Past Perfect - ćwiczenia

Ćwiczenia z Past Perfect - uzupełnianie zdań

Przeczytaj poniższe zdania i uzupełnij brakujące elementy. Jeśli klikniesz ? zobaczysz prawidłową odpowiedź.

Wyjaśnienie czasu i przykłady użycia znajdują się na stronie: czas Past Perfect

Uzupełnij zdania w Past Perfect

 

1. The students talked about the movie they (watch)

2. I was late for school because I (miss) the bus.

3. I received a very good mark in my test because I (practise) a lot

4. When I met my sister at noon, she (have / not) breakfast yet.

5. (he / find) a new job by that time?

6. She (never see) a bear before she moved to Alaska.

7. Had you ever visited Poland before your trip in 2003?
Yes, I (be) to Poland once before.

8. I had already eaten my lunch when he home

 

Ćwiczenia - czas Past Perfect:

Wskaż prawidłowe zdanie w czasie Past Perfect
Krótki test z Past Perfect
 

Comments

Szybki i proste ćwiczenie z

Szybki i proste ćwiczenie z Past Perfect, ale według mnie znacznie lepiej jakby było w formie wyboru odpowiedzi, gdyż ludzie z natury są leniwi i nie chce się wpisyć odpowiedzi. Zresztą na telefonie jest znacznie prościej wybrać aniżeli wpisać. Oczywiście przydałoby się też znacznie więcej ćwiczeń, gdyż o ile inne czasy mają mnóstwo, to Past Perfect jest potraktowny mocno po macoszemu