Irregular Verbs - czasowniki nieregularne

Czasowniki nieregularne - irregular verbs

Przedstawiamy listę prawie 300 czasowników nieregularnych (irregular verbs), podzielonych na poziomy zaawansowania (od A1 do C2). Poziom można wybrać w kolumnie "Poziom". Proszę zwrócić uwagę, iż ze względu na mniejszy ekran w komórkach, mogą nie wyświetlać się kolumny z wymową czy tłumaczenie.

Wymowa Poziom Infinitive Past simple Past participle Tłumaczenie
Wymowa Poziom Infinitive Past simple Past participle Tłumaczenie
C2 abide  abode  
abided 
abode  
abided 
zostać wiernym (czemuś), trwać na
C1 arise  arose  arisen  powstać, powstawać, pojawiać się
C2 awake  awoke (UK/US)
awaked(US)
awoken  budzić się
C2 backbite  backbit  backbitten obmawiać (kogoś za plecami)
C2 backslide  backslid  backslid  zejść na złą drogę
A1 be (am, is, are) was, were been  być
B2 bear  bore  borne (UK/US)
born  (US)
znieść, znosić, wytrzymywać
B1 beat  beat  beaten  bić, pokonywać, ubijać
A1+ become  became  become  stawać się, zostawać
C2 befall  befell  befallen  spotkać, spotykać; stać się, zdarzyć się
C2 beget  begot  
begat 
begotten 
begot 
spowodować, zrodzić (przyczynić się do jakiegoś wydarzenia)
A1 begin  began  begun  zaczynać, zacząć, rozpocząć
C2 behold  beheld  beheld  ujrzeć, spostrzec, spostrzegać
C2 belie  belied  belied  zadawać kłam, skrywać
B2 bend  bent  bent  zgiąć, skręcić, pochylić się
C2 bereave  bereaved 
bereft 
bereaved 
bereft (adjective)
pozbawić, pozbawiać, osierocić
C2 beseech  besought  
beseeched
besought  
beseeched
błagać, zaklinać, upraszać
C2 beset   beset  beset  otaczać, oblegać, napastować, dreczyć, prześladować
C2 bespeak  bespoke  bespoken  świadczyć, znamionować (np. o czymś)
C2 bestrew  bestrewed bestrewn 
bestrewed
obsypywać, posypywać
C2 bestride   bestrode bestridden dosiąść; siedzieć okrakiem; przechodzić (przez coś)
C1 bet  bet  
betted 
bet  
betted 
zakładać się, stawiać
C2 bid  
(=greet someone; instruct)
bid  
bade 
bid  
bidden 
zaproponować (ile)
C2 bid  
(=offer to pay)
bid  bid  licytować, składać ofertę
C2 bide  bode  
bided 
bided  pozostawać, czekać, oczekiwać
C2 bind  bound  bound  wiązać, przywiązywać
B1 bite  bit  bitten  (u)gryźć, kąsać
B1 bleed  bled  bled  krwawić
C2 blend  blended  
blent 
blended  
blent 
mieszać, łączyć, miksować
C2 bless  blessed  
blest 
blessed  
blest 
(po)błogosławić. wielbić
B1 blow  blew  blown  dmuchać, wiać
A1 break  broke  broken  tłuc, (po)łamać, złamać
B2 breed  bred  bred  hodować
A1+ bring  brought  brought  przynosić
B2 broadcast  broadcast/'br??dk??st/(UK/US)
broadcasted/'br??dk??st?d/ (US)
broadcast/'br??dk??st/(UK/US)
broadcasted/'br??dk??st?d/ (US)
nadawać, transmitować
C2 browbeat  browbeat browbeaten zastraszać kogoś
A1+ build  built  built  budować
B2 burn  burnt  (UK)
burned (UK/US)
burnt  (UK)
burned (UK/US)
palić, spalać (się), poparzyć
B2 burst  burst  burst  pękać, rozerwać (się), rozrywać
C2 bust  bust b?st (UK)
busted (US)
bust b?st (UK)
busted (US)
rozbić, rozwalić (coś), otworzyć siłą (coś), zapuszkować, zaaresztować
