Past Perfect

Czas Past Perfect

Czas Past Perfect, zwany również Past Perfect Simple, nie jest stosowany tak często jak inne czasy. Czas Past Perfect używany jest głównie jako czas zaprzeszły ilustrujący odległość w czasie dwóch wydarzeń przeszłych.

 

Opis czasu Past Perfect z przykładami

 

Czas Past Perfect przykłady zdań

Na początek, jak zwykle, kilka przykładowych zdań w czasie Past Perfect.

Our family had owned this house for two years before we sold it. Nasza rodzina posiadała ten dom przez dwa lata zanim go sprzedaliśmy.

When I got home yesterday, my husband had already cooked dinner. Kiedy wróciłam wczoraj do domu, mój mąż ugotował już obiad.

I was very tired as I hadn't slept well for several days. Byłem bardzo zmęczony, jako że nie spałem dobrze przez kilka dni.

 

Tworzenie twierdzeń w Past Perfect

Podmiot had Czasownik w trzeciej formie

I

You

She / he / it

had

slept

played

worked

We

You

They

had

done

learnt

swum

 

Tworzenie przeczeń w Past Perfect

Podmiot had + not  Czasownik w trzeciej formie

I

You

She / he / it

had not

worked

gone

slept

We

You

They

had not

played

stood

sat

 

Tworzenie pytań w Past Perfect

Had Podmiot Czasownik w trzeciej formie
Had

I

you

she / he / it

watched

played

eaten

Had

we

you

they

painted

left

smoked

 

Past Perfect - skróty

Często stosuje się skrót od had not hadn't

Kate hadn't been to an opera before last night. = Kate had not been to an opera before last night.

 

Zastosowanie czasu Past Perfect:

 • Czynność wykonana została jeszcze wcześniej, niż inna czynność w czasie przeszłym, o której już wspominaliśmy.
  • After I had heard from him, I left for Canada. (wyjaśnienie dlaczego Leave for - leave to czy leave for)
  • When they arrived at the station the train had already left.
 • Mowa zależna [dla zrelacjonowania zdań w Past Simple i Present Perfect.]
  • Tom said he had never been to London.
 • III tryb warunkowy (w części zdania po if).
  • If you hadn't driven so fast, you wouldn't have had an accident.

 

Charakterystyczne spójniki, przysłówki i określenia dla czasu Past Perfect:

 • after - po
 • before - przed
 • as soon as - jak tylko
 • until / till - aż do
 • by + moment w przeszłości - do
 • never, already, ever, for, since


Zobacz również kurs gramatyki angielskiej w mp3 - Past Perfect

Comments

Witam i pozdrawiam pseudo

Witam i pozdrawiam pseudo anglistę. Zamiast pisać iż są błędy na stronie, nie lepiej otworzyć słownik i sprawdzić? Zawsze człowiek się czegoś nowego może nauczyć, np tego iż słowo 'leave' występuje nie tylko jako 'leave from' ale również 'leave for'. Ma to trochę inne znaczenie, niemniej jest poprawne.

Przykłady ze słownika:

 • the plane/train leaves Warsaw for Berlin at 9.00 - samolot odlatuje/pociąg odjeżdża z Warszawy do Berlina o 9.00
 • to leave for work - wyjść do pracy;
 • to leave for the airport/for France [person] - wyjechać na lotnisko/do Francji

for France[person]-

for France[person]- France[name for girls or boys]

leave, left, left... znaczy

leave, left, left... znaczy opuscic miejsce, wyjechac... wiec ma byc FROM, ciekawe ile takich bledow jest na tej stronie...

and Oxford Advanced Learner's

and Oxford Advanced Learner's Dictionary "leave...PLACE/PERSON 1 to go away from a person or a place:...The plane leaves for Dallas at 12.35."

Wiedza Powszechna Compact

Wiedza Powszechna Compact Polish and English Dictionary "leave...(for London do Londynu)

Dobrze jest. Zdanie brzmi po

Dobrze jest.
Zdanie brzmi po polsku: Po tym jak dostałem od niego wiadomość, wyjechałem do Kanady.

for Canada. ??? chyba from

for Canada. ??? chyba from Canada

to canada .

to canada .