It's (high) time

Konstrukcja it's high time wskazuje na konieczność wykonania danej czynności i tłumaczona jest na język polski jako "najwyższy czas".

Konstrukcja ta służy do wyrażania porad – będzie lepiej, jeśli zrobisz to i tamto, a także swego rodzaju gróźb – najwyższa pora zacząć się uczyć, bo oblejesz egzamin.

Czasami znaczenie jest podobne do zdania z czasownikiem modalnym should (powinieneś zacząć się uczyć)

It's high time to start learning. Najwyższy czas zacząć się uczyć.

 

Konstrukcja It's time to do something

It's + time (for somebody) + bezokolicznik + reszta zdania
It's time to go home. Czas wracać do domu.
It's time for us to go home. Czas, byśmy poszli do domu.
It's about time for us to go home. Najwyższy czas, byśmy poszli do domu.
It's high time for us to go home. Najwyższy czas, byśmy poszli do domu.

Dodanie dopełnienia for somebody wskazuje po prostu kogo dotyczy ponaglenie.

It's time for you to find some job, young man. Czas na znalezienie pracy, młody człowieku.
It’s about time for you to grow up and become realistic. Najwyższy czas, żebyś dorosła i stała się realistką.

Alternatywną wersją tej konstrukcji o tym samym znaczeniu jest it's about time

It's about time to go home. Najwyższy czas wracać do domu.

 

Konstrukcja It's time we did something

Gdy jesteśmy już podirytowani i chcemy podkreślić, że czynność jest już opóźniona, stosujemy konstrukcję z czasem Past Simple i podmiotem (a nie bezokolicznik)

It's + (high/about) time + podmiot + Past Simple
It’s high time you started to study for the exam. Najwyższy czas, żebyś zaczął się uczyć do egzaminu.
It's almost midnight, it’s time we went home. Już prawie północ, najwyższa pora, żebyśmy poszli do domu.
It’s time Monica gave me my money back. Już czas, żeby Monika zwróciła mi pieniądze.
It’s about time you got a haircut. Najwyższy czas byś się obciął.

Dodanie high bądź about powoduje wzmocnienie wyrażenia (emfaza), zupełnie jak w języku polskim. Często oznacza już wręcz poirytowanie czy zdenerwowanie.

It's time we went home - czas iść do domu
It's high time we went home - najwyższy czas iść do domu
It’s about time you grew up and became realistic. Najwyższy czas, żebyś dorósł i stał się realistą.

 

Użycie konstrukcji w czasie przeszłym

Mówiąc o przeszłości po strukturze It was high time należy zastosować Past Perfect!

It was + (high/about) time + past perfect subjunctive
It was time you had told him the truth when you had the chance last night. Nadszedł czas, abyś powiedział mu prawdę, kiedy miałeś okazję zeszłej nocy
It was high time you had started learning. To był najwyższy czas, żebyś zaczęła się uczyć

Użycie Past Perfect konstrukcji it was time nie należy do częstych.

 

Konstrukcja It's time ćwiczenia

Kilka pytań z It's time - sprawdź się!