A1 buy  bought  bought  kupować
A1 can  could  
was/were able to
been able to móc, potrafić
C2 cast  cast  cast  rzucać
A1+ catch  caught  caught  łapać
C2 chide  chid  chidden  
chid 
łajać, karcić, strofować, besztać
A2 choose  chose  chosen  wybierać
C2 clad  clad  
cladded 
clad  
cladded 
platerować, pokrywać
C2 cleave  (regular and irregular) clove (UK/US)
cleft 
cloven  
cleft 
rozszczepiać (się), rozcinać, rozłupać, pękać
C2 cling  clung  clung  uparcie trwać przy czymś, uchwycić się czegoś, uczepić się (w sensie fizycznym)
A1 come  came  come  przychodzić, przyjeżdżać
A1+ cost  cost  cost  kosztować
C2 creep  crept  crept  sczołgać się, skradać się
C2 crow  crew  (UK)
crowed (US)
crew  (UK)
crowed (US)
piać, gaworzyć
A2 cut  cut  cut  kroić
C2 dare  dared  
durst 
dared  ważyć się, mieć smiałość
B2 deal  dealt  dealt  rozdzielać (karty), załatwiać, prowadzić rozmowy
B1 dig  dug  dug  kopać (w ziemi), przekopywać
B1 dive  dove  (US)
dived (UK/US)
dived  skakać do wody, nurkować
A1 do (does)  did  done  robić
B1 draw  drew  drawn  rysować, ciągnąć, dobierać, losować, remisować
A2 dream  dreamt (UK)
dreamed (UK/US)
dreamt (UK)
dreamed (UK/US)
śnić, marzyć
A1 drink  drank  drunk  pić
A1 drive  drove  driven  jechać, kierować (prowadzić samochód), podwozić
C2 dwell   dwelt  
dwelled 
dwelt  
dwelled 
mieszkać
A1 eat  ate  eaten  jeść
A1+ fall  fell  fallen  spadać, przewracać się, upadać
B1 feed  fed  fed  karmić, żywić
A1+ feel  felt  felt  czuć (się)
B1 fight  fought  fought  walczyć
A1 find  found  found  znaleźć
B2 fit  fit  
fitted 
fit  
fitted 
pasować
C1 flee  fled  fled  uciekać
C2 fling  flung  flung  rzucić (z dużą siłą)
A1+ fly  flew  flown  latać, lecieć
C2 forbear  forbore  forborne  powstrzymywać się (od czegoś / przed zrobieniem czegoś), być cierpliwym
B2 forbid  forbade  
forbad 
forbidden zabronić, zakazywać
B2 forecast  forecast (UK)
forecasted (US)
forecast (UK)
forecasted (US)
przewidywać
C2 foreknow   foreknew  foreknown z góry wiedzieć
C1 foresee  foresaw  foreseen  przewidzieć, przewidywać
C2 foretell  foretold  foretold  przepowiadać, wróżyć
A1+ forget  forgot  forgotten  zapominać
B1 forgive  forgave  forgiven  wybaczać
C2 forgo  
(=forego)
forwent  forgone  odmówić, odmawiać sobie (czegoś); zrezygnować z (czegoś)
C2 forsake  forsook  forsaken opuścić, porzucać
C2 forswear   forswore  forsworn wyrzekać się, wypierać się
B2 found  (regular) founded  founded  założyć, zakładać
B1 freeze  froze  frozen  mrozić, marznąć
C2 gainsay   gainsaid gainsaid zakwestionować, zaprzeczać (komuś), wypierać się
A1 get  got  got  (UK/US)
gotten  (US)
dostać, otrzymać
C2 gild  gilt  
gilded 
gilt  
gilded 
złocić, pozłacać
C2 gird  girt  
girded 
girt  
girded 
opasywać, otaczać
A1 give  gave  given  dawać
A1 go   went  gone   iść, jechać
C2 grave  
(=engrave)
graved  graven  
graved 
wyryć
C2 grind  ground  ground  mleć, kruszyć
A2 grow  grew  grown  rosnąć, hodować (uprawiać)
C2 hamstring  hamstrung hamstrung krępować, ograniczać, paraliżować
