Reklamacja po angielsku

Reklamacja po angielsku to jeden z częściej pojawiających się tematów na maturze, egzaminach czy po prostu sprawdzianach w szkole. Oczywiście umiejętność napisania reklamacji po angielsku przydaje się również w życiu. Jak więc pisać reklamację w języku angielskim?

Rozpoczęcie reklamacji - przydatne zwroty po angielsku

Reklamację po angielsku zazwyczaj zaczynamy od słów "I am writing to complain about". Oczywiście nie jest to jedyne co możemy napisać - poniżej kilka dodatkowych zdań, które mogą służyć jako wstęp do listu z reklamacją.

 • I am writing to complain about... Piszę aby złożyć reklamację dotyczącą...
 • I am writing to express my concern about the fact that... Piszę, aby wyrazić swoje zaniepokojenie faktem, że ...
 • I am writing to inform you of an apparent error in your records... Piszę, aby poinformować o widocznym błędzie w dokumentacji ...
 • I feel I must complain to you about... Czuję, że muszę złożyć skargę do was o ...
 • I must complain in writing about... Muszę złożyć skargę na piśmie dotyczącą ...
 • I must insist that you... Muszę nalegać, że Ty/Wy...
 • I must urge you to... Muszę nakłonić do ...

Treść właściwa reklamacji po angielsku

Po wstępie przychodzi czas na reklamację właściwą, gdzie opisujemy jaki jest problem z danym produktem czy usługą, co się dzieje nie tak. Poniżej kilka przykładowych zdań, które możemy użyć w zależności od tego co reklamujemy (np uszkodzony produkt, fatalne warunki w hotelu, itd)

 • Badly scratched/dented wrapping/packaging porysowane / wgniecione opakowanie
 • Defective/faulty goods/defective item/machine Uszkodzone / wadliwe towary / uszkodzony element / maszyna
 • I am asking for/I wish to get a replacement proszę o / chciałabym uzyskać wymieniony produkt
 • I am enclosing the broken radio in this package; please send me a replacement.. Załączam uszkodzone radio w przesyłce ; proszę wycłać mi wymieniony produkt ..
 • I am returning … to you for correction of the fault/for inspection/repair/servicing zwracam ... do korekty błędu / do wglądu / naprawy / serwisu
 • No accommodation/Travel delays/Rather rude staff brak noclegów / opóźnienia podróży / Raczej niegrzeczny personel
 • Poor standard of service/slow service Zła jakość usług / powolna obsługa
 • The… may need replacing .. może wymagać wymiany
 • To claim/demand for a refund Aby ubiegać / żadać zwrotu
 • To restore an item to full working order… Aby przywrócić produkt do pełnej sprawności ...

Zakonczenie reklamacji

List czy email z reklamacją kończymy naszym żądaniem oraz podziękowanie i pożegnanie.

 • I am returning the damaged goods/items… and shall be glad if you will replace them. zwracam uszkodzony towary / produkty ... i będę zadowolony, jeśli zostaną wymienione.
 • I do not usually complain, but, as an old customer, I am sure you will be interested in zazwyczaj nie składam reklamacji, ale, jako stały klient, jestem pewien, że będziecie Państwo zainteresowany
 • I feel that your company should consider an appropriate refund. Czuję, że firma powinna rozważyć odpowiedni zwrot .
 • I look forward to hearing from you at your earliest convenience. Czekam na kontakt z Państwem w najbliższym możliwym czasie.
 • I would be grateful if you would send me a complete refund as soon as possible Byłbym wdzięczny za przesłanie mi jak najszybciej pełnego zwrotu
 • Please check your records again. Proszę ponownie sprawdzić swoje informacje .
 • Thank you for your assistance. Dziękuję za pomoc .
 • Thank you for your cooperation in correcting this detail… Dziękuję za współpracę w poprawieniu tego szczegółu ...
 • We feel there must be some explanation for (this delay) and expect your prompt reply. Uważamy, że musi być jakieś wytłumaczenie dla tego (opóźnienia) i oczekujemy za szybką odpowiedź.
 • We look forward to dealing with this matter without delay. Czekamy na zajęcie się tą kwestią bez zwłoki
 • Will you please look into this matter and let us know the reason for … Czy mógłbyście Państwo spojrzeć na ten problem i dać nam znać jak jest przyczyna ...

Przykładowa reklamacja po angielsku

Kupiłeś nowy aparat w sklepie. Niestety sprzęt nie działa. Napisz list do menadżera sklepu:

 • podaj, kiedy kupiłeś aparat i co w nim nie działa
 • wyraź niezadowolenie z powodu długiego terminu realizacji zamówienia i kłopotów ze skontaktowaniem się z firmą
 • zażądaj zamiany sprzętu albo zwrotu pieniędzy
 • zapytaj, kiedy możesz spodziewać się odpowiedzi i ostrzeż, że w razie zwłoki skontaktujesz się z prawnikiem.

Dear Sir or Madame

I am writing to complain about the camera I bought in your shop. Unfortunately, It worked only for a few days and then something broke down.

I bought it five days ago because I wanted to take some photos on my sister’s wedding. I had checked everything before I went there. It was all right. I took some photos in the church and during the reception but when I wanted to use this camera in the evening the flash did not turn on. I changed the batteries but nothing happened.

I was very disappointed and annoyed because your employee had assured me that it was a high quality equipment. What is more, I had to wait for it for about a week and none of your employees contacted me to give some information concerning the order. They did not answer my emails and phone calls.

As a consequence I want a full refund or a new camera at once. I would like to know when you will be able to come to your decision. If again you will not answer my calls or emails I will contact my lawyer.

I am looking forward to hearing from you.

Yours faithfully,

XYZ

 


Comments

Miałem reklamację po

Miałem reklamację po angielsku do napisania na jednej z lekcji, niestety było to potraktowane bardzo po macoszemu, praktycznie żadnych wskazówek czy informacji, jak powinno się pisać reklamację po angielsku. Na szczęście mamy XXI wiek i dostęp do internetu. W pierwszym momencie skopiowałem po prostu przykładową reklamację, dodałem swój produkt i już miałem wysłać do nauczycielki, gdy naszło mnie z zaskoczenia. Przecież tak zrobi każdy. A do tego w życiu nie nauczę się jak się pisze list z reklamacją. A nigdy nie wiadomo czy to się przyda w życiu czy nie.

Poświęciłem więc chwilę na przeanalizowanie zamieszczonego tu listu z reklamacją, sprawdziłem w słowniku wszystkie angielskie słowa, które sprawiały mi pewną trudność i zastanowiłem się chwilę na gramatyką - ale okazało się, że stosuje się głównie podstawowe czasy angielskie, więc nie musiałem robić tu żadnej powtórki czy przerabiać ćwiczenia online. Napisałem swoją własną reklamację, i może nie jest to dzieło Szekspira, to jestem dumny z siebie, że faktycznie nauczyłem się czegoś, a nie tylko skopiowałem ze strony!