Future Continuous

Czas Future Continuous to kolejny czas progresywny (progressive tense) - czas ciągły. Zbliżony jest do swoich odpowiedników w czasie teraźniejszym i przeszłym - Present Continuous oraz Past Continuous. Używany jest do zadawania uprzejmych pytań odnośnie planów, do przewidywania zdarzeń teraźniejszych, do wyrażania zdażeń w przyszłości o określonym czasie, itd.

 

Opis czasu future continuous

 

Konstrukcja

TWIERDZENIE:
I/ We + will/ shall + be + czasownik + ing
You + will + be + czasownik + ing
He/She/It + will + be + czasownik + ing
We + will + be + czasownik + ing
You + will + be + czasownik + ing
They + will + be + czasownik + ing
PRZECZENIE:
I + will not (=won't) + be + czasownik + ing
He/She/It + will not (=won't) + be + czasownik + ing
You + will not (=won't) + be + czasownik + ing
We + will not (=won't) + be + czasownik + ing
You + will not (=won't) + be + czasownik + ing
They + will not (=won't) + be + czasownik + ing
PYTANIE:
Will I + be + czasownik + ing?
Will she/he/it + be + czasownik + ing?
Will you + be + czasownik + ing?
Will we + be + czasownik + ing?
Will you + be + czasownik + ing?
Will they + be + czasownik + ing?

Zastosowanie:

  • Czynność będzie trwała w przyszłości przez dłuższy czas lub powtórzy się kilkakrotnie.
  • They will be writing the test from 9 to 11.
  • This time tomorrow we'll be working in the garden.
  • Jeżeli zamierzamy coś robić w przyszłości przez pewien czas.
  • I will be fishing and sailing at the camp.

Ćwiczenia

Future Continuous - wstaw czasowniki w odpowiedniej formie

1. You (see)
her soon, won't you?

2. Will you (come)
along with us this evening?

3. He (arrive)
in London just about now.

4. This time next week I (lie)
on a beach in Gran Canaria.

5. Kate and Tom (watch )
the TV at 9:00

6. Don't call me after ten o'clock - I (sleep)Comments

Dlaczego w pierwszym

Dlaczego w pierwszym przykładzie twierdzenia jest I/ We .. ? Powinno być samo I..

Chodzi o to, iż zarówno przy

Chodzi o to, iż zarówno przy I, jak i przy WE można użyć SHALL zamiast WILL. trzeba jednak pamiętać, iż jest to raczej brytyjskie, aczkolwiek słyszałem wczoraj w amerykańskim filmie wyrażnie gdzie właśnie użyto shall zamiast will.

Pamiętaj też, że shall jest formą bardziej uprzejmą.

Np jak chcesz powiedzieć "idziemy?" to powiesz raczej "shall we go?" aniżeli "will we go?"