Tłumaczenie streszczenia na ang

Celem pracy jest przybliżenie pojęcia funkcji prawie okresowych w metryce jednostajnej oraz pokazanie przykładów oraz zastosowań tych funkcji. Na początku mojej pracy warto jest przybliżyć pojęcia potrzebne do zrozumienia definicji funkcji jednostajnie prawie okresowej takie jak przestrzeń metryczna, zbiór względnie gęsty czy twierdzenie Kroneckera. W następnej części pracy postaram się wytłumaczyć czym są funkcje jednostajnie prawie okresowe oraz udowodnić kilka z twierdzeń H. Bohra m.in. każda funkcja Bohra p.o. jest ograniczona oraz jednostajnie ciągła. W kolejnej części pracy przybliżę przykłady funkcji prawie okresowych w metryce jednostajnej. W zastosowaniach pokażę gdzie występują funkcje prawie okresowe oraz przedstawie wykresy funkcji prawie okresowych oraz okresowych dla porównania.

Słowa kluczowe: funkcje okresowe,funkcje prawie okresowe,analiza sygnału.

Dziedzina nauki i techniki,zgodnie z wymogami OECD:}
Matematyka