Czasowniki modalne - exercises

Ćwiczenia sprawdzające znajomość czasowników modalnych

Ćwiczenia - czasowniki modalne

Uzupełnij poniższe zdania używając czasowników modalnych + słówka w nawiasie

Nie stosuj apostrofu ani przeczeń typu don't, skrypt pokaże błąd w takim wypadku. Pamiętaj niemniej o znakach interpunkcyjnych, dużych literach, itd.1. - I'm thirsty.
- You thirsty already (be). You have just drunk a bottle of water!


2. - I saw you in the supermarket on Sunday.
- You me that day as I was in London visiting my parents (see).


3. - I feel awful today. I think I?ve caught a cold.
- I suppose you the doctor (see).


4. - Happy birthday, Ann!
- Oh, what a beautiful vase! You that! (buy) It (be expensive).


5.When I was six I a bike. (ride)


II. Przetłumacz następujące zdania:

6. Jeśli znajdziesz czas, napiszesz do mnie list?
7. Nie wolno ci tego nikomu powiedzieć. To jest tajemnica.
8. Te spodnie nie są brudne. Nie musisz ich prać.
9. Masz jakies plany na wakacje? Może pojadę do Grecji
10. Ciekawe dlaczego Tom był wczoraj taki zły? Na pewno pokłócił się z szefem.
11. Poszliście wczoraj do teatru? Nie. Mogliśmy pójść ale zmieniliśmy zdanie.