B1 hang  
(=fix on wall)
hung  hung  wisieć, zawieszać, wieszać
B1 hang  
(=kill; be killed) (regular)
hanged  hanged  wieszać, powiesić (się)
A1 have had  had  mieć
A1 hear  heard  heard  słyszeć, mieć od kogoś wieści
C2 heave  hove  
heaved 
hove  
heaved 
podnieść
C2 hew  hewed  hewn  
hewed 
rąbać, ociosać, siekać
B1 hide  hid  hidden  chować, ukrywać, skrywać
A2 hit  hit  hit  uderzać, trafić (w coś/kogoś)
A2 hold  held  held  trzymać
B1 hurt  hurt  hurt  skrzywdzić, zranić, sprawiać
C2 inlay  inlaid  inlaid  inkrustować, wkładać
B2 input  input  
inputted 
input  
inputted 
wprowadzać (dane do czegoś)
C2 interbreed  interbred interbred skrzyżować (się) (z czymś)
C2 interweave  interwove interwoven spleść, splatać (z czymś); (po)łączyć
A2 keep  kept  kept  trzymać, zachowywać
B2 kneel  knelt  
kneeled 
knelt  
kneeled 
klękać
B1 knit  knit  
knitted 
knit  (US)
knitted (UK/US)
robić na drutach
A1 know  knew  known  wiedzieć, znać
C2 lade  
(=load)
laded  laden  
laded 
ładować
B2 lay  laid  laid  kłaść, położyć (coś)
B2 lead  led  led  prowadzić
B2 lean  leant  (UK)
leaned (UK/US)
leant  (UK)
leaned (UK/US)
skłonić się, opierać, przechylić, pochylać
C2 leap  leapt  (UK)
leaped (UK/US)
leapt  (UK)
leaped (UK/US)
skakać
A1 learn  learnt  (UK)
learned (UK/US)
learnt  (UK)
learned (UK/US)
uczyć się, dowiadywać się
A1 leave  left  left  wychodzić, zostawać, wyjeżdżać
A2 lend  lent  lent  pożyczać (komuś)
A2 let  let  let  pozwalać
B1 lie  
(=cheat; not tell truth) (regular)
lied  lied  kłamać
B1 lie  
(=put body down)
lay  lain  leżeć, kłaść się
B1 light  lit  
lighted 
lit  
lighted 
oświetlać, zapalać (się)
C2 lip-read  lip-read  lip-read  (od)czytać z ruchu warg
A1 lose  lost  lost  gubić, przegrywać
A1 make  made  made  robić
B1 mean  meant  meant  oznaczać, znaczyć, mieć na myśli
A1 meet  met  met  spotykać, poznawać
C1 melt  melted  molten  
melted 
topnieć, rozpuszczać się
C2 miscast  miscast miscast niewłaściwie obsadzić (kogoś w filmie)
C2 misdeal  misdealt misdealt pomylić się w rozdaniu (kart)
C2 misgive   misgave  misgiven wzbudzić obawę lub niepokój
C2 mishear  misheard misheard źle usłyszeć
C2 mislay  mislaid  mislaid  zapodziać, zgubić
C1 mislead  misled  misled  w prowadzać w błąd
C1 misspell  misspelt (UK)
misspelled (UK/US)
misspelt (UK)
misspelled (UK/US)
zrobić błąd ortograficzny w (czymś)
C2 misspend  misspent misspent roztrwonić, roztrwaniać, zmarnować (czas, pieniądze)
C1 mistake  mistook  mistaken pomylić się
B2 misunderstand misunderstood misunderstood mylnie zrozumieć
B1 mow  mowed  mown  
mowed 
kosić, strzyc, żąć
A2 must  had to had to musieć
C2 offset  offset offset zrównoważyć, skompensować (czymś); wydrukować metodą offsetową
C2 outbid  outbid  
outbade
outbid  
outbidden
przelicytować
C2 outdo  outdid  outdone  przewyższyć, prześcignąć (w czymś)
C2 outfight  outfought outfought pokonać, zwyciężyć
C2 outgrow  outgrew  outgrown wyrosnąć, wyrastać z (czegoś); przerosnąć, przerastać
C2 outrun  outran  outrun  wyprzedzić; zdystansować; przewyższać
