Present Perfect Continuous

Czas Present Perfect Continuous jest zbliżony do czasu Present Perfect. Stosowany jest do czynności, które rozpoczęły się przeszłości i wciąż trwają. Ważna jest czynność, fakt trwania czynności, nie skutek.

Opis czasu present perfect continuous

 

Przykładowe zdania w czasie Present Perfect Continuous

I have been swimming for half an hour. Pływam od pół godziny

My mum has been learning English for 3 years. . Moja mama uczy się angielskiego od 3 lat.

I have just finished my work. Właśnie skończyłem pracę.

We have been waiting for the main course for more than an hour. Czekamy na główne danie już ponad godzinę.

 

Konstrukcja i budowa zdań w Present Perfect Continuous

Budowa zdań w czasie Present Perfect Continuous jest zbliżona do czasu Present Perfect.
Również korzystamy z operatora have (zależne od podmiotu - jeśli 3 osoba liczby pojedynczej to HAS). Dodajmy zawsze BEEN, czyli czasownik 'be' w III formie, a następnie czasownik z końcówką -ing. .

 

Tworzenie twierdzeń w Present Perfect Continuous

Budowa zdania twierdzącego w czasie Present Perfect Continuous wygląda tak:

Podmiot + have/has + been + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania
Podmiot have / has been Czasownik z końcówką -ing

I

You

She / he / it

have been

have been

has been

sleeping

playing

working

We

You

They

have been

doing

learning

swimming

 

Tworzenie przeczeń w Present Perfect Continuous

Przeczenia budujemy tak, że między have/has a been wstawiamy przeczenie 'not'

Podmiot + have/has + not + been + czasownik z ing
Podmiot have/has + not  Czasownik w trzeciej formie

I

You

She / he / it

have not been

have not been

has not been

working

going

sleeping

We

You

They

have not been

playing

standing

sitting

 

Tworzenie pytań w Present Perfect Continuous

Budowa pytań w Present Perfect Continuous polega na zamianie kolejności. Zdanie zaczynamy od operatora HAVE, następnie dodajemy podmiot, czasownik w III formie BEEN i czasownik zakończony -ing.

Have / Has + podmiot + been + czasownik z -ing?
Have / Has Podmiot been Czasownik z -ing

Have

Have

Has

I

you

she / he / it

been

been

been

working

playing

standing

Have

we

you

they

been

been

been

painting

fixing

dreaming

 

Present Perfect Continuous- skróty

Często stosuje się skrót od have not - haven't oraz has not = hasn't

Kate hasn't been feeling well for two months. = Kate has not been feeling well for two months.

Kate hasn't been visiting us since October. = Kate has not been visiting us since October.

Skróty stosuje się nie tylko z przeczeniami. Występują również skrócone formy z have/has

He has been working = He's been working.
We have been sleeping = We've been sleeping.

I have been I've been
You have been You've been
He has been

She has been

It has been

Tim has been

The car has been
He's been

She's been

It's been

Tim's been

The car's been
We have been We've been
They have been They've been

 

Zobacz również lekcje: Present Perfect Continuous w mp3

 


Zastosowanie czasu Present Perfect Continuous

Czas Present Perfect Continuous jest używamy gdy istnieje związek z teraźniejszością. Używamy go w sytuacjach w następujących sytuacjach:

gdy czynność, która zaczęła sięw przeszłości właśnie się zakończyła. Zazwyczaj jest jakiś rezultat danej czynności:

Why are you wet? Has it been raining? Dlaczego jesteś mokry? Padał deszcz?

She doesn't understand anything because she hasn't been listening. Ona nic nie rozumie, bo nie słuchała.

I'm tired because I've been working out. Jestem zmęczony, bo ćwiczyłem.

Na niebiesko oznaczyliśmy fragment zdania ukazujący rezultant wynikający z czynności.

Present Perfect Continuous używa się również do czynności, które rozpoczęły się w przeszłości i wciąż trwają. Bardzo często w takich sytuacjach używa się for i since.

I have been studying for almost four hours. Uczę się od prawie czterech godzin.

She has been watching TV since morning. Od rana ogląda telewizję.

My parents haven't been visiting us since January. Moi rodzice nie odwiedzają nas od stycznia.

He has been playing tennis for 30 minutes. Gra w tenisa od 30 minut

Więcej na temat używania FOR i SINCE w czasach perfect znajdziecie w artykule omawiającym czas Present Perfect: for since

 


Przykładowe zdania w Present Perfect Continuous

We've been talking for the last hour. Rozmawialiśmy przez ostatnią godzinę.

She has been working at that company for six months. Pracuje w tej firmie od sześciu miesięcy.

What have you been doing for the last 30 minutes? Co robiłeś przez ostatnie 30 minut?

My wife has been waiting here for over two hours! Moja żona czeka tu od ponad dwóch godzin!