Capital letters - stosowanie wielkiej litery w języku angielskim

Poniżej znajdują się podstawe zasady stosowania capital letters, czyli wielkiej litery w języku angielskim

Zasady stosowania wielkiej litery w języku angielskim.

 • Wielką literę stosujemy gdy rozpoczynamy zdanie:

We saw the accident from a distance.

 • Zaimek 'I' pisany jest zawsze wielką literą, nawet jeśli jest w środku zdania:

How do I get to the library from here?

 • Dni tygodnia i nazwy miesięcy (ale nie pory roku):

Monday, Tuesday, Thursday, Saturday, Sunday, January, February, March, November.

 • Narodowości, języki, religie:

I always wanted to have a German car.

She speaks Russian and Chinese.

 • Tytuły książek, czasopism, poematów, filmów, itd:

"War and Peace", "Stairway to Heaven", “The Short Story of George’s Life”

 • Nazwy planet i gwiazd:

Jupiter, Pluto

 • Okresy historyczne:

London was a prosperous city during the Middle Ages.

Britain was the first country to profit from the Industrial Revolution.

The Greeks were already in Greece during the Bronze Age.

 • Nazwy świąt i festiwali:

We have long breaks at Christmas and Easter.

 • Wielką literę stosujemy również gdy cytujemy całe wypowiedzi, zdania (ale nie pojedyńcze słowa):

Thomas Edison famously observed "Genius is one per cent inspiration and ninety-nine per cent perspiration."

The Minister described the latest unemployment figures as "disappointing".

 • Tytuły polityczne, urzędnicze, naukowe :

President, Chairman, Governor, Professor, Mr, Miss, Dr

 • Wyrażenia określające Biblię:

Holy Book, God’s Word, Old Testament, New Testament, Satan, King of Hell, Devil

 • Tytuły prac i rozdziałów powinny być pisane wielkimi literami:

CHAPTER I

 • Rzymskie liczby:

King Alfonso XIII handed over power to General Primo de Rivera.

 • Nazwy marek:

Sony, Panasonic, etc

I have bought a second-hand Ford Escort.

 • Skróty składające się z pierwszych liter poszczególnych słów:
BBC - British Broadcasting Corporation
NATO - North Atlantic Treaty Organization

 wielkie litery w jezyku angielskim