C2 outsell  outsold outsold sprzedać więcej od (kogoś/czegoś); sprzedawać się lepiej niż (coś)
C2 outshine  outshone outshone zaćmić, zaćmiewać; przyćmić, przyćmiewać
C2 overbid  overbid  overbid  przelicytować; zalicytować za wysoko
B2 overcome  overcame overcome pokonać
C1 overdo  overdid  overdone przesadzić, przesadzać z (czymś)
C1 overdraw  overdrew overdrawn przekroczyć, przekraczać stan (czegoś)
C1 overeat  overate  overeaten przejeść się, przejadać się
C2 overhang  overhung overhung zwisać, zwieszać się nad (czymś)
C2 overhear  overheard overheard usłyszeć, przypadkiem podsłuchać
C1 overlay  overlaid overlaid pokryć, pokrywać (czymś)
C2 overpay  overpaid overpaid wypłacić zbyt wysokie wynagrodzenie (komuś)
C2 override  overrode overridden zlekceważyć, nie uwzględnić (czegoś)
C2 overrun  overran overrun  najechać, najeżdżać na (coś); opanowywać; przekroczyć; przedłużyć, przeciągać się
C2 oversee  oversaw  overseen nadzorować
C2 overshoot  overshot overshot minąć, przejechać poza (coś); nie trafić do (czegoś), minąć
B2 oversleep  overslept overslept zaspać
C2 overspend  overspent overspent przekroczyć (budżet); wydać zbyt dużo
B2 overtake  overtook overtaken wyprzedzać, zaskakiwać
C2 overthrow  overthrew overthrown obalić, obalać; zburzyć
C2 overwrite  overwrote overwritten nadpisać
C2 partake  partook  partaken wziąć udział
A1 pay  paid  paid  płacić
C2 plead  pleaded (UK/US)
pled  (US)
pleaded (UK/US)
pled  (US)
błagać; bronić (kogoś/czegoś), wystąpić w obronie (kogoś/czegoś); tłumaczyć się (czymś); prosić, apelować
C2 preset  preset  preset  włączyć (wcześniej); nastawić (wcześniej)
B2 prove  proved  proved (UK)
proven (US)
udowodnić
A1+ put  put  put  klaść, położyć, wkładać
B1 quit  quit  (UK/US)
quitted (UK)
quit  (UK/US)
quitted (UK)
zrezygnować
A1 read  read  read  czytać
B1 rebuild  rebuilt  rebuilt  odbudować, przebudować
C2 recast  recast  recast  przerobić, przerabiać; zmieniać obsadę (czegoś); ponownie odlać (coś)
B2 remake  remade  remade  przerobić; nakręcić nową wersję (czegoś)
C2 rend  rent  rent  rozdzierać, odrywać
B2 repay  repaid  repaid  spłacić, spłacać; odwdzięczyć się za (coś), odpłacić się za (coś)
C2 rerun  reran  rerun  wznowić, wznawiać (coś); powtórzyć (coś)
B2 resit  resat  resat  zdawać ponownie
C1 rethink  rethought  rethought  zastanawiać się jeszcze raz (nad czymś); przemyśleć na nowo
B2 rewrite  rewrote  rewritten  przepisać, przepisywać
C2 rid  rid  
ridded 
rid  
ridded 
pozbyć się, uwalniać, oczyścić
B1 ride  rode  ridden  jeździć konno
A2 ring  rang  rung  dzwonić, telefonować
B2 rise  rose  risen  wzrastać, wschodzić, podnosić się
C2 rive  rived  riven  rozłupywać, rozszczepiać
A1+ run  ran  run  biec
C2 saw  sawed  sawn (UK/US)
sawed  (US)
piłować, rżnąć, ciąć piłą
A1 say (says)  said  said  mówić
A1 see  saw  seen  widzieć
B2 seek  sought  sought  szukać, aportować
A2 sell  sold  sold  sprzedawać
A1 send  sent  sent  wysyłać
B1 set  set  set  przygotowywać, umieścić, ustawić
B1 sew  sewed  sewn  
sewed 
szyć
