Matura ustna

matura ustna z angielskiego

Materiały edukacyjne przygotowujące do matury ustnej z języka angielskiego

Informacje podstawowe

STRUKTURA EGZAMINU USTNEGO Z JĘZYKA OBCEGO

POZIOM PODSTAWOWY

  • Czas: 10 minut, przygotowanie: 5 minut

Zad. 1. Trzy rozmowy sterowane:

  • uzyskiwanie, udzielanie informacji
  • relacjonowanie wydarzeń
  • negocjowanie

Zad. 2. Opis ilustracji i odpowiedzi na dwa pytania 6 Z obu zadań można uzyskać maksimum 20 punktów

POZIOM ROZSZERZONY

  • Czas: 15 minut, przygotowanie: 15 minut

Zad. 1. Rozmowa na podstawie materiału stymulującego
Zad. 2. Prezentacja tematu oraz dyskusja z egzaminującym na temat prezentowanych zagadnień

Razem 20 punktów