine.

Ćwiczenie online - sprawdzanie znajomości reguł kolejności przymiotników w zdaniu: quiz - kolejność przymiotników