B2 shake  shook  shaken  trząść, wstrząsnąć
C2 shear  sheared  shorn  
sheared 
strzyc, ciąć
C1 shed  shed  shed  zrzucić, rozsiewać, pozbywać się (czegoś), gubić (sierść), linieć
B1 shine  shone shone świecić, błyszczeć, zabłysnąć
C2 shit  (regular and irregular) (spoken not polite) shit  
shat 
shit  
shat 
srać; robić soboe jaja z (kogoś)
C2 shoe  shod  (UK)
shoed  (US)
shod  (UK)
shoed  (US)
podkuć, obuć
B1 shoot  shot  shot  wystrzelić, strzelać
A2 show  showed  shown  pokazywać
B2 shrink  shrank  shrunk  
shrunken (adjective)
(s)kurczyć się
C2 shrive  shrove  
shrived 
shriven  
shrived 
wyspowiadać
A2 shut  shut  shut  zamykać
A1+ sing  sang  sung  śpiewać
B1 sink  sank  sunk  
sunken (adjective)
tonąć
A1 sit  sat  sat  siedzieć, siadać
C2 slay  slew  slain  zabić
A1 sleep  slept  slept  spać
B2 slide  slid  slid  pośliznąć się
C2 sling  slung  slung  cisnąć, zawieszać, podwieszać
C2 slink  slunk  slunk  skradać się
C2 slit  slit  slit  rozciąć, poderżnąć
B1 smell  smelt  (UK)
smelled (UK/US)
smelt  (UK)
smelled (UK/US)
pachnieć, wąchać, cuchnąć
C2 smite  smote  smote  uderzyć
C2 sneak  sneaked (UK)
snuck  (US)
sneaked (UK)
snuck  (US)
podjeść, podjadać; wypalić, wypalać ukradkiem; zwędzić
C1 sow  sowed  sown  
sowed 
siać, zasiać
A1 speak  spoke  spoken  mówić
C1 speed  sped  
speeded 
sped  
speeded 
pędzić, jeździć (z dużą prędkością), spieszyć
A2 spell  spelt  (UK)
spelled (UK/US)
spelt  (UK)
spelled (UK/US)
literować, przeliterować, pisać
A1+ spend  spent  spent  wydawać (pieniądze), spędzać (czas)
B2 spill  spilt  (UK)
spilled (UK/US)
spilt  (UK)
spilled (UK/US)
rozlewać, rozlać
C1 spin  spun  spun  snuć, wirować, obracać
C2 spit  spat  (UK)
spit  (US)
spat  (UK)
spit  (US)
pluć, napluć
B1 split  split  split  rozczepić, rozłupać, rozrywać
B2 spoil  spoilt  (UK)
spoiled (UK/US)
spoilt  (UK)
spoiled (UK/US)
uszkadzać, psuć, zepsuć
C2 spotlight  spotlit  
spotlighted
spotlit  
spotlighted
oświetlać reflektorem punktowym; zwrócić uwagę na (coś)
B2 spread  spread  spread  rozkladać, rozsmarować, rozszerzyć
C2 spring  sprang  sprung  skakać, sprężynować
A1+ stand  stood  stood  stać
C2 stave  (something in) stove  
staved 
stove  
staved 
wgiąć, wybić dziurę, przedziurawić
A2 steal  stole  stolen  kraść
B1 stick  stuck  stuck  przyklejać (się), trącić
B1 sting  stung  stung  kłuć
B2 stink  stank  
stunk  (US, AUS)
stunk  śmierdzieć
C2 strew  strewed  strewn  
strewed 
posypać, porozrzucać
C2 stride  strode  stridden  kroczyć
B1 strike  struck  struck  
stricken (US)
strajkować, walić, uderzyć
B2 string  strung  strung  rozpiąć, ciągnąć
C2 strive  strove  
strived 
striven  
strived 
dążyć do czegoś, usiłować, krzątać
C2 sublet  sublet  sublet  podnająć, podnajmować; poddzierżawić
B2 swear  swore  sworn  klnąć, przysięgać
B2 sweep  swept  swept  zamiatać
C2 swell  swelled  swollen  
swelled 
spuchnąć, obrzęknąć, zwiększyć
A1 swim  swam  swum  pływać
B2 swing  swung  swung  huśtać się, machać czymś
A1 take  took  taken  brać, wziąć
A1+ teach  taught  taught  nauczać
