Matura ustna z języka angielskiego na poziomie podstawowym.

angielskie przyimkiMatura ustna z języka angielskiego na poziomie podstawowym składa się z dwóch części:

  • rozmowy sterowane
  • opis ilustracji

Uczeń wchodząc do sali losuje zestaw dla siebie (jeden spośród 50). Każdy ma na przygotowanie się 5 minut i 10 minut na odpowiedz. W trakcie przygotowywania uczeń może robić notatki na osobnej kartce, z których może korzystać podczas odpowiedzi. Po egzaminie kartka ta zostaje w sali.
 

Rozmowy sterowane.

Część ta polega na przeprowadzeniu z egzaminującym 3 rozmów:

Pod każdą scenką jest podana informacja, kto rozpoczyna rozmowę ? uczeń czy egzaminator. Uczeń może uzyskać po 3 punkty za każde zadanie (jeden poprawnie zrealizowany myślnik to jeden punkt).

 

Opis obrazka

Następnym zadaniem jest opis obrazka i odpowiedź na dwa pytania zadane przez egzaminującego. Uczeń wcześniej może przygotować się do opisu. Wypowiedz powinna uwzględnić opis sytuacji, przedmiotów i osób przedstawionych na ilustracji, nie musi być jednak bardzo szczegółowa. Zadawane pytania ma na zestawie tylko egzaminator i uczeń powinien odpowiedzieć od razu. Pierwsze z nich odnosi się ściśle do obrazka, drugie dotyczy tematu ilustracji i może odnosić się do osobistych doświadczeń. W tej części można uzyskać 6 pkt (dwa za obrazek i po dwa za pytania). Na końcu uczeń jest oceniany za umiejętności językowe. Punktacja ta wynosi 5-0 pkt. Egzaminatorzy biorą pod uwagę przede wszystkim jasność przekazywanych informacji. Umiejętności językowe oceniane są łącznie za wszystkie zadania Kolejność wykonywania zadań zależy od ucznia. Warto pamiętać,że na egzaminie nie można korzystać ze słowników i innych pomocy naukowych. Maksymalnie można uzyskać 20 pkt. Aby zdać trzeba zdobyć 30% czyli 6 pkt.