Najczęstsze błędy w języku angielskim

Najczęstsze błędy popełniane przez osoby uczące się języka angielskiego.

Przejrzeliśmy kilkadziesiąt prac studentów i uczniów i postanowiliśmy zrobić listę najczęściej występujących błędów, Oczywiście, gdzie tylko to możliwe, dodaliśmy wyjaśnienia i linki do wcześniej zamieszczonych artykułów na naszej stronie, gdzie znajdziecie więcej informacji na temat danej konstrukcji gramatycznej.

Lista najczęstszych błędów w angielskim

 

Niepoprawny czas - mylenie Past Simple z Present Perfect

Incorrect: I have visited Tom Friday.

Correct: I visited Tom last Friday.

Bardzo częsty błąd, polegający na myleniu czasów Past Simple oraz Present Perfect. Należy pamiętać, iż jeśli podajemy kiedy dana czynność była wykonana nie możemy użyć czasu Perfect - od tego właśnie jest Past Simple. Jeśli byłoby, że coś trwa od jakiegoś czasu do teraz - to Perfect byłby ok.

 

Which / who

Incorrect: The woman which works here is from Japan.

Correct:: The woman who works here is from Japan.

Pamiętajmy, iż who jest dla ludzi, which dla przedmiotów. Jeśli ciągle wam się to myli to artykuł "Kiedy stosujemy who a kiedy which" na pewno wyjaśni wszystkie kwestie.

 

'Married to', a nie 'married with'

Incorrect: She’s married with a dentist.

Correct:: She’s married to a dentist.

Warto zapamiętać, iż "ożeniony Z", "zamężna Z" to "married TO" a nie "married WITH".

 

Boring / bored

Incorrect: She was boring in the class.

Correct:: She was bored in the class.

Boring versus bored, czyli nudny kontra znudzony. Jeśli ktoś/coś nas nudzi to używamy "boring". Jeśli czujemy się znudzeniu, to jesteśmy "bored".

 

Czasowniki modalne bez TO

Incorrect: I must to call my mum immediately.

Correct:: I must call my mum immediately.

Incorrect: She can to drive.

Correct:: She can drive.

Incorrect: You should not to smoke.

Correct:: You should not smoke.

Należy pamiętać, iż po czasownikach modalnych nie używamy TO (wyjątkiem jest oczywiście "ought to"). A więc jeśli mamy w zdaniu "can", "must", czy "should" to nie wstawiamy "TO"

 

"Every" + rzeczownik w liczbie pojedynczej i "s" w 3 osobie liczbie pojedynczej

Incorrect: Every students like the teacher.

Correct:: Every student likes the teacher.

Błąd często popełniany przez uczniów zaczynających przygodę z angielskim, czyli zapominanie o trzeciej osobie liczby pojedynczej, kiedy to po czasowniku wstawia się "s", np She likes cats. Dodatkowo w tym zdaniu zostało użyte wyrażenie "Every student" czyli każdy student, co może niektórym mylić się z liczbą mnogą (all students - ale every student)

 

Look forward to doING something

Incorrect: I look forward to meet her.

Correct:: I look forward to meeting her.

Wyrażenie look forward to wymaga użycia po nich czasownika w formie gerund, czyli z końcówką ING. Więcej informacji i przykładów: look forward to

 

Poprawna kolejność w zdaniu

Incorrect: I like very much ice cream.

Correct:: I like ice cream very much.

Konstrukcja jest prosta: Ja + lubię + co + jak bardzo

 

Poprawne tworzenie pytań przez inwersję

Incorrect: Where I can find a bank?

Correct:: Where can I find a bank?

Incorrect: Is ready my passport?

Correct:: Is my passport ready?

Incorrect: You can give me an information?

Correct:: Can you give me some information?

Tworzenie pytań poprzez inwersję. Mimo, iż w mowie potocznej spotyka się te błędy, my powinniśmy unikać ich. W końcu jak się uczymy to lepiej nie przyswajać złych nawyków. Pamiętacie inwersje? Jeśli nie, to artykuł tworzenie pytań przez inwersję jest dla was ;)

 

Użycie przedimka THE

Incorrect: I live in United States.

Correct:: I live in the United States.

Incorrect: Where is post office?

Correct:: Where is the post office?

Błędne wykorzystanie przedimka określonego THE. Tutaj niestety już musimy wykuć, iż przed niektórymi krajami czy nazwami instytucji stosujemy THE

 

Zdania warunkowe i brak WILL po When/If

Incorrect: When I will arrive, I will call you.

Correct:: When I arrive, I will call you.

Incorrect: If I will be in London, I will contact to you.

Correct:: If I am in London, I will contact you.

 

For / since

Incorrect: I’ve been here since three months.

Correct:: I’ve been here for three months.

Incorrect: We studied since four hours.

Correct:: We studied for four hours.

Z niewiadomego mi powodu, for i since są nagminnie mylone. Warto zapamiętać, iż "for" stosujemy kiedy podajemy okres, np for two days, for four years, itd, a "since" kiedy podajemy w moment w przeszłości, np Christmas, since Monday. Więcej informacji i przykładów na: Kiedy stosujemy for a kiedy since.

 

Work / job

Incorrect: My boyfriend has got a new work.

Correct:: My boyfriend has got a new job. (or just "has a new job")

Warto zapamiętać: work - pracować, job - praca

 

Listen TO / hear

Incorrect: She doesn’t listen me.

Correct:: She doesn’t listen to me.

Czasownik "Listen" zawsze występuje z "to". Często jest mylony z "hear" do którego "to" się nie dodaje.