B1 tear  tore  torn  drzeć, rwać
A1 tell  told  told  mówić, powiedzieć
A1 think  thought  thought  myśleć, sądzić, uważać
C1 thrive   throve  (US)
thrived (UK/US)
thriven  (US)
thrived (UK/US)
rozwijać się, prosperować, powodzić się
A2 throw  threw  thrown  rzucać
C1 thrust  thrust  thrust  pchać, atakować, napierać, trącać, włożyć
C2 tread  trod  trodden  
trod  (US)
stąpać, chodzić po czymś, deptać
C2 tread  
(=walk) (regular)
treaded  treaded  dreptać w miejscu
C2 typecast  typecast typecast obsadzić (kogoś) w typowej dla niego roli; zaszufladkować
C2 unbend  unbent  unbent  wyprostować (się); odprężyć się; (z)łagodnieć
C2 undercut  undercut undercut sprzedawać po niższej cenie niż (ktoś); podkopywać, podmywać brzeg/klif; niweczyć, podcinać skrzydła (komuś); zahamować
C1 undergo  underwent undergone przejść, przechodzić; poddawać się (czemuś); zaznać (czegoś)
C2 underlie   underlay underlain leżeć pod (czymś); stanowić podłoże dla (czegoś); leżeć u podłoża (czegoś)
C2 underpay  underpaid underpaid płacić za mało (komuś); zapłacić zbyt mało (komuś)
C2 undersell  undersold undersold sprzedać taniej niż (ktoś); zaniżać cenę (czegoś); sprzedawać po niskiej cenie; sprzedawać bez większej reklamy
A1+ understand  understood understood rozumieć
C1 undertake  ) undertook undertaken podjąć, podejmować się (czegoś); przedsięwziąć; przystępować do (czegoś)
C2 underwrite  underwrote underwritten asekurować; ubezpieczać (się) od (czegoś); subskrybować; pokrywać koszt (czegoś); poprzeć, popierać
B2 undo  undid  undone  rozwiązywać; rozpinać; rozpruwać; otworzyć, otwierać (coś); zmarnować; naprawiać; cofnąć
C1 unwind  unwound unwound rozwinąć (coś); odprężyć się, rozluźnić się
C2 uphold  upheld  upheld  stać na straży (czegoś); utrzymać w mocy
B2 upset  upset  upset  rosmucić kogoś, zmartwić kogoś
A1+ wake  woke  
waked 
woken  
waked 
budzić się
C2 waylay  waylaid  waylaid  zatrzymać (kogoś), czyhać, napadać
A1 wear  wore  worn  mieć na sobie, ubierać, nosić (ubranie)
C2 weave  
(=make with thread etc; invent a story)
wove  woven  tkać, wplatać
C2 weave  
(=move; turn; change direction) (regular)
weaved  weaved  przeciskać się przez, kluczyć pomiędzy czymś
C2 wed   wed  
wedded 
wed  
wedded 
poślubić (kogoś)
C2 weep  wept  wept  płakać
C1 wet  wet  (UK/US)
wetted (UK)
wet  (UK/US)
wetted (UK)
(z)moczyć (się), zwilżyć, zrobić siusiu do łóżka
A1+ win  won  won  wygrywać
B2 wind  
(=make sb have difficulty in breathing) (regular)
winded  winded  zaprzeć (komuś) dech w piersi
B2 wind  
(=turn)
wound  wound  owijać, nawijać, nakręcić, wić się
C1 withdraw  withdrew withdrawn wyjmować, wyciągać, wypłacać, odwołać, wycofać się
C2 withhold  withheld withheld wstrzymać; odmówić, odmawiać płacenia (czegoś); odmówić, odmawiać (czegoś); zataić
C2 withstand  withstood withstood opierać się, przeciwstawiać się
C2 wreak  wrought  
wreaked 
wrought  
wreaked 
wywrzeć, wywierać; wyładować (złość)
C2 wring  wrung  wrung  wysysać; wyciskać, ściskać czyjeś ręce; łamać
A1 write  wrote  written  pisać

