Must, have to

"Must" i "have to" tłumaczymy na język polski w ten sam sposób - musieć. Różnica jest jednak w użyciu obu tych czasowników w języku angielskim. Przyjrzymy się kilku przykładom:
 • You must read this book - Musisz przeczytać tę książkę (warto, bo jest świetna!)
 • You have to read this book - Musisz przeczytać tę książkę (to jest lektura obowiązkowa, jak jej nie przeczytasz, to nie zdasz egzaminu)
 • You must see a doctor. Musisz iść do lekarza (ewidentnie wyglądasz na chorego)
 • I have to wear glasses. Muszę nosić okulary (gdyż mam słaby wzrok i bez nich nic nie widzę)
 • must have to opis

  Must

  Must jest czasownikiem modalnym, w związku z czym nie dodajemy końcówki -s w trzeciej osobie liczbie pojedynczej. Powiemy więc:

 • I must go
 • She must go
 • a nie:
 • She musts go
 • Pytania tworzymy przez inwersję (a nie przez dodanie operatora do)
 • Must he go now?
 • Przeczenia tworzymy poprzez zastosowanie "needn't" lub "don't/doesn't have to" ('nie musi, nie potrzeba')

  Kiedy używamy must

  "Must" używamy gdy jesteśmy pewni, że coś jest prawdziwe (jesteśmy przekonani o czymś).

 • You have been working all day. You must be tired. Pracowałeś cały dzień. Na pewno jesteś zmęczony.
 • She has got such expensive shoes. She must be rich. Ona ma takie drogie buty. Na pewno jest bogata.
 • There's no heating on. You must be freezing. Ogrzewanie nie jest włączone. Na pewno jest ci zimno.
 • Uwaga: Przeciwieństwem do must ( w znaczeniu „ na pewno”) jest can’t ( „na pewno nie”).
 • You haven’t been working a lot today. You can’t be tired.
 • "Must" używamy również do opisania przymusu, który wyraża mówiący. Have to używamy do opisania przymusu zewnętrznego, który pochodzi od kogoś innego (np. nauczyciela, szefa, czy też wynika z regulaminu bądź prawa)
 • I must go to bed earlier. - Muszę się wcześnie położyć (bo mam takie postanowienie, stwierdziłem, że za późno chodzę spać, itd)
 • I have to go to bed earlier. - Muszę się wcześnie położyć (bo np. szef kazał mi być w pracy o 6 rano, a ni 9 jak zawsze)

 • Must not [mustn’t] oznacza “ nie wolno”
  You must not leave the house without my permission. Nie wolno ci opuszczać domu bez mojego pozwolenia.

  Must w czasie przeszłym ma formę had to:
  I had to work at the weekend. Musiałem pracować w weekend.

  Natomiast do wyrażenia pewności bądź jej braku w przeszłości używamy must have done lub can’t have done.
  I rang Kate yesterday but she didn’t answer. She must have been out.
  Dzwoniłam wczoraj do Kasi, ale ona nie odebrała telefonu. Na pewno jej nie było w domu.
  The students did exercise 13 instead of ex.30. They can’t have understood me.
  Uczniowie zrobili ćwiczenie 13 zamiast 30. Na pewno mnie nie zrozumieli.


  Must/ have to (‘musieć’)

  Oba czasowniki są o zbliżonym znaczeniu więc najczęściej nie ma różnicy, którym się posłużymy.

  Natomiast jeśli chcemy zaznaczyć przymus wewnętrzny używamy must:
  I must go home now. Muszę iść już do domu ( bo na przykład mam coś do zrobienia).
  A jeśli przymus jest zewnętrzny używamy have to:
  I have to go home now. Musze iść już do domu ( bo rodzice mi kazali wcześniej wrócić).

  Must/have to Quiz

  1a We be at the meeting by 11:00.
  1b We will probably take a taxi if we want to be on time.
  2 Where's the toilet? I go.
  3 I stop smoking.
  4 He work harder.

  Jeszcze ciekawostka na koniec. Różnica między must i have to jest niezwykle istotna przede wszystkim na testach i egzaminach. W życiu, mimo iż są między nimi różnice stosuje się częściej have to.