ILEC - Egzamin Cambridge z angielskiego prawniczego

ILEC - Egzamin Cambridge z angielskiego prawniczego już w Polsce.

International Legal English Certificate (ILEC) to
egzamin z języka angielskiego dla prawników i studentów prawa. Został
stworzony przez Cambridge ESOL - dział językowy Uniwersytetu Cambridge
we współpracy z prawnikami – lingwistami z TransLegal, międzynarodowej
firmy zatrudniającej prawników z Wielkiej Brytanii, USA, Kanady i
Australii i Irlandii świadczącej usługi z zakresu prawniczego
angielskiego

Egzamin uznają już European Company Lawyers Association, the
European Law Students Association, the International Association of
Young Lawyers, i the European Young Bar Association.

“Coraz więcej pracodawców z firm prawniczych wymaga od swoich
pracowników umięjętności posługiwania się językiem angielskim w pracy w
stopniu zaawansowanym. Jedyne narzędzie, jakimi posługuje się prawnik
to mowa. Niuanse i odcienie znaczeniowe słów są często w jego pracy
kluczowe i mogą mieć dalekosiężne reperkusje w prowadzonych sprawach. A
w kontekście międzynarodowym angielski to prawnicza lingua franca” mówi
Michael Lindner, amerykański prawnik i prezes TransLegal.

ILEC sprawdza 4 umiejętności językowe: czytanie, pisanie, słuchanie
i mówienie, jest więc pierwszym egzaminem tak kompleksowo testującym
znajomość angielskiego prawniczego. Trwa łącznie ok. 3,5 godziny i w
Polsce przeprowadzany jest w British Council w Warszawie i Krakowie dwa
razy do roku w maju i listopadzie. Pierwsza sesja egzaminacyjna
odbędzie się 18 listopada 2006.

Przygotowując się do egzaminu można skorzystać z podręcznika
„International Legal English” autorstwa współpracującej z TransLegal
Amy Krois-Lindner a wydanego przez Cambridge University Press. Dla
nauczycieli angielskiego prawniczego przydatny będzie „International
Legal English Teacher’s Book”, której autorem jest Jeremy Day, lektor
British Council EnglishTeaching Centre.

Po zdaniu egzaminu ILEC otrzymuje się certyfikat Cambridge ESOL.
Certyfikat ten poświadcza, że jego posiadacz potrafi sprawnie
funkcjonować w międzynarodowym środowisku prawniczym. Jest powiązany ze
skalą Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Obejmuje
poziom czwarty i piąty zaawansowania językowego czyli B2 i C1.

Więcej informacji o egzaminie i jego organizacji można znaleźć na: www.britishcouncil.pl, www.LegalEnglishTest.org