 

Good / well

Incorrect: You speak English good.

Correct:: You speak English well.

 

Rzeczowniki w liczbie pojedynczej

Incorrect: The police is coming.

Correct:: The police are coming.

Niektóre rzeczowniki nie występują w liczbie mnogiej, jak np police. Warto zapoznać sięz artykułem rzeczowniki niepoliczalne oraz lista rzeczowników niepoliczalnych. Zobacz artykuł tworzenie liczby mnogiej oraz nieregularna liczba mnoga

 

Forma grzecznościowa "Would you like?" a "do you like"?

Incorrect: Do you like a glass of wine?

Correct:: Would you like a glass of wine?

Incorrect: You like dance with me?

Correct:: Would you like to dance with me?

"Would you like" to grzecznościowa forma zapytania "czy chciałbyś/czy masz ochotę na". "Do you like" to po prostu "czy lubisz/czy podoba ci się".

 

There is / there are

Incorrect: There is only three girls in the class.

Correct:: There are only three girls in the class.

Mylenie "there is/there are" to bardzo częsty błąd, choć tak na prawdę nie powininno nikomu sprawiać problemu używanie tego zwrotu. Wystarczy zapamiętać, iż "is" jest w liczbie pojedynczej, a "are" w mnogiej.

 

Podwójne przeczenie

Incorrect: I didn’t meet nobody.

Correct:: I didn’t meet anybody. (jedno przeczenie DIDN'T)

Correct:: I met nobody (jedno przeczenie NOBODY)

Tutaj mamy przykład podwójnego przeczenia. W języku polskich występuje ono dość często, np "Nikogo nie lubię!". W języku angielskim taka konstukcja byłaby błędna. Jeśli więc użyjemy słowa typu "never" czy "nobody", które jakby zawierają już przeczenie w sobie, zdanie powinno być twierdzące. Warto zobaczyć: podwójne przeczenie

 

Success / successful

Incorrect: She is success.

Correct:: She is successful.

Success to rzeczownik znaczący sukces , a successful to przymiotnik oznaczający odnoszący sukces. Jeśli więc chcemy powiedzieć iż komuś się powodzi to używamy "to be successful"

 

Tworzenie pytań przez dodanie "do" / "does"

Incorrect: How many childrens you have?

Correct:: How many children do you have?

Tworząc pytania w czasie Present Simple nie zapominajmy o dodaniu do/does. Jest to szczególnie częsty błąd kiedy zdanie zaczyna się od "How much" bądź "How many"

 

Wiek - to be xxx years old

Incorrect: My brother has 10 years.

Correct:: My brother is 10 (years old).

Bardzo często popełniany błąd przez Polaków, wynikający z tego, iż tłumaczymy zdanie dosłownie, tak jak brzmi po polsku, czyli np Mój brat MA dziesięć lat. Niestety w języku angielskim "lat się nie ma" tylko jest się "x letnim", np She is 12 - Ona jest dwunastoletnia (co oczywiście tłumaczymy normalne jako ona ma 12 lat)

 

Say / tell

Incorrect: She said me that she liked you.

Correct:: She told me that she liked you.

Poprawne użycie say to "to say something" - powiedzieć coś, a tell - "to tell somebody that" - powiedzieć komuś coś. Jeśli koniecznie chcemy użyć osoby przy say można użyć konstrukcji "to say something TO somebody"

 

Stopniowanie przymiotników

Incorrect: It is more hot now.

Correct:: It’s hotter now.

Stopniowanie przymiotników - hot, hotter, the hottest. Więcej informacji na temat stopniowania, używania "er" "est" oraz "more" "the most" znajdziecie na: stopniowanie przymiotników w języku angielskim.

 

Themself / themselves

Incorrect: They cooked the dinner themself.

Correct:: They cooked the dinner themselves.

Warto zapamiętać poprawną pisownie zależną od liczby i osoby:

Pojedyncza:      myself, yourself (one person), himself/ herself/ itself
Mnoga:      ourselves, yourselves (more than one person), themselves

 

Me/I 

Incorrect: Me and Johnny live here.

Correct:: Johnny and I live here.

Zasada użycia me/I jest dość prosta. Jeśli zastanawiasz się czy powinno być: "Somebody and I/me" to zamień kolejność i sprawdź czy użycie "me" czyni zdanie sensownym. Czy zaczynamy normalnie zdania od I czy Me? No właśnie ;) A więc czy zdanie "I and Johnny live here" nie brzmi lepiej niż "Me and Johnny live here"

 

Kolejność określników częstotliwości w zdaniu

Incorrect: I go always to school by subway.

Correct:: I always go to school by subway.

Incorrect: We drive usually to home.

Correct:: We usually drive home.

 

Fewer / less

Incorrect: There are less cakes now

Correct:: There are fewer cakes now

Żeby poprawnie używać fewer/less musimy pamiętać o rzeczownikach policzalnych i niepoliczalnych. Z policzalnymi używamy fewer, a z niepoliczalnymi less.

 

Man / men, woman / women

Incorrect: That men does look familiar. I am sure, I have met him before.

Correct:: That man does look familiar. I am sure, I have met him before.

Mimo, że problem ten dotyczy raczej początkujących osób, to zdarza się dość często.

"Man" to 'człowiek'; 'mężczyzna'. "Men" to 'ludzie', 'mężczyźni'. Analogicznie, 'woman' - 'kobieta', 'women' - kobiety. Jeśli chodzi o te rzeczowniki, musimy też pamiętać o poprawnej wymowie.

woman - /ˈwʊm.ən/
women - /ˈwɪmɪn/