Future Simple - dodatkowe informacje

1. Read the text:

Three tips to win a beauty pageant

 1. Firstly, set yourself a target. Bear in mind that you will have to sacrifice a lot of your time to achieve it. Don’t lose heart the first time things go wrong.
 2. Take care of your appearance. If you really want to win a beauty pageant, you will have to learn how to do your face.
 3. During the interview, don’t talk rubbish! It won’t do you any good.

 • beauty pageant – konkurs piękności
 • to set oneself a target – postawić sobie jakiś cel
 • to sacrifice – poświęcać
 • to do one’s face – zrobić makijaż
 • to talk rubbish – pleść bzdury

 

2. Grammar flash:

Użycie:

 • decyzje podejmowane w momencie mówienia:

I’ll buy that dress!

(jestem w sklepie odzieżowym, widzę piękną sukienkę na wystawie i postanawiam ją kupić)

 • kiedy coś komuś obiecujemy:

I promise I won’t let you down.

 • nasze przewidywania względem przyszłości z czasownikami takimi jak: think, expect, believe lub wyrażeniami: be afraid, be sure/ certain.

I’ m sure I’ll win!

Budowa:

Zdanie twierdzące:

I will (‘ll) answer the door.

Liczba pojedyncza (w nawiasach podano formy skrócone):

I + will (‘ll) + bezokolicznik

You + will (‘ll) + bezokolicznik

He + will (‘ll) + bezokolicznik

She + will (‘ll) + bezokolicznik

It + will (‘ll) + bezokolicznik

Liczba mnoga (w nawiasach podano formy skrócone):

We + will (‘ll) + bezokolicznik

You + will (‘ll) + bezokolicznik

They + will (‘ll) + bezokolicznik

Przeczenie:

I will not (won’t) answer the door.

Liczba pojedyncza (w nawiasach podano formy skrócone):

I + will not (won’t) + bezokolicznik

You + will not (won’t) + bezokolicznik

He + will not (won’t) + bezokolicznik

She + will not (won’t) + bezokolicznik

It + will not (won’t) + bezokolicznik

Liczba mnoga (w nawiasach podano formy skrócone):

We + will not (won’t) + bezokolicznik

You + will not (won’t) + bezokolicznik

They + will not (won’t) + bezokolicznik

Pytanie:

Will you answer the door?

Liczba pojedyncza:

Will +  I + bezokolicznik?

Will + you + bezokolicznik?

Will + he + bezokolicznik?

Will + she + bezokolicznik?

Will + it + bezokolicznik?

Liczba mnoga:

Will we + bezokolicznik?

Will you + bezokolicznik?

Will they + bezokolicznik?

Krótkie odpowiedzi:

Yes, osoba + will.

No, osoba + won’t.

Określenia czasu:

 • TOMORROW – jutro
 • SOON – wkrótce
 • NEXT WEEK/ MONTH/ YEAR – w przyszłym tygodniu/ miesiącu/ roku

3. Practice

Przepisz poniższe zdania używając form skróconych:

1. She will not be late.

………………………………..

2. He will be fine.

………………………………

3. They will buy a new car.

………………………………

4. We will not agree with you.

……………………………….

5. It will not bite you.

……………………………….

Answers:

 1. She won’t be late.
 2. He’ll be fine.
 3. They’ll buy a new car.
 4. We won’t agree with you.
 5. It won’t bite you.

Podane poniżej zdania twierdzące zamień na przeczenia:

 1. I will buy a new car.
 2. He will order a meal.
 3. Jane and Alex will help me with my essay.
 4. I will go crazy.
 5. We will take care of you.

Answers:

 1. I won’t buy a new car.
 2. He won’t order a meal.
 3. Jane and Alex won’t help me with my essay.
 4. I won’t go crazy.
 5. We won’t take care of you.

Ułóż zdania z rozsypanki:

 1. I/ able/ won’t/ be/ get/ there/ to/ time/ on
 2. ‘ll/ I/ buy/ this/ dress
 3. go/ tonight/  out/ Tom and Jane/ won’t
 4. take/ me/ will/ home/ you/ ?
 5. ? /help/ me/ you/ will
 6. she/ be/ in/ moment/ here/ will/ a

Answers:

 1. I won’t be able to get there on time.
 2. I’ll buy this dress.
 3. Tom and Jane won’t go out tonight.
 4. Will you take me home?
 5. Will you help me?
 6. She will be here in a moment