Comments

Świetnie opracowane

Świetnie opracowane czasowniki nieregularne. Jestem pewien, że wcześniej już byłem na tej stronie i nie było tak dobrze. Najważniejsze to podział irregular verbs na poziomy. Nie jestem przekonany czy potrzebne jest A1 i A1+, według mnie czasowniki z obu grup mogłyby być w jednej A1 ale dla kogoś kto się zaczyna uczyć angielskich czasowników nieregularnych, przechodzenie przez poszczególne poziomy będzie zapewno dużym ułatwieniem. Dobrze że jest wymowa poszczególnych słów - przy poziomie C2 nie ma to już większego znaczenia, ale dla początkujących jak znalazł. Mogę też się z dumą pochwalić, że z powyższej listy nie znałem tylko siedmiu czasowników ;)

ZA DUŻE

ZA DUŻE

Idealna tabelka moja trochę

Idealna tabelka moja trochę mniejsza ale musiałam przetłumaczyć na polski; bardzo mi pomogła

Czasowniki nieregularne to

Czasowniki nieregularne to ciężki orzech do zgryzienia dla każdego Polaka. Głównie dlatego, iż u nas nie ma takich nieregularności, albo po prostu ucząc się języka jako pierwszego chwytamy to wszysko jakby w mig. Ucząc się angielskiego musimy wykuć te wszystkie niezbędne czasowniki nieregularne.

trochę dużo

trochę dużo

Fajna tabelka i bardzo

Fajna tabelka i bardzo przydatna, ale ja uczyłem sie mniej rozbudowanej wersji.

Ta lista została skopiowana z

Ta lista została skopiowana z jakiejś angielskiej stronki i przetłumaczona wraz z definicjami na polski. Z tym tłumaczeniem trochę nie wyszło... dam TYLKO jeden przykład:

czasownik THRIVE:

thrive throve / thrived thriven / thrived powodzić się, robić dobrze

ROBIĆ DOBRZE? Co to, film erotyczny?

Skąd takie tłumaczenie?

W oryginale zapewne było:

Thrive (...) - do well

Autorzy przełumaczyli: do well = robić dobrze

Chyba nie tak dobrze... Do well = radzić sobie dobrze

Moje gratulacje.

Shock-Wave

Z tego co kojarze, to lista

Z tego co kojarze, to lista slow czasownikow nieregularnych nie jest objeta prawami autorskimi wiec nie wiem po co ta zgryzliwosc. z tego co piszesz faktycznie tlumaczenie tego slowa bylo niefortunne, wiec ktos niedopatrzyl, niemniej widze ze jest poprawione.

piszesz ze podasz jeden przyklad, bo z tego co widze cala reszta jest ok. wiec i tez wiecej nie mozesz podac ;) kurde, nawet wlazlem na ling by sie upewnic co do slow ktorych nie znalem i jest ok

dobija mnie takie czepianie sie, ale to wlasnie jest polska. dostaniesz cos za darmo? zle. za kase? zle. grunt to dopiepszyc, marudzic, narzekac i zniszczyc. niech zyja rodacy. to jest wlasnie jeden z powodow dla ktorych mi by sie nie chcialo piepszyc z robieniem czegos za friko.

Po twoim komentarzu widzę,że

Po twoim komentarzu widzę,że nie chciało Ci się również robić coś za coś.Nawet jeżeli byś chciał,to nikt by nie przyjął takiego ''ułoma''

Moi drodzy - nie warto się

Moi drodzy - nie warto się wszystkiego uczyć (chyba że do kretyńskich egzaminów w Polsce). Sporej części tych słow nie znają nawet natives. Wystarczy znać ok 80 szt - cała reszta to muzeum, lub sztuczne przeróbki, a wiele z nich juz od dawna to czasowniki regularne np. learn, lean, spell, dream, spill i jeszcze kilka ale w tej chwili nie pamietam. Tak jak nie uzywa sie juz form I shall go ( poprawinia I will go), I haven't money (poprawnie I don't have money). Pozdrawiam