It is said that - konstrukcje bezosobowe - strona bierna

Strona bierna - konstrukcje bezosobowe i osobowe

Znając już podstawy strony biernej, możemy przejść do konstrukcji bezosobowych oraz osobowych

 

It is said that - Strona bierna - konstrukcje bezosobowe

Najczęściej stosowanym czasownikiem jest "say" w konstrukcji "it is said that". Nie jest on jednak jedynym, który można używać w ten sposób, jest najpopularniejszy. Lista pozostałych czasowników używanych w kontrukcjach bezosobowych w stronie bierniej:

believe – wierzyć (it is belived that)
consider – uważać (it is considered that)
expect – oczekiwać (it is expected that)
know – wiedzieć (it is known that)
report – donosić (it is reported that)
think – myśleć (it is thought that)

Utworzenie zdania w formie bezosobowej nie jest trudne, a ponieważ zdarza się używać tej konstrukcji w codziennej komunikacji, warto się jej nauczyć.

Zdanie zawsze zaczyna się od It, następnie jest odpowiedni czasownik (niech będzie to odmienione say) i that

It is said that....

 

Zobaczmy na przykładach:

It is said that he is a thief - Mówi się, że jest złodziejem

(Nie wskazujemy kto tak mówi, napominamy tylko o plotce, ogólnej prawdzie czy opinii)

It’s said that he lives abroad now - Mówi się, że on mieszka teraz zagranicą.

It is said that Mr. Smith was very difficult to work with. - Mówi się, że trudno współpracowało się z panem Smithem

 

Zdania wyjściowe od tych trzech powyższych to np:

People say that he is a thief.Ludzie mówią, że on jest złodziejem

People say that he lives abroad now. Ludzie mówią, że on mieszka teraz zagranicą.

My colleagues say that Mr. Smith was very difficult to work with. Koledzy z pracy mówią, że bardzo trudno współpracowało się z panem Smithem.

Wspomnieliśmy wcześniej, że nie tylko SAY może być używane w konstrukcji bezoosbowej, zobaczmy więc inne przykłady:

Everyone knows that eating vegetable is good for you. (zdanie wyjściowe)

It is known that eating vegetable is good for you. (konstrukcja bezosobowa)

They believe that the house was destroyed by the bomb.(zdanie wyjściowe)

It is believed that the house was destroyed by the bomb.(konstrukcja bezosobowa)

The police know that a professional killer assassinated Mr. Harley.(zdanie wyjściowe)

It is known that a professional killer assassinated Mr. Harley.(konstrukcja bezosobowa)

 

He/She is said to - Strona bierna - konstrukcje osobowe

W przeciwieństwie do formy bezosobowej, tutaj zdanie zaczynamy od osoby (he, she, they)

He is said to + (bezokolicznik)

Jako przykłady posłużą nam wcześniej użyte zdania w konstrukcji bezosobowej:

He is said to be a thief. Mówi się, że on jest złodziejem(konstrukcja osobowa - He is said to)

He is said to live abroad now. Mówi się, że on teraz mieszka zagranicą. (konstrukcja osobowa - He is said to)

Mr. Smith is said to have been very difficult to work with. Mówi się, że trudno współpracowało się z panem Smithem.

Mr. Harley is known to have been assassinated by a professional killer.Mówi sie, że pan Harley był zamordowany przez zawodowego zabójcę. (konstrukcja osobowa - Mr. Harley [he] is known to)

 

Uwaga:
Zapewne zauważyliście, że w niektórych przypadkach nastąpiło obniżenie czasu. Warto zapamiętać, że jeśli
czynność jest jednoczesna lub późniejsza w stosunku do czasownika raportującego, używamy bezokolicznik teraźniejszy w formie simple (np. to do) lub continuous (np. to be doing).

Natomiast jeśli czynność ta jest wcześniejsza, używamy bezokolicznik przeszły - perfect infinitive, w formie simple (np. to have done) lub continuous (np. to have been doing).

They say that all the answers are included in her book. (zdanie wyjściowe)

It is said that all the answers are included in her book. (konstrukcja bezosobowa)

All the answers are said to be included in her book. (konstrukcja osobowa)

They say that all the answers were included in her book. (zdanie wyjściowe)

It is said that all the answers were included in her book. (konstrukcja bezosobowa)

All the answers are said to have been included in her book. (konstrukcja osobowa)